a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2021/00210

Datum:

19-05-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een geadresseerde uiting waarin, voor zover hier van belang, staat dat als klager gaat meespelen met VriendenLoterij Bingo, hij in oktober 2020 gratis meedoet met bingo (“Activeer snel jouw Bingokaarten en bingo in oktober gratis mee!”).

 

Samenvatting van de klacht inclusief de repliek

Klager heeft nooit gratis bingokaarten per post ontvangen. Adverteerder heeft hem ook nooit bewijs toegestuurd waaruit blijkt dat hij gratis heeft meegespeeld met de trekkingen in oktober 2020. Klager meent dat hij met de klacht de onbetrouwbaarheid van adverteerder heeft aangetoond.

 

Samenvatting van het verweer inclusief de dupliek

Klager heeft zich voor deelname aangemeld door middel van een op 12 oktober 2020 gedateerde bon. Adverteerder heeft de bon op 16 oktober 2020 ontvangen en deze op 20 oktober 2020 verwerkt. De deelname is op 20 oktober 2020 per e-mail bevestigd aan klager. Adverteerder heeft ervoor gezorgd dat klager in oktober 2020 gratis heeft meegespeeld aan de bingotrekkingen van 24 en 31 oktober 2020. De bingo-uitslagen zijn te vinden op de website van adverteerder. De bingogetallen voor de bingotrekkingen van 24 en 31 oktober 2020 heeft klager online kunnen inzien, overeenkomstig hetgeen staat in het deelnemersreglement, waarmee klager zich akkoord heeft verklaard bij aanmelding. Klager heeft in oktober dus wel degelijk gratis deelgenomen aan bingo.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen een reclame-uiting waarin staat dat, indien men gaat meespelen met Vriendenloterij Bingo, men de eerste maand gratis meespeelt. Kern van het geschil van partijen is of klager daadwerkelijk in de gelegenheid is geweest in oktober 2020 gratis mee te spelen. De beoordeling van deze vraag dient plaats te vinden in het kader van de vraag of sprake is van misleidende reclame. Adverteerder dient in verband daarmee de eerlijkheid van de reclame aannemelijk te maken. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2)  Uit de klacht volgt niet dat adverteerder in het algemeen geen gevolg zou geven aan hetgeen zij in de reclame stelt over de gratis deelname. De voorzitter gaat daarom ervan uit dat sprake is van een reële actie waarbij de consument daadwerkelijk een voordeel heeft in de vorm van gratis deelname, in dit geval gedurende twee trekkingen. Dat dit volgens klager bij hem anders lag, is onvoldoende om te oordelen dat de reclame-uiting daardoor in het algemeen misleidend is over het gratis meespelen. Overigens blijkt uit de klacht dat klager meent dat het niet toezenden van fysieke bingokaarten betekent dat hij niet kan hebben meegespeeld met bingo. Deze aanname berust op een misverstand. Afgaande op hetgeen adverteerder gemotiveerd heeft gesteld, heeft klager zijn bingogetallen en de trekkingen van 24 oktober 2020 en 31 oktober 2020 online kunnen inzien, overeenkomstig hetgeen in het deelnemersreglement staat. Adverteerder heeft de details van de deelname van klager genoemd. In deze procedure moet het daarom ervoor worden gehouden dat klager in oktober 2020 gratis heeft meegespeeld, ook al heeft hij dit blijkbaar niet beseft omdat hij veronderstelde dat hij fysieke bingokaarten zou ontvangen. Nu de klacht op grond van het voorgaande niet kan slagen, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken