a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Status:

Dossiernr:

2019/00782

Datum:

31-03-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden uitingen

Het betreft twee reclame-uitingen. Een brief gericht aan klaagster en een bestelbon.
a) De brief, van afzender IDEAL Praktijk, met daarin onder meer de tekst:
“IDEAL Praktijk
Er zijn wel degelijk cadeaus die meer nog dan alle andere doen dromen!
Beste meneer Rob,
Nu de voorbereidingen voor de feestdagen voor de deur staan, heb ik u belangrijk nieuws te melden. Zo belangrijk dat u zou kunnen denken dat het niet waar is. En toch wordt u wel degelijk een toestel met ledtechnologie van het merk PHILIPS GRATIS* aangeboden.
Dit cadeau moet getuigen van onze dankbaarheid tegenover u, meneer Rob.
Het ligt nu voor u klaar, onze Technische dienst heeft het me vanmorgen nog bevestigd. Ik kan begrijpen dat u verrast bent. Maar u moet beslist weten dat u het ten volste hebt verdiend, want u maakt deel uit van de klanten die veel voor ons betekenen. Dat was ook duidelijk tijdens de recentste vergadering van ons Directiecomité, toen uw naam herhaaldelijk als voorbeeld werd aangehaald om de opmerkelijke kwaliteit van uw dossier te beklemtonen.
Dus, waarom zou u geen aanspraak maken op het mooiste van de CADEAUS die geselecteerd werden in het kader van onze Grote Actie, Meneer Rob?
Beeldt u zich even in hoe deze televisie van PHILIPS in uw woonkamer of slaapkamer zal staan … Hoe u geniet van een fantastische beeld- en geluidskwaliteit, om als het ware de bioscoop bij u in huis te halen.
(..)
Stuur daarom DRINGEND uw Verzendingsaanvraag terug. Het toestel dat voor u bestemd is, staat reeds klaar, zorgvuldig ingepakt.”
(..)
Aangezien dit het hoogtepunt is van de Grote Actie, moeten we alle mogelijke controles uitvoeren… Treuzel daarom zeker niet!
b) De bestelbon van IDEAL Praktijk met daarin onder meer de tekst:
“Ja, ik bestel. Ik wens GRATIS te ontvangen het toestel met ledtechnologie van het merk PHILIPS* waar ik recht op heb.”

De samenvatting van de klacht

IDEAL Praktijk biedt een GRATIS TV van Philips aan. Klager meent daarom dat hij recht heeft op de gratis TV van Philips maar heeft deze niet ontvangen.

De samenvatting van het verweer

De televisie wordt aan het einde van de actie, op 15 oktober 2020, toegekend aan de deelnemer van wie de voor- en achternaam het hoogst aantal punten opleveren. Adverteerder verwijst hierbij naar de voorwaarden. Deelnemers ontvangen op zijn minst een toestel met ledtechnologie van het merk Philips, zoals een zaklamp. Dit is duidelijk aangegeven in de mededelingen, aldus adverteerder.

Het oordeel van de voorzitter

1. Klager maakt bezwaar tegen de brief en de bestelbon van IDEAL Praktijk omdat volgens hem, zo begrijpt de voorzitter, in deze uitingen in strijd met de waarheid de indruk wordt gewekt dat klager bij zijn bestelling een gratis Philips-televisie zal ontvangen. Adverteerder schrijft in haar reactie dat elke deelnemer een toestel met ledtechnologie van het merk Philips kon ontvangen maar dat dit niet een televisie hoefde te zijn. Het kon ook gaan om een zaklamp. De televisie kent adverteerder enkel toe aan de deelnemer met de meeste punten. Adverteerder stelt dit duidelijk in de uitingen te hebben weergegeven en in het verweer verwijst zij ook naar de voorwaarden. De voorzitter overweegt als volgt.

2. Door de tekstgedeeltes in de eerste bestreden uiting, de brief, die door lettergrootte en het vetgedrukt zijn sterk de aandacht trekken, wordt naar het oordeel van de voorzitter de indruk gewekt dat klager, als uiting van dankbaarheid van adverteerder, gratis een Philips-televisie zal ontvangen op voorwaarde dat hij spoedig reageert. Deze tekstgedeeltes suggereren immers dat klager een waardevol ‘toestel’ ontvangt,  over een “toestel met ledtechnologie” gesproken wordt en vervolgens over een “televisie van Philips”. Uit de uiting blijkt onvoldoende dat eerstgenoemd toestel ook een zaklamp kan zijn, die later in de uiting wordt genoemd als product dat adverteerder “eveneens” kan aanbieden. Dit laatste kan ook zo worden begrepen dat men naast de televisie ook de zaklamp ontvangt. Overigens ligt het niet voor de hand een zaklamp als ‘toestel’ aan te duiden. Deze aanduiding wordt vervolgens ook gebruikt in de tweede uiting, de bestelbon. Dit draagt bij aan de verwarrende inhoud van de uitingen. Daardoor zal de gemiddelde consument zeer wel kunnen menen dat hij recht heeft op (in ieder geval) een televisie. In werkelijkheid, zo blijkt uit het verweer, wordt de Philips-televisie als hoofdprijs aan het einde van de actie, op 15 oktober 2020, toegekend aan de deelnemer van wie zijn voor- en achternaam het hoogste aantal punten opleveren.

3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de uitingen gepaard gaan met onduidelijke informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Niet kan worden uitgesloten immers dat de geadresseerde van de uitingen een bestelling plaatst in de veronderstelling dat hij daarbij een gratis Philips-televisie zal ontvangen. De uitingen zijn daarom misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De voorzitter acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken