a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2018/00728

Datum:

27-11-2018

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klager gerichte e-mail van 8 september 2018, met als onderwerp:

“Informatie over een uitbetaling van max. € 30.000,-”.

Daarin staat onder het kopje:

“Betreft: informatie over gegarandeerd geldbedrag” onder meer:

“Beste heer (naam klager),

Goed nieuws, u heeft een code (70386-29717) toegekend

gekregen waarmee u gegarandeerd geld ontvangt. Wanneer u gaat

meespelen in de BankGiro Loterij, mogen wij een mooi bedrag

op uw rekening storten.

Zie direct welk bedrag tussen de € 15,- en € 30.000,- voor u

klaarstaat. Dat u geld ontvangt is zeker.

Voer uw gegevens vóór a.s. maandag in, dan loopt u geen geld mis

en heeft u het bedrag binnenkort op uw rekening staan.”

en

“De direct te winnen prijs/prijzen kan/kunnen gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de prijs/prijzen al gevallen kan/kunnen zijn op het moment dat u instapt”

en

“U ontvangt uw geldbedrag nadat de eerste incasso van de inleg succesvol is geïncasseerd, het bedrag wordt dan automatisch op uw rekening gestort. (…)”.

 

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

1.

Klager neemt niet deel aan de BankGiro Loterij, maar door de uiting, met als “Titel”: “Informatie over een uitbetaling van max. € 30.000,-”, lijkt het net alsof hij € 30.000,- kan ophalen.

2.

Klager heeft geen persoonlijke gegevens aan de BankGiroLoterij verstrekt, waardoor hij  deze mail ontvangt. Dit is in strijd met de huidige regels wat betreft privacy, aldus klager.

 

E-mail van 13 september 2018 van secretariaat SRC aan adverteerder

Adverteerder is in de gelegenheid gesteld om te reageren op de volgende opmerking van klager:

“Ik heb ook geen persoonlijke gegevens aan hen verstrekt waardoor ik deze mail ontvang. Dit gaat tegen alle huidige regels qua privacy in”. 

 

Reactie van adverteerder bij e-mail van 27 september 2018

De BGL heeft uitgezocht op welke grond zij klager de betwiste e-mail heeft toegezonden. Uit de administratie van de BGL is gebleken dat op 22 mei 2018 via een joint promotion van de Nationale Postcode Loterij (hierna: NPL) in samenwerking met Hema een “multi opt in” is afgegeven voor een e-mailadres, dat in de onderhavige reactie met name wordt genoemd (hierna: e-mailadres 1). In deze “multi opt in”, die is afgedrukt in de reactie, staat:

“Mogen wij verder nog contact met u opnemen?

 Vul uw e-mailadres in en ontvang nieuws en uitslagen, acties en spelletjes van de Postcode Loterij, Vriendenloterij en BankGiro Loterij”.

Het e-mailadres dat is opgegeven bij de onderhavige klacht is niet bekend bij de BGL.

De BGL heeft ook niet naar dat emailadres gemaild. Onder de naam-, adres, postcode en woonplaatsgegevens van klager is wel een deelname bekend onder de NPL. Hierbij staat ook het hierboven bedoelde e-mailadres 1 waarop klager de betwiste e-mail heeft ontvangen.

 

E-mail van klager van 3 oktober 2018

Klager heeft onder meer het volgende meegedeeld.

Hij is het niet eens met de “verkapte manier” waarop de BGL e-mail adressen verzamelt om mensen “te bombarderen met mails”. 

Verder merkt klager op dat de BGL nog niet heeft gereageerd op de wijze waarop de ontvanger van de mail wordt voorgehouden dat hij een geldbedrag krijgt.

Men krijgt de eerste maand (à 15 euro) gratis, en dat is wat men krijgt, aldus klager. Naar de mening van klager wordt het tijd dat “deze loterijen stoppen met deze valse aanbiedingen, waar geen controle op is”, en de Commissie “dient dit aan banden te leggen”, vindt hij.

 

E-mail van 29 oktober 2018 van BGL 

Met betrekking tot de verschillende bezwaren heeft de BGL -samengevat- het volgende opgemerkt.

Ad 1.

Klager vindt de e-mail misleidend, nu deze zou suggereren dat sprake is van een gewonnen prijs.

Van strijd met de NRC is geen sprake, om de volgende redenen.

Een reclame-uiting dient in zijn geheel beoordeeld te worden.

In dit geval bestaat de uiting uit de onderwerpregel, de preheader en de inhoud van de e-mail die zichtbaar wordt zodra men de e-mail opent. Een preheader is een regel die een adverteerder kan meesturen met een onderwerpregel, om te laten weergeven naast de onderwerpregel, teneinde de kans te vergroten dat een e-mail wordt geopend door de doelgroep.

In dit geval is door BGL een preheader meegestuurd met de tekst:

“Gegarandeerde uitbetaling voor Heer of mevrouw XX als u nu gaat meespelen in de BankGiro Loterij.”

Voor zover een consument op basis van de onderwerpregel een verkeerde (eerste) indruk zou krijgen, hetgeen BGL betwist nu in de onderwerpregel staat “max € 30.000,-“, wordt deze indruk reeds in de preheader en vervolgens bij het openen van de e-mail weggenomen. In de e-mail staat zeer duidelijk en herhaaldelijk wat de voorwaarde is voor het ontvangen van de uitbetaling: meespelen in de BGL.

Van misleiding kan geen sprake zijn nu uit de combinatie van onderwerp, preheader en de verdere inhoud van de e-mail (de totale uiting) duidelijk is dat het aanbod bestaat uit een uitbetaling indien men gaat meespelen in de BGL. Ter onderbouwing van haar standpunt verwijst BGL naar diverse dossiernummers, betreffende eerdere beslissingen van de (voorzitter van) de Reclame Code Commissie. 

Met de onderwerpregel en preheader wenst BGL deelnemers te “triggeren” om de e-mail te openen. Hiertoe mag een adverteerder gebruik maken van een zekere mate van overdrijving of uitspraken die niet letterlijk dienen te worden genomen. Bovendien geven de onderwerpregel en preheader een juiste samenvatting van het aanbod.

Voor zover de Commissie toch mocht oordelen dat sprake is van onjuiste, onduidelijke of dubbelzinnige informatie in de uiting, geldt dat van misleiding pas sprake is als die informatie de consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Aan die (dubbele) toets is niet voldaan. Het werd klager immers bij het lezen van de e-mail duidelijk dat het geldbedrag wordt uitbetaald indien hij gaat meespelen via deze actie. Klager noch de gemiddelde consument wordt misleid door de informatie in de uiting.

Ten slotte verwijst de BGL naar de beslissing van de Commissie in dossier 2017/00029. Hierin werd een klacht tegen een soortgelijke uiting van de BGL  afgewezen, aldus de BGL.

Ad 2.

Voor haar reactie op dit bezwaar verwijst de BGL naar haar e-mail van 27 september 2018.

 

Het oordeel van de Commissie

Naar aanleiding van de verschillende bezwaren oordeelt de Commissie als volgt.

Ad 1.

De Commissie begrijpt dit bezwaar in die zin dat klager vindt dat door de onderwerpregel ten onrechte wordt gesuggereerd dat klager zonder meer € 30.000 kan ophalen.

De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument na het lezen van de onderwerpregel met de inhoud “Informatie over een uitbetaling van max. € 30.000,-” niet zal verwachten dat hij (reeds) de hoofdprijs van € 30.000,- heeft gewonnen. De onderwerpregel is door de woorden “informatie over” en ”een uitbetaling” algemeen van aard. Verder zal de gemiddelde consument gelet op de hoogte van het bedrag en de nadrukkelijk daarvoor geplaatste afkorting “max.” ervan uitgaan dat het informatie van de BGL betreft over een te winnen bedrag van maximaal € 30.000,-.

Dit laatste is ook het geval. Uit de verdere inhoud van de e-mail blijkt dat men een bedrag variërend van € 15,- “tot wel € 30.000,-” ontvangt, mits men gaat meespelen met de BankGiro Loterij.  

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie dit bezwaar ongegrond.

Ad 2.

Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat voor het e-mailadres waarnaar de bestreden uiting is gezonden een zogenaamde “multi opt in” is gegeven met de tekst:  “Mogen wij verder nog contact met u opnemen?

Vul uw e-mailadres in en ontvang nieuws en uitslagen, acties en spelletjes van de Postcode Loterij, VriendenLoterij en BankGiro Loterij”.

Gelet hierop mocht adverteerder erop vertrouwen dat er toestemming is gegeven om via het onderhavige e-mailadres acties van BankGiro Loterij te ontvangen en acht de Commissie (ook) dit bezwaar ongegrond.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken