a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2022/00358

Datum:

01-08-2022

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een krantenadvertentie van de Nationale Postcode Loterij met als opschrift: “De bescherming die ze verdienen”. In de advertentie staat:
“SOS Kinderdorpen geeft kinderen de bescherming die ze nodig hebben. Door hun families te ondersteunen. Of een omgeving te creëren die voelt als familie. Ook in Oekraïne komt SOS Kinderdorpen in actie. Zo werden de gevluchte Elena en haar kinderen opgevangen in buurland Roemenië. Met noodhulp, opvang en psychosociale steun helpt SOS Kinderdorpen nog vele andere Oekraïense kinderen en hun families. Het belangrijkste doel: een omgeving bieden waar kinderen kunnen spelen, lachen en leren. Veilig en beschermd.
SOS Kinderdorpen ontvangt dit jaar een bijdrage van € 1.350.000,-,
Dankzij onze deelnemers kunnen wij naast SOS Kinderdorpen meer dan 175 andere organisaties ondersteunen. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij in 1989 hebben we al ruim € 7,3 miljard aan goede doelen kunnen schenken. Samen voor een betere wereld”.

 

Samenvatting van de klacht

SOS Kinderdorpen wordt in de reclame omschreven als een organisatie die bescherming biedt aan kinderen. Adverteerder wil hiermee verantwoorden dat haar schenking aan SOS Kinderdorpen goed besteed is. Uit de uitkomsten van een meta-analyse naar alle studies over de effecten van SOS Kinderdorpen op kinderen, blijkt echter dat deze organisatie een omgeving creëert waarin de kinderen belemmerd worden in hun ontwikkeling. Klager is bij genoemde meta-analyse betrokken en noemt in de klacht de desbetreffende wetenschappelijke publicatie in American Psychologist. SOS Kinderdorpen houdt weeshuisopvoeding in stand die schadelijk is voor kinderen. In een recent Independent Child Safeguarding Review Global Report is bovendien erkend dat er in vier onderzochte SOS tehuizen kinderen ernstig zijn mishandeld:

 

Het oordeel van de voorzitter

In de advertentie deelt adverteerder mee dat zij SOS Kinderdorpen financieel steunt bij het werk dat deze organisatie doet, waarbij met name op de opvang van Oekraïense kinderen wordt ingegaan. De klacht stelt in feite de vraag aan de orde of adverteerder terecht SOS Kinderdorpen als een goed doel heeft aangemerkt dat financiële steun verdient. Deze klachtenprocedure is echter niet het juiste forum om deze vraag aan de orde te stellen. Adverteerder mag zelf bepalen welke organisatie zij als een goed doel beschouwt en dit in reclame op deze wijze kenbaar maken. De klacht kan niet tot het oordeel leiden dat de uiting in strijd met de Nederlandse Reclame Code is.

 

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken