a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Dossiernr:

2021/00046

Datum:

01-09-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager gerichte e-mail van Uber Eats met als onderwerp: “Get unlimited 25% off McDonald’s”. Daarin staat onder de aanhef “Uber Eats” onder meer: 
“Get unlimited 25% off, up to a maximum of £10 when you spend £15 or more*

Whether you fancy a Vegetable Deluxe, a classic box of Chicken McNuggets® or you’re in the mood to go all out with a Big Mac®, order before 24th January 2021 and you can get 25% off your favourite McDonald’s up to a max of £10 when you spend £15 or more*
This code is just for you (naam geadresseerde), and won’t work with another account.
(…..)
Enter code at checkout
MCD25FEAST
Order now”, waarachter een pijltje staat.
 
Onderaan de uiting staat in kleinere letters:
“25% off for up to a maximum of £10 (excluding delivery fee) available until 11.55 pm on 24 January 2021. Valid on all orders made via the Uber Eats app in the UK from McDonald’s stores (check the Uber Eats app for availability of deliveries and restaurants). Minimum spend £15 on food and drink, excluding delivery fee. Delivery fee applies. Other fees (such as a service fee) may apply to order. Offer is not valid on any basket that includes alcohol or tobacco products. To be eligible for the promotion, apply code MCD26FEAST in the Uber Eats app at the checkout before completing the order. Code can be applied for a maximum of 10000 users, on a first come first serve basis. Read more”.

 

Samenvatting van de klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Het heeft geen zin om te stellen “Get unlimited 25% off”, want de korting bedraagt duidelijk  maximaal £10. Bovendien zijn de prijzen via adverteerder hoger dan in het restaurant.

 

Samenvatting van het verweer

De headline en body van de e-mail en de terms and conditions maken alle duidelijk dat de per bestelling beschikbare korting maximaal £10 is. De korting is echter “unlimited” in die zin dat deze niet beperkt is tot één bestelling per gebruiker. Adverteerder stelt vast dat klagers account laat zien dat klager met succes de promotiecode gebruikte om een korting van £ 4,27 (dat wil zeggen binnen de limiet van £10) te ontvangen.   

Wat betreft hogere prijzen van McDonalds op het Uber Eats platform dan in het restaurant stelt adverteerder het volgende. Uber Eats is een food delivery platform voor restaurants, dat restaurants in staat stelt om voeding en drank aan klanten te verkopen via het Uber Eats platform. Om die reden bepaalt McDonalds de prijzen. Verder houdt de bestreden uiting geen vergelijking in met prijzen in McDonald’s restaurants.   

 

E-mail van 11 augustus 2021 van adverteerder

In antwoord op het verzoek van het secretariaat van SRC om de “terms and conditions” van de actie “25% off” toe te sturen, heeft adverteerder als “relevant terms and conditions” toegestuurd de hierboven onder “De bestreden uiting” weergegeven, onderaan de e-mail opgenomen tekst (“25% off for up to a maximum of £10 … t/m … on a first come first serve basis. Read more”).

 

Het oordeel van de voorzitter 

1.

De voorzitter begrijpt de klacht in de eerste plaats aldus dat klager de vermelding “Get unlimited 25% off” onjuist of onduidelijk acht, nu deze wordt gevolgd door “up to a maximum of £10”.
In reactie op de klacht heeft adverteerder meegedeeld dat de headline en body van de e-mail en de terms and conditions alle duidelijk maken dat de per bestelling beschikbare korting maximaal £10 is. Verder is de korting “unlimited” in die zin dat deze niet beperkt is tot één bestelling per gebruiker, aldus adverteerder.

Desgevraagd heeft adverteerder bovenbedoelde “terms and conditions” aan het secretariaat van SRC doen toekomen. De voorzitter constateert dat men na aanklikken van “Read more” kennis kan nemen van “Uber Eats UK & Ireland: Eater Discount Promotions Terms and Conditions” en dat artikel 11 daarvan luidt:

“A code may only be used once by each Uber Eats user and will be valid until the date notified in the Promotion marketing. Unless otherwise specified in the Promotion marketing, a Code will expire (90) days from the date of the Promotion marketing”.  

Uit deze bepaling volgt dat de in de e-mail bedoelde code slechts eenmaal mag worden gebruikt. Behalve dat dit eenmalige gebruik moeilijk valt te verenigen met het verweer dat “unlimited” betekent dat de korting niet beperkt is tot één bestelling per gebruiker, acht de voorzitter dit eenmalige gebruik essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een besluit over een transactie te nemen. Nu deze informatie pas te lezen is na aanklikken van “Read more”, terwijl in de uiting staat “Get unlimited 25% off”, is er sprake van te laat verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een besluit over een transactie te nemen. Omdat de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

2.

Dat de prijzen voor McDonalds producten op het Uber Eats platform hoger zouden zijn dan in de  restaurants van McDonalds betekent nog niet dat de bestreden e-mail om die reden in strijd is met de NRC is. In deze uiting ligt niet de suggestie besloten dat de prijzen via het platform gelijk aan of lager zijn dan de prijzen in de restaurants.  

3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 1 acht de voorzitter de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. 

Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken