a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2019/00339

Datum:

01-07-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de op televisie uitgezonden reclame van de Nederlandse Loterij,

waarin een man vertelt wat hij gaat doen als hij de hoofdprijs van 21 miljoen euro wint. Links boven in beeld staat een teller. Die begint bij 21.000.000. Bij elk idee (onder andere met een privévliegtuig naar Barcelona vliegen en een villa kopen) gaat er een bedrag van de teller af. Bij het einde van de reclame staat de teller op 13.250.000.

 

De klacht

In de reclame is te zien dat de winnaar een huis en andere dure dingen koopt en de “aankoopbedragen” bij het bedrag van 21 miljoen in mindering worden gebracht. Klager vindt de reclame misleidend, omdat niet wordt vermeld dat bij het winnen van een grote prijs altijd kansspelbelasting (30,1%) in mindering wordt gebracht. De winnaar heeft dus niet 21 miljoen te besteden, maar ruim 14 miljoen.

 

Het verweer

Het standpunt van adverteerder, zoals zij dit schriftelijk en, ter zitting, mondeling heeft toegelicht, wordt als volgt samengevat.

De reclame maakt deel uit van een campagne waarin adverteerder duidelijk wil maken dat de te winnen jackpot zoveel geld betreft, dat je het pas beseft als je gaat nadenken wat je er allemaal mee kunt doen. Zelfs als je je fantasie de vrije loop laat en veel uitgeeft, blijft er nog een heel groot bedrag over. In de reclame gaat de man van droomwereld naar droomwereld. In zijn laatste droom, die alle realiteit te boven gaat, racet hij over de Chinese muur.

Uit eerdere uitspraken van de Commissie blijkt dat de gemiddelde consument bekend is of  bekend mag worden verondersteld met het feit dat de  gewonnen geldbedragen bruto-bedragen zijn, waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen (dossier 2016/00804). De reclame wekt niet de indruk dat het bedrag van 21 miljoen op de bankrekening van de winnaar wordt bijgeschreven. In de televisiecommercial wordt het getoonde bedrag als gewonnen geldprijs gecommuniceerd en niet als bedrag dat men (netto) op zijn rekening krijgt; de jackpot wordt als een “te winnen prijs” getoond. De acteur zegt: “Ha, als ik de Eurojackpot win, dan…” en de voice-over zegt: “De verwachte Eurojackpot staat deze week vrijdag op 21 miljoen”. Het is algemeen bekend dat loterijen bruto geldprijzen communiceren. De Nederlandse Loterij stelt zich op het standpunt dat de uiting niet misleidend is.

Naar aanleiding van de klacht heeft adverteerder gekeken op welke wijze het de consument op de hoogte kan stellen dat de jackpotstand van Eurojackpot een brutobedrag is. Zij heeft er voor gekozen om de tekst die onder in beeld verscheen (“De genoemde bedragen zijn fictief. In werkelijkheid wordt op het jackpotbedrag 30,1% kansspelbelasting ingehouden voorafgaand aan de uitkering”) te vervangen door het bondiger “Op het jackpotbedrag wordt 30,1% kansspelbelasting ingehouden”. Deze tekst verschijnt groter en helderder in beeld dan de eerdergenoemde, langere variant.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Beoordeeld moet worden of de televisiecommercial de gemiddelde consument op het verkeerde been zet ten aanzien van de hoogte van een gewonnen geldprijs, doordat niet wordt vermeld dat op het bedrag van 21 miljoen (dat op de teller staat) nog 30,1% kansspelbelasting moet worden ingehouden.

2.

Zoals de Commissie reeds verschillende malen in soortgelijke zaken heeft overwogen, mag de gemiddelde consument geacht worden op de hoogte te zijn van het feit dat de bedragen die door loterijen als prijzen ter beschikking worden gesteld bruto bedragen betreffen, waarover kansspelbelasting verschuldigd kan zijn. Zo is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de gewonnen geldprijs hoger is dan het bedrag dat de consument uiteindelijk op zijn rekening ontvangt.

3.

De bestreden reclame start met 21.000.000 op de teller. Vervolgens doet de man in de commercial een aantal forse uitgaven, en houdt dan, zo is op de teller te zien, nog € 13.250.000 over. De teller loopt dus niet door tot nul. Er wordt naar het oordeel van de Commissie niet gesuggereerd dat je 21 miljoen kunt ‘opmaken’, als je de Eurojackpot wint. Dit acht de Commissie van belang, omdat de winnaar -vanwege de kansspelbelasting- niet over 21 miljoen euro op zijn rekening zal kunnen beschikken.

 4.

Gelet op het voorgaande betekent de vermelding van 21.000.000 op de teller in de commercial niet dat de uiting onvolledig en daardoor voor de gemiddelde consument onduidelijk is. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken