a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00127

Datum:

17-05-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Samsung. Daarin staat, onder het kopje “Registratieformulier” onder meer:
“Ontvang Galaxy Buds Pro Black bij (pre-)order van de Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra”
en
“Upload hier een volledige, leesbare kopie van het pre-order- of aankoopbewijs van je nieuwe Samsung Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra, inclusief vermelding van de naam van de winkel/webshop en de (pre-)orderdatum:*”
en
“Upload hier een foto van de streepjescode van de verpakking met daarop de EAN-code en het IMEI-nummer:*
en
“Upload hier een volledige, leesbare kopie van de factuur van je nieuwe Samsung Galaxy S22,
S22+ of S22 Ultra, inclusief vermelding van de naam van de winkel/webshop: *”.

Samenvatting van de klacht

Adverteerder heeft de aanvraag van klager afgewezen omdat klager niet zowel een orderbevestiging als een aankoopbewijs heeft gestuurd, terwijl overal staat dat slechts één van beide moet worden gestuurd.
Het toestel is gekocht bij mobiel.nl, de door Samsung aangewezen verkoper om deel te kunnen nemen aan de onderhavige promotie. In de voorwaarden staat duidelijk dat een aankoopbewijs mag worden opgestuurd. Klager verwijst naar een door hem gestuurde link naar de voorwaarden, getiteld: “Bijzondere actievoorwaarden – Ontvang Galaxy Buds Pro Black bij (pre-)order van de Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra”.

Samenvatting van het verweer

Volgens adverteerder is er ten onrechte een onderscheid gemaakt tussen een orderbevestiging en een aankoopfactuur, die bij de registratie voor de promotie werden verlangd. De door klager ingediende registratie voor de betreffende promotie op basis van zijn aankoopfactuur is dan ook goedgekeurd en klager zal zo spoedig mogelijk het in de promotie aangeboden product (Galaxy Buds Pro Black) ontvangen.
De betreffende promotie is niet misleidend, maar in de uitvoering is een fout gemaakt met de registratie. 

Samenvatting van de repliek

Volgens klager is er geen sprake van een foutieve uitvoering, maar van het moedwillig misleiden van klanten. Klager moest immers zowel de orderbevestiging als de aankoopfactuur uploaden. Klager verwijst hierbij naar chatgesprekken met adverteerder. Adverteerder heeft volgens klager extra voorwaarden gesteld, nadat de aankoop is gedaan.

Samenvatting van de dupliek

Voor een succesvolle registratie voor de promotie is een drietal bewijsstukken vereist: een pre-order of aankoopbewijs, een streepjescode van een product en een factuur. Klager heeft zowel bij vereiste 1 als 3 de factuur geüpload. Het uitvragen van zowel een aankoopbewijs als een factuur heeft onder meer als reden dat deze documenten voor adverteerder waardevolle informatie bevatten waaronder over het moment van aankoop. De factuur wordt veelal later verstuurd bij aflevering. Het aankoopbewijs en de factuur zijn (in de meeste gevallen) niet aan elkaar gelijk te stellen. Voor zover adverteerder bekend is er alleen bij aankoop in een fysieke winkel (niet zijnde een koop op afstand), niet zowel een aankoopbewijs als een factuur. Klager heeft zijn promotieproduct online besteld bij Mobiel.nl.
In zijn contact met adverteerder heeft klager herhaaldelijk gesteld dat hij geen aparte aankoopbevestiging zou hebben, doch slechts een factuur. Uiteindelijk heeft klager wel een aankoopbevestiging gestuurd in zijn chat met adverteerder. Deze legt adverteerder over. Na ontvangst van de aankoopbevestiging heeft een medewerker van adverteerder dit document ten behoeve van klager in het systeem geüpload (hoewel dit een verantwoordelijkheid van klager zelf was). Voordat de registratie van klager intern gecompleteerd kon worden, heeft hij helaas daags erna, op 26 februari 2022, de onderhavige klacht ingediend. Op 11 maart 2022 is per e-mail aan klager meegedeeld dat zijn registratie was goedgekeurd en op 16 maart 2022 heeft hij het promotie cadeau ontvangen. 
Naar adverteerders mening zijn zowel de toepasselijke voorwaarden als de promotie als geheel voldoende duidelijk en niet misleidend. Adverteerder betreurt wel dat de inhoud van de voorwaarden bij klager tot verwarring heeft geleid en dat zijn contact met klantcontact medewerkers van adverteerder mogelijk boosheid/verontwaardiging heeft veroorzaakt. Daarvoor biedt adverteerder excuses aan. 

Het oordeel van de voorzitter

1.  De klacht is gericht tegen een uiting met betrekking tot een promotie van adverteerder, voor zover het betreft de voorwaarden die adverteerder heeft gesteld bij deze actie. De voorzitter begrijpt de klacht aldus, dat klager niet duidelijk acht welke documenten moeten worden opgestuurd, om deel te kunnen nemen aan de promotie. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2.  In de bestreden uiting, met de aanhef “Registratieformulier”, is duidelijk vermeld dat drie verschillende documenten moeten worden geüpload, namelijk -kort gezegd- “kopie van het pre-order of aankoopbewijs”, “een foto van de streepjescode” en “een kopie van de factuur”. Diezelfde documenten worden genoemd in de “Bijzondere actievoorwaarden” bij de onderhavige actie, waarnaar  zowel klager (via een link) als adverteerder heeft verwezen. In haar dupliek heeft adverteerder onderbouwd dat een factuur niet gelijk staat aan een pre-order of aankoopbewijs.

3. Gelet op het bovenstaande oordeelt de voorzitter dat adverteerder in de bestreden reclame voldoende duidelijk heeft gemaakt welke bewijsstukken hij nodig achtte voor een geldige registratie voor de actie. Het staat adverteerder overigens vrij die bewijsstukken te kiezen en de consument dient als hij mee wil doen met de actie de juiste formulieren up te loaden. De klacht kan derhalve niet slagen.

De beslissing van de voorzitter

De klacht wordt afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken