a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Status:

Dossiernr:

2021/00608

Datum:

15-03-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft reclame op de website en in de app van Uber Eats, voor diverse producten van Iceland, bijvoorbeeld “Iceland 10 pk Tempura Prawns” en “Iceland 500g Spaghetti Bolognese”.

De uitingen bevatten een afbeelding van het betreffende product, met op die afbeelding een prijs, in bovengenoemde gevallen £2 respectievelijk £1, terwijl onder de afbeelding een hogere prijs staat, in deze gevallen £2.75 respectievelijk £1.50.   

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.  

Onder de afbeeldingen staat een 33 tot 50% hogere prijs voor het afgebeelde product dan in die afbeeldingen. Zowel Uber Eats als Iceland zeggen dat de verhoogde prijs juist is, maar hebben daarvoor verschillende argumenten.

Volgens “Iceland Resolution Team” bepaalt Uber Eats de verhoogde prijs, indien via Uber Eats besteld wordt, zodat de chauffeur van Uber een deel van het betaalde bedrag ontvangt. In geval van rechtstreeks bestellen bij Iceland, kan men gebruik maken van de bij Iceland beschikbare aanbiedingen.  

Volgens “Uber Support” worden de prijzen op haar website door haar handelaren bepaald.

Klager vindt de uitingen misleidend.

 

Het verweer

Het verwee wordt als volgt samengevat.   

Uber Eats kan bevestigen dat zij geen productprijzen plaatst in de Uber Eats app. Deze prijzen worden bepaald door de handelaar, in dit geval Iceland. Hetzelfde geldt voor de productafbeeldingen, hoewel Uber Eats het recht heeft om het gebruik van bepaalde afbeeldingen onder omstandigheden als deze terug te dringen.

Sinds de datum van de onderhavige klacht heeft Iceland alle productafbeeldingen in de Uber Eats app, inhoudende een prijs die afwijkt van de prijs die Iceland op het ogenblijk in rekening brengt voor de producten op het platform van Uber Eats, reeds verwijderd. Na ontvangst van de klacht heeft Uber Eats het belang van een en ander herhaald bij Iceland en heeft zij haar zorgen geuit dat het Resolution Team van Iceland onnauwkeurige informatie verstrekt aan klanten, wat betreft de verantwoordelijkheid voor de prijsaanduiding.

Desgewenst kan Uber Eats nadere informatie verstrekken over de structuur van de prijsaanduiding in de Uber Eats app.   

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter vat de klacht op in die zin dat klager de uitingen misleidend vindt, omdat daarin per product twee verschillende prijzen zijn vermeld. De voorzitter acht deze klacht gegrond en overweegt daartoe het volgende. 
 
In de bestreden uitingen is telkens op de afbeelding van het aangeboden product een lagere prijs vermeld dan de prijs onder die afbeelding. Hierdoor zijn de uitingen voor de gemiddelde consument dubbelzinnig ten aanzien van de prijs van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

De voorzitter acht verweerder (mede) verantwoordelijk voor de bestreden uitingen, omdat deze, naar niet is weersproken, op haar website en in haar app staan. Het behoort tot de zorgplicht van verweerder om ervoor te zorgen dat telkens eenduidige prijzen worden getoond teneinde verwarring bij de consument te voorkomen. In de verklaring van verweerder dat Iceland alle productafbeeldingen in de Uber Eats app, inhoudende een prijs die afwijkt van de prijs die Iceland in rekening brengt voor de producten op het platform van Uber Eats, reeds heeft verwijderd, ziet de voorzitter geen aanleiding om een aanbeveling achterwege te laten. Klager heeft immers, na het verweer van verweerder, bij e-mail van 3 januari 2022 (bijlage bij de e-mail van ASA van 14 januari 2022) gesteld dat in de app nog steeds van elkaar afwijkende prijzen voorkomen (“after they claim to have correct this pricing error there are still items on the uber eats app showing conflicting prices (…)”.  

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken