a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2020/00081

Datum:

10-03-2020

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Herkenbaarheid reclame

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klaagster gerichte e-mail afkomstig van de BankGiro Loterij met als onderwerp: “Herinnering”
In de e-mail staat verder:
“Afgelopen week hebben wij gemaild over een geldbedrag van € 20,-, € 50,-, € 500,-,€ 1.000, € 10.000,- of zelfs € 100.000,-.
Als u vandaag met code 33667-47501 gaat meespelen in de BankGiro Loterij, maken we gegarandeerd een mooi bedrag naar u over.”

De samenvatting van de klacht

Door het onderwerp van een e-mail “Herinnering” te noemen, lijkt die e-mail om een herinnering van een factuur te gaan. Dit is in werkelijkheid niet het geval en daarom is sprake van misleiding, aldus klaagster.

De samenvatting van het verweer

BGL is van mening dat de uiting niet misleidend is, omdat het voor de ontvanger in één oogopslag duidelijk zal zijn dat het om reclame gaat van BGL gezien de afzender en het onderwerp. Het onderwerp verwijst immers naar e-mails, die BGL als afzender eerder heeft verstuurd ter promotie van een campagne aan niet-deelnemers van BGL (en dus zonder betaalrelatie met BGL). Deze e-mails en de herinneringsmail hebben dezelfde lay-out en veel mailprogramma’s hebben een voorvertoningsoptie waardoor het voor de ontvanger direct duidelijk zal zijn dat het om reclame van BGL gaat. Overigens heeft het woord herinnering een neutrale betekenis voor de gemiddelde consument en zal dat woord geen associatie oproepen met een onbetaalde rekening. Tot slot geeft klaagster aan geen deelnemer te zijn van BGL. Als niet-deelnemer zal men geen herinnering van een factuur van BGL verwachten.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht aldus, dat volgens klaagster de onderhavige uiting misleidend is omdat door het onderwerp van de e-mail (“Herinnering”) ten onrechte de indruk wordt gewekt dat het om een herinnering aan een openstaande factuur gaat. De Commissie is van oordeel dat de uiting door het enkele woord “herinnering” niet een dergelijke indruk wekt. Daargelaten dat klaagster uit het feit dat zij niet meespeelt met de BGL, die in de e-mail als afzender wordt genoemd, had kunnen afleiden dat het geen herinnering aan een openstaande factuur betreft, geldt dat uit de verdere inhoud van de e-mail duidelijk blijkt dat dit woord verwijst naar een eerdere mailing waar klaagster niet op zou hebben gereageerd.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken