a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Dossiernr:

2022/00308

Datum:

08-08-2022

Uitspraak:

niet ontvankelijk

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een e-mail van PostNL waarin staat dat klager inklaringskosten voor een pakketje heeft betaald en: “We bezorgen het binnen 5-7 dagen op dit adres: (…)”

 

Samenvatting van de klacht

Klager bestelt regelmatig boeken in het buitenland. Die moeten langs de douane voor de inklaring. Nadat klager de inklaringskosten heeft betaald, ontvangt hij van verweerder een standaardmail waarin staat dat het pakket binnen 5-7 dagen wordt bezorgd. Deze termijn wordt zelden of nooit gehaald. De tekst wekt verwachtingen die verweerder ook helemaal niet van plan is om waar te maken. In werkelijkheid blijkt verweerder namelijk een termijn van 30 dagen voor bezorging te hanteren. Klager acht de mededeling over de bezorging op grond van het voorgaande misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

De uiting wordt door verweerder verzonden nadat de inklaringskosten zijn betaald, en bevat een informatieve tekst die geen reclame is in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De tekst brengt de ontvanger er ook niet toe om een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Het is niet klager (ontvanger van de zending) die de dienst afneemt, maar de verzender (in dit geval de verkoper van de boeken). De betaalbevestiging wordt bovendien pas verstuurd, nadat de transactie al heeft plaatsgevonden. Verweerder voldoet verder aan haar inspanningsverplichtingen. Verweerder zal evenwel de tekst over de bezorgtermijn in de betaalbevestiging aanpassen om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt.

 

Het oordeel van de voorzitter

Gelet op het verweer en de aard van de bestreden uiting dient in de eerste plaats te worden beoordeeld of de klacht is gericht tegen een reclame-uiting. Uitsluitend bij een bevestigende beantwoording van deze vraag is de voorzitter bevoegd om over de klacht te oordelen. In dat kader is van belang dat het om een mededeling gaat die klager ontving nadat hij een boek in het buitenland had besteld en de inklaringskosten had betaald, waarna dit boek door verweerder kon worden afgeleverd. Verweerder deelt in de uiting mee op welke termijn dit zal gebeuren. Dit is feitelijke informatie, waarvan de tekst overigens – blijkens het verweer – door verweerder zal worden aangepast. De uiting bevat ook verder uitsluitend zuiver feitelijke mededelingen over de bezorging en valt daardoor buiten de reikwijdte van de definitie van reclame in artikel 1 NRC. De voorzitter is om die reden niet bevoegd om over de klacht te oordelen en beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande verklaart de voorzitter klager niet ontvankelijk in de klacht.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken