a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2019/00249

Datum:

16-05-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

 

De bestreden reclame-uiting

Het betreft huis-aan-huis verspreide reclame voor NPL, die geadresseerd is aan “de bewoner(s) van”, met daaronder het adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) van klager. Op de envelop staat, onder het adresvenster: “Nieuws over uw buurt”. Rechtsonder staat het (gekleurde) logo van NPL. Op de achterzijde van de envelop staan de naam en het adres van adverteerder. In de brief wordt men aangespoord om mee te spelen met de NPL.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager vindt de uiting misleidend omdat het door de envelop lijkt alsof het een officiële brief met belangrijk nieuws over zijn buurt betreft, terwijl het in werkelijkheid om reclame gaat. Klager maakt daarnaast bezwaar tegen het feit dat hij de reclame in zijn brievenbus met een NEE/JA sticker ontvangt. Hij heeft nog nooit meegespeeld met de NPL en vindt het kwalijk dat op deze manier (met de adressering “aan de bewoners van”) zijn NEE/JA sticker “omzeild” wordt.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
De uiting heeft betrekking op een campagne waarbij meespelende buren tezamen een

jaar lang iedere maand € 100.000 kunnen winnen. De verwijzing naar de buurt is in dit opzicht dan ook relevant.

Op de voorkant van de envelop staat behalve de tekst “nieuws over uw buurt” ook – in kleur – het logo van NPL. Op de achterzijde staat nogmaals de afzender: Nationale Postcode Loterij, met het adres. De gemiddelde consument zal de envelop niet duiden als een envelop met belangrijk nieuws over de buurt, afkomstig van een officiële instantie. Gewild of niet, de NPL is bij de gemiddelde consument een zeer bekende afzender van reclamepost; de gemiddelde consument zal er dan ook niet aan twijfelen dat het hier om reclame gaat, aldus adverteerder.

Reclamedrukwerk dat geadresseerd is aan ‘de bewoners van’ wordt als geadresseerde post beschouwd en valt daarom niet onder het regime van de NEE/JA sticker. Klager staat niet in het Postfilter. Adverteerder heeft klager nu in haar eigen administratie opgenomen: hij zal geen reclame van NPL meer ontvangen. 

 

Het oordeel van de Commissie

Klagers bezwaar ziet op de envelop, en op het feit dat er in zijn brievenbus, die een NEE/JA sticker heeft, reclame van adverteerder gedeponeerd is.

De envelop

Klager maakt bezwaar tegen de (envelop van de) uiting omdat hij deze niet direct als reclame herkende; hij dacht dat het om een officiële brief ging die belangrijke informatie over zijn buurt bevatte. In artikel 11.1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) staat dat reclame duidelijk als zodanig herkenbaar dient te zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd.  

Volgens vaste lijn van de Commissie en het College van Beroep is aan dit vereiste van herkenbaarheid voldaan indien de ontvanger voor wie de uiting is bestemd reeds op grond van de envelop zonder moeite kan vaststellen dat de uiting reclame is. Dit dient per geval beoordeeld te worden. Als de ontvanger pas na het openen van de envelop kan zien dat het reclame is, is in ieder geval niet voldaan aan het voorschrift van artikel 11.1 NRC. Deze situatie doet zich voor indien uit de envelop in het geheel niet blijkt dat het om een  reclame-uiting gaat. Hetzelfde geldt indien de ontvanger door informatie op de envelop op het verkeerde been wordt gezet, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat de envelop juist geen reclame bevat. 

Op de onderhavige uiting staat, behalve de tekst “nieuws over uw buurt”, het rood-wit-blauwe logo van de NPL. Op de achterzijde van de envelop zijn daarnaast de naam en het adres van adverteerder vermeld. Het publiek zal op grond van het in het oog springende logo op de voorzijde en de afzender op de achterzijde reeds op grond van de envelop begrijpen dat het hier reclame betreft. Dit deel van de klacht wordt om die reden afgewezen.

Ontvangst reclame

Klager heeft een NEE/JA sticker op zijn brievenbus geplakt, waarmee hij duidelijk maakt dat hij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen. Uit de toelichting bij artikel 1.1d van de Code Verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (Code Vor) staat dat het ‘ongeadresseerd zijn’ wordt bepaald door de afwezigheid van (postbus- of huis)adres en woonplaats van de ontvanger. Nu in de uiting de straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats van klager zijn vermeld, is van ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van de Code Vor geen sprake, en is het deponeren van deze uiting in een brievenbus met een NEE/JA sticker niet in strijd met de Code Vor. Om die reden wordt ook dit deel van de klacht afgewezen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken