a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Status:

Dossiernr:

2020/00025/A

Datum:

11-03-2020

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op 11 augustus 2019 aan klager verzonden e-mail, voor zover daarin staat:

“We meant check out.”
“Enjoy £10 off when you do”

“Still here George? Get £10 off with
code: NOTONHOLIDAY”

“Bored of beach selfies, out of office emails and seeing
everyone else in #holidaymode? We’re sparing a
thought for those left behind. Order in with Uber Eats,
and get £10 off when you spend £15*.”

Onderaan de uiting staat, in een kleiner lettertype, onder meer:

“Offer available until 11:55pm on 18 August 2019. Valid on one (1) order made via the Uber Eats app in the UK. To be eligible for the promotion, apply code NOTONHOLIDAY in the Uber Eats app at the checkout before completing any order. Must receive this email directly from Uber Eats to qualify. Read more”


De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager heeft, als klant van Uber Cars, per e-mail een promotiecode van Uber Eats ontvangen. In de e-mail staat aangegeven dat bij een uitgave van £15 door middel van de exclusieve promotiecode £10 korting kan worden verkregen. Klager heeft een bestelling geplaatst van £17.45, inclusief bezorgkosten, maar geen korting ontvangen. Klager heeft contact gezocht met Uber Eats en een reactie ontvangen waarin staat dat bezorgkosten niet worden meegerekend binnen het minimum bestelbedrag. De zinsneden “minimum spend £15. Delivery fee applies” kan volgens klager geïnterpreteerd worden alsof de bezorgkosten worden meegerekend in de uitgave van £15. Klager vindt de uiting onduidelijk en misleidend.
 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder is het niet eens met de interpretatie van klager met betrekking tot de zinsneden “minimum spend £15. Delivery fee applies”. Volgens adverteerder is duidelijk dat de bezorgkosten niet gerelateerd zijn aan het minimum bestelbedrag aangezien er een punt tussen de twee zinnen staat. Adverteerder heeft er nadrukkelijk voor gekozen om de bezorgkosten in een aparte zinsnede te vermelden aangezien dit een op zichzelf staande vergoeding is, welke niet gerelateerd is aan het minimum bestelbedrag en/of de promotie in kwestie.

Adverteerder is van mening dat de uiting niet misleidend is. Desalniettemin zal adverteerder aanpassingen in de voorwaarden doorvoeren teneinde eventuele onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.


Het oordeel van de voorzitter

De klacht is gericht tegen een reclame-uiting waarin adverteerder melding maakt van een kortingsactie met de woorden: “Order in with Uber Eats, and get £10 off when you spend £15*. Klager heeft op grond van deze tekst voor £17,45 besteld, maar kreeg niet de beloofde korting van £10, nu adverteerder als nadere voorwaarde stelt dat de verzendkosten buiten beschouwing moeten worden gelaten bij het minimum bestelbedrag. Dit blijkt echter niet uit de uiting. Daarin staat slechts de eis dat men voor een bedrag van minimaal £15 een bestelling dient te plaatsen, hetgeen door de gemiddelde consument zeer wel zo kan worden begrepen dat het om het totale bedrag van de bestelling gaat, dus inclusief verzendkosten.  In de informatie waarnaar de asterisk verwijst, wordt de door adverteerder gestelde voorwaarde niet genoemd. Gelet hierop dient de reclame-uiting onvoldoende duidelijk te worden geacht over het feit dat men minimaal voor £15 exclusief verzendkosten dient te bestellen. De reclame-uiting biedt voldoende mogelijkheden om deze informatie te vermelden. Daarbij merkt de voorzitter op dat bedoelde voorwaarde ook niet ondubbelzinnig uit de voorwaarden van de actie blijkt, waarin kennelijk (de voorzitter beschikt niet over een kopie van de voorwaarden) staat: “minimum spend £15. Delivery fee applies”. Deze tekst kan  zo worden uitgelegd dat verzendkosten meetellen voor het minimum bestelbedrag.

Blijkens het voorgaande is sprake van het op onduidelijke wijze verschaffen van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Adverteerder heeft aangegeven dat zij aanpassingen zal doorvoeren in de voorwaarden om onduidelijkheden te voorkomen. Gelet op deze houding van de adverteerder zal de voorzitter de aanbeveling doen ‘voor zover nodig’.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.


De beslissing

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken