a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2021/00293

Datum:

20-10-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een folder van de Nationale Postcode Loterij die bij klager in de brievenbus is gedeponeerd. De reclame-uiting is dubbelgevouwen verspreid.

Op de buitenzijde staat in grote letters:
“De kans dat postcode [postcode klager] wint is extra groot!”

In de binnenzijde staat onder meer en voor zover hier van belang:
“Maak 10x éxtra kans op € 25.000,- per lot!”
“Wat gaat u doen als de Straatprijs van €25.000,- op uw postcode valt? De kans dát u wint is nu extra groot, want binnenkort is de Straatprijs 10-Daagse. Ik reik dan TIEN dagen lang, elke dag Straatprijzen uit van € 25.000,- per lot. En dus ook TIEN keer een gloednieuwe BMW X1. Hele straten winnen. Misschien zit uw straat er wel bij!”

[….]

Samenvatting van de klacht

NPL claimt in de bestreden uiting dat er éxtra kans bestaat dat een bepaalde postcode wint. Dit is volgens klager niet juist. De genoemde postcode springt er niet uit ten opzichte van andere postcodes omdat er toevallig een serie van veel trekkingen plaatsvindt. Met de uiting suggereert NPL dat de straat van klager extra kans maakt en dat de straat van klager zich hiermee onderscheidt van de andere straten in Nederland. Klager vindt het misleidend dat in de uiting een onderscheidende extra kans ten aanzien van zijn postcode wordt gesuggereerd, terwijl de extra kans op prijzen komt door de serie trekkingen en voor iedereen geldt.

Samenvatting van het verweer

Door middel van deze campagne verloot NPL in juli niet 4 Straatprijzen, zoals zij normaal doet, maar verloot zij nog eens 10 Straatprijzen daarbovenop. Het concept van NPL is dat deelnemers samen met hun buren winnen. In dit geval: iedereen die in de winnende postcode woont, wint per lot een bedrag van €25.000,-. In deze campagne maken postcodes dus 10 keer éxtra kans op €25.000 per lot. De kans dát een postcode de straatprijs wint, is extra groot omdat er niet 4 straatprijzen, maar 14 straatprijzen worden verloot.

De gehele uiting staat in het teken van extra straatprijzen en daarmee de extra kans. De context van de gehele uiting is van belang. Klager meent dat de teksten insinueren dat zijn straat zich onderscheidt van de andere straten in Nederland. Dat is niet juist en adverteerder betwist dat de uiting die suggestie wekt. Ook al zou bij klager deze indruk zijn ontstaan, dan wordt die eventuele eerste indruk direct weggenomen in de tekst die daarop volgt. De vervolgtekst maakt immers duidelijk dat je nu 10x éxtra kans kunt maken op €25.000,- per lot. De kans dat je de Straatprijs wint, waaronder de straat met de postcode van klager, is nu extra groot doordat er veel meer straatprijzen worden verloot en uitgereikt. Zo zal de gemiddelde consument de uiting ook opvatten, aldus adverteerder.

Repliek

Volgens klager is er sprake van onjuiste informatie doordat op de voorzijde van de uiting wordt gezegd dat de kans dat de specifieke postcode van zijn straat wint extra groot is. De aanvullende tekst in de folder zegt niets over deze uiting dat een specifieke straat extra grote winkans heeft. Er zijn wellicht meer trekkingen, maar alle straten blijken dezelfde winkans te hebben, aldus klager. Anders dan door adverteerder aangevoerd in het verweerschrift, staat in de bestreden uiting geen nadere informatie over de campagne.  

Bij reclame-uitingen gaat het volgens klager vooral over de ‘eerste indruk’ (de catch-phrase);   verdere precisering in de minder opvallende delen van de folder heeft veel minder impact op de lezer van de uiting. Zelfs als de uiting in zijn geheel wordt bekeken, blijft volgens klager overeind dat de folder geen enkel detail van de werkwijze van de toewijzing van prijzen aangeeft en een statistisch incorrecte stelling poneert als hoofd-uiting op de voorpagina van de folder.

De mondelinge behandeling

Klager heeft aan de hand van een vooraf toegezonden pleitnota zijn standpunt nader toegelicht.

Het standpunt van NPL is gehandhaafd en nader toegelicht. Voor zover nodig wordt op hetgeen ter zitting is aangevoerd ingegaan in het hierna volgende oordeel.

Het oordeel van de Commissie

1.         Klager vindt de uiting misleidend omdat met de mededeling “De kans dat postcode [postcode geadresseerde, in dit geval klager……] wint is extra groot!” op de buitenzijde van de folder, de indruk wordt gewekt dat zijn postcode extra kans heeft ten opzichte van andere postcodes. Dit blijkt echter niet het geval te zijn.

De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2.         Bij de vraag of een reclame-uiting misleidend is, dient te worden uitgegaan van de totale uiting en de context waarin mededelingen worden gedaan. De onderhavige uiting betreft een folder die bestaat uit een buitenzijde met een mededeling en een binnenzijde met tekst.
Aan de buitenzijde staat weliswaar:  “De kans dat postcode [postcode geadresseerde……] wint is extra groot!”, maar voor zover hierdoor de onjuiste indruk mocht ontstaan, dat men met de genoemde postcode meer kans heeft om te winnen dan met andere postcodes, wordt deze onjuiste indruk voldoende weggenomen doordat bij verdere lezing van het aanbod aan de binnenzijde van de folder  duidelijk blijkt dat de extra kans om te winnen ziet op het extra aantal straatprijzen. De gemiddelde consument moet worden geacht de gehele uiting te lezen en zal daardoor over de strekking van de uiting niet in verwarring raken. Aldus wordt de gemiddelde consument door de totale uiting voldoende geïnformeerd.

3. Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken