a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2022/00044

Datum:

31-03-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om een Instagram post van adverteerder.

Op de Instagram post is onder meer te zien en te lezen:

“Staatsloterij

Gesponsord

Bereken de nieuwe prijzenpot 2022

Speel bewust 18+

Rekenwonders! We hebben in 2022 de allergrootste prijzenpot van heel Nederland!.”

 

De klacht

Adverteerder maakt (gok)reclames gericht op jongeren. Klager is 18 jaar oud en reclames voor kansspelen, waaronder loterijen, mogen niet gericht zijn op jongeren onder de 24 jaar. Instagram is een platform dat voornamelijk gebruikt wordt door jongeren en daarom vindt klager dit een kwalijke zaak.

 

Het verweer

Het standpunt van adverteerder wordt als volgt samengevat.

Adverteerder heeft een door de Kansspelautoriteit afgegeven vergunning voor het organiseren van de Staatsloterij. Op grond van de regelgeving dient zij er zorg voor te dragen dat haar reclame zich niet richt op kwetsbare groepen van personen, zoals minderjarigen/ mensen jonger dan 18 jaar. Dit volgt uit artikel 2, derde lid, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (het Besluit) en artikel 4a lid 5 van de Wet op de kansspelen (de Wet).

Voor zover klager in de klacht stelt dat reclame maken via het sociale media platform Instagram met zicht meebrengt dat adverteerder zich richt op jongeren of andere kwetsbare groepen, wordt dit betwist. Het gebruik van sociale media platformen is door de Kansspelautoriteit niet bij voorbaat verboden. Wel is aangegeven dat bij gebruikmaking van dergelijke platformen waarborgen moeten worden ingebouwd, om ervoor te zorgen dat reclame zich niet richt op minderjarigen en jongvolwassenen of het risico hierop zoveel mogelijk wordt beperkt. Om te voorkomen dat adverteerder haar reclames en bonussen via Instagram richt op minderjarigen is een leeftijdsfilter ingesteld voor berichten. Alleen personen met een leeftijd van 18 jaar en ouder zijn gerechtigd om het profiel, de berichten en verhalen te zien. Daarnaast is een doelgroepselectie ingesteld van 25 tot 39 jaar. Daarmee wordt gewaarborgd dat de berichten niet worden gericht aan jongvolwassenen en niet te zien zijn door minderjarigen. Adverteerder verwijst hier naar de bijgevoegde printscreens.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht luidt dat de Instagram post van adverteerder is gericht op jongeren onder de 24 jaar. Deze klacht slaagt niet en dit wordt als volgt toegelicht. Nog daargelaten de maatregelen die adverteerder heeft genomen, te weten de leeftijdsfilter en de doelgroepselectie, geldt dat de Reclamecode voor kansspelen geen leeftijdsnorm bevat tot 24 jaar. Uit artikel 6 van de Reclamecode voor kansspelen volgt dat reclame voor kansspelen niet gericht mag zijn op maatschappelijk kwetsbare personen, zoals minderjarigen. In de Reclame voor kansspelen worden minderjarigen aangeduid als personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Op grond van het voorgaande is onvoldoende gebleken dat de bestreden uiting zich richt op minderjarigen tot 18 jaar.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken