a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2020/00230

Datum:

23-06-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Kinderen en jongeren

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een ongeadresseerd reclamedrukwerk van de Nationale Postcode Loterij, voor zover daarin staat:

“Alstublieft, een gratis Kanjerlot voor u.”

“Betreft: uw gratis kanjerlot voor de PostcodeKanjer van €54,7 miljoen”

“Beste meneer/mevrouw,
Voor u als lezer van de Stad Wageningen mag ik u een gratis Kanjerlot cadeau doen. Met dit lot speelt u de eerste maand gratis mee met de Postcode Loterij en maakt u kans op uw deel van de PostcodeKanjer € 54,7 MILJOEN! Ga snel naar kanjerlot.nl om uw lot te activeren u ziet dan direct of u een extra geldbedrag van €50.000,- wint.

Na uw 1e gratis maand speelt u automatisch betaald verder voor €14,- per lot, per trekking.
Let op: blijft u in januari meespelen, dan ontvangt u van ons een HEMA-cadeaukaart t.w.v. €15,-!

Mis uw gratis kans op miljoenen niet en activeer uw Kanjerlot op kanjerlot.nl”

 

De klacht

De klacht van klager is tweeledig:
1) In de uiting wordt de term ‘gratis’ gebruikt, gratis is volgens klager ook kosteloos. De kosten van dit gratis lot is dat je je op tijd moet afmelden. Klager weet uit eigen ervaring dat dit een redelijk hoge prijs is. Volgens klager is derhalve geen sprake van kosteloos en wordt door adverteerder geen gratis lot aangeboden.
2) Daarnaast is de reclame ook gericht op jongeren onder de 24 jaar. Wageningen is een stad met veel jongeren onder de 24 jaar. Klager heeft begrepen dat reclames voor gokspelen niet gericht mogen worden op mensen onder de 24 jaar. Door de bewuste reclame-uiting als bijlage bij een huis-aan-huiskrant te verspreiden wordt de uiting wel aan jongeren gericht.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
Allereerst stelt adverteerder dat het voor de gemiddelde consument op basis van hetgeen in de uiting staat, duidelijk is dat men de eerste maand gratis meespeelt met de NPL en dat na de eerste maand de deelname automatisch overgaat in betaalde deelname (tot wederopzegging). Als men door op te zeggen de deelname niet automatisch laat overgaan in betaalde deelname, kan men de eerste maand gratis meespelen. Van misleiding is volgens adverteerder geen sprake.

Voorts stelt adverteerder dat de klacht dat de bewuste reclame-uiting specifiek gericht is op minderjarigen geen doel treft. Adverteerder merkt allereerst op dat onder minderjarige wordt verstaan: “personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt”. Voorts geeft adverteerder aan dat artikel 6.4 van de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de Wet op de kansspelen (hierna: RVK) ziet op specifieke gerichtheid van het product of dienst op die groep en dat de aanvullende eis is dat het product ook aan die groep moet appelleren. De huis-aan-huiskrant ‘De stad Wageningen’ heeft een brede doelgroep en wordt gelezen door “ouders met kinderen, jongeren én ouderen”. Studenten vormen slechts een klein deel van de totale lezersgroep van de huis-aan-huiskrant. Adverteerder richt zich dan ook niet op minderjarigen, en ook niet op jongeren.

 

Het oordeel

1. De uiting bevat onder meer de volgende mededeling: “een gratis Kanjerlot voor u”. Zoals in de brief wordt meegedeeld, speelt men met dit lot de eerste maand gratis mee. Dat men daarna tegen betaling verder gaat meespelen, blijkt uit de brief. Dit doet geen afbreuk aan het genoemde “gratis” aanbod. Het is toegestaan aan een dergelijk gratis aanbod de voorwaarde te verbinden dat men na een gratis periode tegen betaling verder meespeelt. Overigens is niet in geschil dat men door tijdig op te zeggen ook zonder verdere kosten gebruik kan maken van het aanbod. Dit deel van de klacht slaagt derhalve niet.

2. De klacht stelt daarnaast aan de orde of de reclame is gericht op minderjarigen en om die reden in strijd is met de RVK. In artikel 6.1 RVK is bepaald dat reclame voor kansspelen niet specifiek wordt gericht op maatschappelijk kwetsbare personen, onder wie krachtens artikel 6.2 RVK in ieder geval minderjarigen (personen onder 18 jaar) worden verstaan. De bewuste uiting is verspreid als bijlage bij de huis-aan-huiskrant ‘De stad Wageningen’. Nu door adverteerder voldoende aannemelijk is gemaakt dat de huis-aan-huiskrant een zeer brede lezersgroep heeft en deze zich niet specifiek richt op minderjarigen, slaagt ook dit deel van de klacht niet.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken