a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Status:

Dossiernr:

2020/00114

Datum:

31-03-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een insert van NPL (door klager aangeduid als kraskaart) bij een pakket dat klager ontving na een bestelling bij Conrad. In de uiting staat onder meer: “Kras 4x een cheque en maak direct kans op € 100.000,-“
Onderaan de uiting staat: “Ga naar postcodeloterij.nl/promotie, speel mee met de Postcode Loterij en zie direct of u € 100.000,- wint!”
Op de achterzijde van de insert staat onder meer:
“Zie direct of u € 100.000,- heeft gewonnen!
4x een cheque gekrast?
1. Ga nu naar postcodeloterij.nl/promotie
2. Vul uw promotiecode in en speel mee met de Postcode Loterij
3. U ontvangt gegarandeerd € 20,- en maakt direct kans op € 100.000,-
U speelt de eerste maand gratis mee en daarna speelt u automatisch betaald verder zolang u zelf wilt.”
Onder deze tekst staan de actievoorwaarden.

 

Samenvatting van de klacht

Klager ontving, na een bestelling bij Conrad, een kraskaart van de NPL. Op dat moment was het echter niet meer mogelijk aan de actie deel te nemen, omdat deze toen al was gesloten. De actiewebsite werkte echter nog wel. Klager stelt dat het onjuist is om reclame te maken voor een gesloten actie en de actiewebsite na sluiting actief te laten zijn. Verder staat met grote letters op de kraskaart dat men naar de actiewebsite moet gaan om mee te spelen en dat men dan direct ziet of men wint. Dit wordt versterkt doordat op de achterkant staat: zie direct of u € 100.000,- heeft gewonnen. Pas na aanmelding blijkt of men echt gewonnen heeft, ook als men vier keer een cheque krast. Nog sterker: zelfs als men zich aanmeldt, ziet men niet of men €100.000,- heeft gewonnen. Men maakt door te krassen en zich aan te melden voor de Postcode Loterij slechts kans op een prijs.

 

Samenvatting van de reactie van Conrad

Door een menselijke vergissing is de uiting van een reeds verlopen actie toegevoegd aan een pakket. Conrad betreurt dit en heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

 

Samenvatting van het verweer van NPL

De insert was onderdeel van de januari campagne van NPL. Het aanbod op deze insert was: “Kras 4x een cheque en maak direct kans op € 100.000,- Ga naar postcodeloterij.nl/promotie, speel mee met de Postcode Loterij en zie direct of u € 100.000,- wint.” Om te kunnen deelnemen aan het totale aanbod was het noodzakelijk om vóór 31 januari 2020 16.00 uur te gaan meespelen met de Postcode Loterij. Indien men na dit tijdstip ging meespelen, kon men geen kans meer maken op alle 100 straatprijzen, maar wel op de resterende straatprijzen. Dit heeft te maken met het feit dat de 100 straatprijzen zijn verdeeld over verschillende maandelijkse trekkingen. Ook maakt men na genoemd tijdstip nog steeds kans op het direct te winnen bedrag van € 100.000 – zolang deze prijs nog niet gevallen is. De actie-website klopt dus nog steeds. Voor zover klager stelt dat men niet direct ziet wat men heeft gewonnen indien men 4x een cheque krast, merkt klager zelf op dat op de insert met vrij grote letters staat dat men moet meespelen. Hieruit volgt dat het voor klager voldoende duidelijk was wat het aanbod was, namelijk dat men moet gaan meespelen met de Postcode Loterij om direct te kunnen zien welke prijs is gewonnen. Ook op de achterzijde van de insert staat meerdere malen (in het stappenplan en in de uitleg onderaan) dat men naar de website dient te gaan en mee moet gaan spelen met de NPL om vervolgens te zien of men € 100.000,- wint. Op beide plekken staat wat het kost om te gaan meespelen met NPL. Van misleiding over het feit dat men dient te gaan meespelen om direct te kunnen zien of men € 100.000,- heeft gewonnen is op grond van het voorgaande geen sprake. Bij deze actie ziet de consument die instapt op het aanbod en dus gaat meespelen met NPL, direct na aanmelding ook daadwerkelijk of hij € 100.000,- heeft gewonnen. De onderhavige actie is namelijk ingericht volgens het sweepstake mechanisme, waarbij de te winnen prijzen voorafgaand aan de actie door middel van een trekking toegekend worden aan transactievolgnummers. Van de insert zijn twee versies verspreid. Zowel een versie waarbij 3 cheques als 4 cheques gekrast kunnen worden Niet iedereen heeft dus een kraskaart ontvangen waarbij men 4 cheques zou krassen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is zowel gericht tegen het feit dat, toen klager de uiting ontving, het niet meer mogelijk was om te kunnen deelnemen aan het (totale) aanbod in de uiting, als tegen de inhoud van de uiting die volgens klager misleidend is. Aangaande het eerste is niet in geschil dat dit een fout van (uitsluitend) Conrad betrof. Het is in strijd met de vereisten van professionele toewijding als bedoeld in artikel 7 Nederlandse Reclame Code (NRC) om actiekaarten te verstrekken op het moment dat de actie geheel of grotendeels is geëindigd. Dit kan de gemiddelde consument ertoe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Nu Conrad voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het een vergissing betrof en dat zij maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft.

2)  Voor wat betreft de inhoudelijke klacht is van belang dat dient te worden uitgegaan van de totale uiting en de context waarin de mededelingen worden gedaan, zoals deze door de gemiddelde consument zullen worden begrepen. In dat kader is van belang dat de uiting begint met de woorden: “Kras 4x een cheque en maak direct kans op € 100.000,-“. Op dezelfde zijde van de uiting wordt dit nader toegelicht door (in een relatief groot lettertype) de woorden: “Ga naar postcodeloterij.nl/promotie, speel mee met de Postcode Loterij en zie direct of u € 100.000,- wint!”. Deze mededelingen worden op de achterzijde van de uiting in feite herhaald. Naar het oordeel van de voorzitter blijkt uit dit alles voldoende duidelijk dat men, om te zien welke prijs men heeft gewonnen door het krassen van vier cheques, eerst dient te gaan meespelen met de Postcode Loterij. Deze verplichting blijkt ook uit de volgende mededeling: “U speelt de eerste maand gratis mee en daarna speelt u automatisch betaald verder zolang u zelf wilt.” Van misleiding over de verplichting om eerst te gaan meespelen voordat men ziet of men een prijs heeft gewonnen, is op grond van het voorgaande geen sprake. Daarbij heeft adverteerder voldoende aannemelijk gemaakt dat men bij het voldoen aan deze verplichting daadwerkelijk direct ziet welke prijs men wint. Tot slot merkt de voorzitter op dat adverteerder eveneens voldoende heeft toegelicht waarom men na de sluitingstermijn de actiewebsite nog kan bezoeken en daar een code kan invullen. De klacht tegen NPL wordt om de hiervoor vermelde redenen afgewezen.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hiervoor onder 1) is vermeld, heeft Conrad gehandeld in strijd met artikel 7 NRC.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken