a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2020/00060

Datum:

11-03-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft reclame van de Nationale Postcode Loterij (hierna: NPL) aan het begin en het einde van afleveringen van de serie ‘De Kluis’, die van 21 december 2019 tot en met 15 februari 2020  wekelijks is uitgezonden op het YouTubekanaal StukTV.

 

De klacht

Het YouTubekanaal StukTV richt zich volgens klager duidelijk op jongeren onder de 18 jaar. De meeste video’s beginnen met “Hallo jongens en meisjes” en de content is gericht op jongere kinderen. Door haar reclame rond ‘De Kluis’ maakt NPL reclame voor een loterij of kansspel, die specifiek is gericht op jongeren. Klager acht dit in strijd met artikel 6.5 van de Reclamecode voor Kansspelen (RVK).

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

NPL is sponsor van de serie De Kluis, waarin het draait om het bewaken en kraken van een kluis met zogenaamde goudstaven. Per aflevering mag het winnende team, dankzij NPL, 10.000 euro schenken aan een goed doel naar keuze. NPL handelt niet in strijd met de RVK. NPL richt zich niet op minderjarigen en maakt geen reclame die specifiek op minderjarigen is gericht. De stelling van klager dat de meeste video’s beginnen met “Hallo jongens en meisjes”, is niet juist. In de door klager onder andere genoemde vijfde aflevering begroeten de drie presentatoren elkaar met “Goedemorgen jongens. Ja, welkom jongens” en noemen ze elkaar “jongens” of “guys”. In deze en in de andere afleveringen worden de kijkers niet begroet of aangesproken met “jongens en meisjes”. NPL richt zich niet specifiek tot minderjarigen. De Kluis speelt niet in op specifieke zwakheden of behoeften van minderjarigen en er wordt geen gebruik gemaakt van producten of diensten die specifiek zijn gericht op en appelleren aan minderjarigen, als bedoeld in de RVK. Voorafgaand aan het sponsoren van het programma De Kluis heeft NPL onderzoek gedaan naar de leeftijdsopbouw van kijkers van StukTV en gedurende de looptijd van De Kluis heeft NPL de leeftijdsopbouw van kijkers van De Kluis gemonitord. NPL legt twee grafieken over, om aan te tonen dat het percentage minderjarige kijkers van zowel StukTV als De Kluis slechts een zeer klein aandeel betreft. Dat de reclame van NPL ook wordt gezien door enkele minderjarigen, betekent niet dat sprake is van ‘het richten op minderjarigen’, aldus NPL.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht betreft de reclame die NPL maakt in het kader van haar sponsoring van de serie De Kluis op StukTV. De Commissie heeft geconstateerd dat aan het begin van een aflevering van De Kluis, na een introductie door de presentatoren, het logo van NPL kort in beeld verschijnt en de naam van NPL is te zien op de goudstaven in de kluis. Aan het einde van een aflevering, als bekend wordt gemaakt aan welk goed doel het bedrag van € 10.000,- wordt geschonken, staat het logo van NPL onder in beeld naast de tekst: “[naam van gekozen goed doel] is een van de vele goede doelen die wordt gesteund door de POSTCODE LOTERIJ”.

2.

De klacht stelt aan de orde of de reclame van NPL specifiek is gericht op minderjarigen en om die reden in strijd is met de RVK 2015. Klager noemt in zijn klacht artikel 6.5 RVK, waarin is bepaald dat reclame voor kansspelen niet op minderjarigen mag zijn gericht. In artikel 6.1 RVK 2015 is bepaald dat reclame voor kansspelen niet specifiek wordt gericht op maatschappelijk kwetsbare personen, onder wie krachtens artikel 6.2 RVK in ieder geval minderjarigen (personen onder 18 jaar) worden verstaan.

3.

Ter onderbouwing van zijn stelling dat de reclame van NPL specifiek is gericht op jongeren onder 18 jaar en/of op “jongere kinderen”, heeft klager uitsluitend aangevoerd dat de meeste video’s op StukTV beginnen met “Hallo jongens en meisjes”. Met betrekking tot de afleveringen van De Kluis is van een dergelijke begroeting van de kijkers echter niet gebleken. In zoverre steunt de klacht niet op feitelijke juistheid. Verder acht de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat het percentage minderjarige kijkers van StukTV en van de serie De Kluis slechts een zeer klein deel van het totale kijkersbestand uitmaakt.

4.

Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de reclame van NPL niet specifiek op minderjarigen is gericht. De klacht kan daarom niet slagen, zodat als volgt wordt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken