a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2019/00573

Datum:

05-11-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een in een ‘sleeve’ gestoken flyer bij een puzzelboekje. Op de voorkant van de flyer staat onder meer: “5x een 1/5 Staatslot cadeau (t.w.v. € 15,-) bij automatisch meespelen.” Op de achterkant van de flyer staat nogmaals dat men 5x een 1/5 Staatslot cadeau krijgt indien men automatisch gaat meespelen. Verder staat hier onder meer: “Gefeliciteerd! Je maakt de eerste 5 trekkingen extra kans met het 1/5 Staatslot dat je per deelgenomen trekking cadeau krijgt.” Verder wordt gezegd dat men meespeelt met een Staatslot à € 15,-.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft naar aanleiding van de reclame-uiting zijn gegevens ingevuld op de website van adverteerder. Hij bleek zich vervolgens te hebben geabonneerd op een heel lot zonder dat hij enige keus had. De eerste trekking gaat pas in op 10 oktober 2019. De gratis loten gelden alleen voor niet-reguliere trekkingen. Klager moet daardoor 19 gewone trekkingen, dat wil zeggen tot Koningsdag 2021, meespelen om alle gratis loten te kunnen benutten. De klantenservice van adverteerder heeft klager toegezegd dat hij verder met een eenvijfde lot kan meespelen, maar heeft deze wijziging nog niet per mail bevestigd.

 

Samenvatting van het verweer

De actie hield in dat men vijf keer een eenvijfde Staatslot cadeau kreeg bij het afsluiten van een abonnement op een heel Staatslot. De reclame-uiting wekt niet de indruk dat men een andere keuze had. Op de achterkant van de flyer wordt gezegd dat men met een Staatslot à € 15,- meespeelt¸ waaruit duidelijk blijkt dat men niet met een eenvijfde Staatslot aan de actie kan deelnemen. Dit blijkt ook uit de Actievoorwaarden. In tegenstelling tot hetgeen klager stelt, spelen de gratis eenvijfde loten mee met de eerste vijf reguliere trekkingen. Het is voor klager niet van belang dat zijn abonnement start op 10 oktober 2019 in plaats van 1 oktober 2019, omdat er op laatstgenoemde datum geen trekking is. Aan de hand van de actievoorwaarden had klager bovendien kunnen zien vanaf welke trekking hij meespeelt. Tot slot zal adverteerder, bij wijze van uitzondering, klager een abonnement met één eenvijfde Staatslot aanbieden waarbij hij recht houdt op de gratis eenvijfde Staatsloten voor de eerste vijf trekkingen, nu de klantenservice dit ten onrechte aan klager heeft toegezegd.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Op zichzelf genomen stelt klager terecht dat in de bestreden reclame-uiting niet met zoveel woorden staat dat men met een heel lot moet gaan meespelen om van de actie met de gratis eenvijfde loten gebruik te kunnen maken. Dat neemt niet weg dat de voorzitter dit wel een voor de hand liggende voorwaarde vindt. Bovendien wordt in de uiting gezegd dat men gaat meespelen “met een Staatslot à € 15-“. De maakt voldoende duidelijk dat het om een heel lot gaat. Op grond hiervan en nu de uiting niet suggereert dat men in het kader van de actie ook met een eenvijfde lot kan gaan meespelen, treft het eerste gedeelte van de klacht geen doel. Dit geldt ook voor de ingangsdatum van het meespelen. De uiting bevat geen mededeling over de datum van de eerste trekking waarbij men gaat meespelen terwijl ook niet duidelijk is waarom de uiting door deze datum misleidend zou zijn.

2)  Voor zover klager stelt dat de gratis loten alleen gelden voor niet-reguliere trekkingen waardoor men 19 trekkingen moet meespelen om van de gratis loten gebruik te kunnen maken, is duidelijk sprake van een misverstand. Uit de stukken blijkt immers dat men de eerste vijf reguliere trekkingen met de gratis loten meespeelt.

3)  Met betrekking tot de stelling van klager dat adverteerder de toezegging dat hij met een eenvijfde lot kan meespelen en dat hij daarbij gebruik kan maken van de gratis loten nog niet is nagekomen, volstaat de voorzitter met op te merken dat dit geen aspect is waarover hij kan oordelen nu dit bezwaar niet de inhoud van de reclame-uiting betreft. Overigens heeft adverteerder zich bereid getoond deze toezegging alsnog gestand te doen.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken