a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Status:

Dossiernr:

2019/00137

Datum:

04-04-2019

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een nieuwsbrief aan klager (d.d. 14 december 2018) en een stoepbord van adverteerder.

In de nieuwsbrief staat (voor zover van belang):

“SPEEL EN WIN KILO’S GOUD!

Kom naar Holland Casino voor December Gold Rush! U kunt nog tot en met 30 december goud winnen t.w.v. € 7.000,- Ontdek snel hoe u kans maakt op de speelautomaten en de speeltafels.

MAAK KANS OP GOUD >>
Neemt u goud mee naar huis?”

Op het stoepbord staat (voor zover van belang):
“SPEEL EN WIN KILO’S GOUD”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager vindt de tekst “Speel en win kilo’s goud” misleidend, omdat deze niet waargemaakt kan worden. De hoofdprijs is € 7.000,-. Aangezien de kiloprijs van goud ongeveer € 33.000,- is, betekent dit dat, als je de hoofdprijs wint, je maar 212 gram goud wint. Het is volgens klager feitelijk onmogelijk om de hoofdprijs in verschillende vestigingen te winnen, omdat de trekkingen allemaal op dezelfde dag plaatsvinden en je persoonlijk bij de trekking aanwezig moet zijn. Klager heeft ter onderbouwing een screenshot van de website van adverteerder overgelegd, met trekkingsdata en -tijden. Daarop is te zien dat de trekkingen in 9 vestigingen (van Leeuwarden tot Valkenburg) op 9 januari 2019 om 19.00 of 20.00 uur plaatsvinden.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De actie werkte als volgt: gasten van het casino maakten kans op het winnen van prijzen door deel te nemen aan de tafelspelen (Amerikaans Roulette en/of Black Jack) of op de speelautomaten te spelen. Degenen die wonnen bij de tafels of speelautomaten, ontvingen een lot waarmee zij konden deelnemen aan de trekking voor de “Win kilo’s goud” actie.    

De goudbaar ter waarde van € 7.000,- is 13 keer uitgekeerd. Dat betekent dat er een totaalbedrag van € 91.000,- aan goud is uitgegeven. Zoals in de voorwaarden vermeld staat, zou gerekend worden met de goudkoers van 30 november 2018. De kiloprijs van goud was toen € 34.540,81. Omgerekend komt dit neer op 2,63 kilo goud. Zowel bij de tafelspelen als bij de speelautomaten is dit bedrag aan goud uitgekeerd. In totaal dus 2 x 2,63 kilo = 5,26 kilo goud.

In tegenstelling tot wat klager beweert, was het wel mogelijk om meerdere trekkingen bij te wonen, en zo op individuele basis kilo’s goud te winnen. De kans was gering, maar wel aanwezig, aldus adverteerder. Volgens adverteerder was het overzicht dat klager heeft overgelegd niet juist en volledig. Adverteerder heeft een ander overzicht overgelegd, waarop te zien is dat de trekking in 13 vestigingen op 8 verschillende data plaatsvond.

Volgens adverteerder zijn de voorwaarden van de actie duidelijk. In de actievoorwaarden, spelregels en op de achterkant van de loten wordt expliciet beschreven dat de goudbaar een waarde van € 7.000,- vertegenwoordigt. In de actievoorwaarden en spelregels wordt tevens verwezen naar de goudkoers op basis waarvan de hoeveelheid goud wordt berekend. Geïnteresseerden zouden op grond van deze informatie dan ook kunnen achterhalen hoeveel gram gelijkstaat aan een bedrag van € 7000,-.

  

Het oordeel van de Commissie

Klager vindt de uitingen misleidend, omdat het volgens hem onmogelijk is om “kilo’s” goud te winnen. Adverteerder heeft hier – kort samengevat – tegenin gebracht dat het wel mogelijk was om als individu kilo’s goud te winnen, al was de kans daarop klein. Daarbij zou men uit de voorwaarden kunnen achterhalen hoeveel gram goud gelijk staat aan een bedrag van € 7.000,-.

Het verweer slaagt niet.
In de uiting staat “Speel en win kilo’s goud” . Door deze formulering wordt de suggestie gewekt dat de hoofdprijs  “kilo’s” goud vertegenwoordigt. Dit blijkt niet zo te zijn: met de hoofdprijs heeft men iets meer dan 200 gram goud gewonnen. De verwachting dat men kilo’s goud kan winnen, wordt door de zinsnede “U kunt nog tot en met 30 december goud winnen t.w.v. € 7.000,-”in de uiting onvoldoende gecorrigeerd. Bij de afweging om mee te spelen, spelen irrationele gedachten, emoties en gewoonten doorgaans een belangrijke rol (vgl. HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015 178). Door de deelneming aan de loterij op deze wijze te bevorderen, zal ook een verstandige consument zo kunnen worden beïnvloed, dat zijn besluit om te gaan deelnemen niet meer uitsluitend op grond van rationele overwegingen geschiedt. Dat de gemiddelde consument naar aanleiding van de actievoorwaarden zelf de goudprijs per kilo zal opzoeken, om zo duidelijkheid te krijgen over de prijs die hij kan winnen, acht de Commissie niet voor de hand liggend.

Voor wat betreft het verweer dat het wel mogelijk is om kilo’s goud te winnen, overweegt de Commissie als volgt. Om op individuele basis “kilo’s” goud te winnen, welke mogelijkheid met de uiting wordt gesuggereerd, zal men (grofweg) meer dan 10 keer de hoofdprijs van € 7.000,- moeten winnen. Dit is in de praktijk vrijwel onmogelijk. Eerst zal er verschillende malen gewonnen moeten worden bij de speeltafels en/of -automaten om loten te krijgen waarmee men aan de actie kan deelnemen. Vervolgens zal men bij de verschillende trekkingen, op verschillende plaatsen in Nederland, steeds het geluk moeten hebben dat men de hoofdprijs van € 7.000,- wint.

Gelet op het voorgaande, acht de Commissie de formulering te absoluut en gaat de bestreden uiting gepaard met onjuiste informatie over een van de voornaamste kenmerken van het aangeprezen product, als bedoeld in artikel 8.2 onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De uiting is hierdoor tevens in strijd met (de aanhef van) artikel 3 van de Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunning-houders ingevolge de wet op de kansspelen (RVK) 2015.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en artikel 3 RVK. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken