a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2022/00489

Datum:

07-12-2022

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting(en)

Het betreft twee door klager overgelegde uitingen van de Postcode Loterij, te weten:

A.

De op 26 september 2022 door klager ontvangen e-mail, waarin staat (voor zover zichtbaar): “Miljoenenjacht I Kraakt u de koffer?” en “Kraak de koffer en zie direct of u € 50.000,- wint” en “Vul uw postcode in en speel gratis mee! Als u vóór 28 september 17.00 uur gaat meespelen, dan speelt u september en oktober gratis mee.” Hieronder is een link opgenomen met de tekst “Begin met kraken!” en daarbij de mededeling “Live: de koffer met € 50.000,- is nog niet gekraakt.”

Op het verzoek van het secretariaat om toezending van de volledige uiting A alsmede de tekst op de pagina’s waarop klager terecht kwam nadat hij de link “Begin met kraken!” had aangeklikt, heeft klager op 26 oktober 2022 meegedeeld dat de actie ten einde is en heeft hij de volgende uiting toegezonden:

B.

De op 11 oktober 2022 door klager ontvangen e-mail van de Postcode Loterij met als onderwerp “Laatste kans: activeer uw gratis koffer-code”.

In de uiting staat, onder de kop “Laatste kans U heeft nog tot 13 oktober 12:00 uur”, in een wit kader tegen een blauwe achtergrond, het volgende:

“Beste meneer of mevrouw,

Speel de maand oktober gratis mee en maak kans op een bedrag tot wel € 5 miljoen tijdens de laatste aflevering van Miljoenenjacht. Daarnaast speelt u in oktober óók mee met Miljoenennacht. Samen met uw straat maakt u wekelijks kans op € 1 miljoen. Wordt oktober úw maand?

Let op! Gratis meespelen kan tot donderdag 13 oktober, 12.00 uur.

Uw koffercode – Activeer mijn koffer-code (button)

Live: de koffer met € 50.000,- is nog niet gekraakt.

Activeer vandaag nog uw koffer-code
Zie direct welk gegarandeerd bedrag u ontvangt: van € 15,- tot wel € 50.000,-
Maak gratis kans op een bedrag tot wel € 5 miljoen tijdens de laatste aflevering van Postcode Loterij Miljoenenjacht + wekelijks kans op € 1 miljoen met uw straat.

Ik wens u veel geluk!

[naam]

Ambassadeur Postcode Loterij”.

Onder het witte kader met bovenstaande tekst staat onder meer (leesbaar indien de uiting wordt bekeken in de browser):

U speelt de maand oktober gratis mee, daarna speelt u automatisch betaald verder voor € 14,50 per lot per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. U speelt mee zolang u zelf wilt.
Informatie over meespelen met de Postcode Loterij, prijzen, deelnemersreglement, trekkingsdata, uitslagen en de actievoorwaarden vindt u op postcodeloterij.nl/voorwaarden.”

 

Samenvatting van de klacht, inclusief de repliek

Er wordt geadverteerd dat meedoen aan ‘Kraak de code van de koffer’ gratis is. In werkelijkheid is dat niet het geval. Bij het bevestigen van deelname moet namelijk worden aangevinkt dat extra loten worden gekocht. Meedoen is dus niet gratis.

 

Samenvatting van het verweer, inclusief de dupliek

De Postcode Loterij gaat (alleen) in op de hiervoor met B aangeduide uiting en legt de landingspagina en vervolgpagina’s over die worden bereikt wanneer in die uiting op de button “Activeer mijn koffer-code” wordt geklikt. Het aanbod in de uiting is kort gezegd: als u vóór 13 oktober 12.00 uur gaat meespelen, dan speelt u de trekking van oktober gratis mee met de Postcode Loterij. Er wordt dan voor de trekking in oktober geen inleggeld afgeschreven, zodat daadwerkelijk gratis wordt meegespeeld. Na deze trekking gaat men automatisch betaald verder meespelen tot wederopzegging. Dit staat bij de eerste bullet onderaan in de e-mail en tevens op diverse plaatsen op de campagnewebsite. Ook wordt gratis kans gemaakt op een bedrag tot € 5 miljoen tijdens de laatste aflevering van Miljoenenjacht en speelt men in oktober mee voor Miljoenennacht. Als men zich via de uiting aanmeldt (de koffer-code activeert), maakt men direct kans op bedragen tot € 50.000,-. Het aanbod in de uiting is duidelijk en niet misleidend. Het aanbod is bedoeld voor nieuwe deelnemers van de Postcode Loterij en voor bestaande deelnemers die met een (of meer) extra lot(en) gaan meespelen in de Postcode Loterij. Bestaande deelnemers van de loterij betalen voor de loten waarmee zij al meespelen in oktober gewoon de lotprijs. Klager is al deelnemer van de loterij en zal met een extra lot moeten gaan meespelen om in het promotionele kansspel gratis kans te kunnen maken.

 

Het oordeel van de Commissie

1) Klager heeft in eerste instantie de hiervoor met “A” aangeduide uiting overgelegd en heeft vervolgens, nadat hem was verzocht om de volledige uiting, de met “B” aangeduide uiting toegestuurd. De Commissie stelt voorop dat het voor een goede beoordeling van een reclame-uiting noodzakelijk is om over de totale bestreden uiting te kunnen beschikken. Nu de overgelegde uiting A niet volledig is, kan de Commissie niet over deze uiting oordelen. Voor zover de klacht is gericht tegen uiting A verklaart zij klager niet-ontvankelijk. De Commissie beperkt haar beoordeling tot de met B aangeduide uiting, waarop ook het verweer betrekking heeft. Waar in het vervolg wordt gesproken over “de (bestreden) uiting”, wordt op uiting B gedoeld.

2) De Commissie begrijpt de klacht zo dat in de uiting volgens klager in strijd met de werkelijkheid wordt geadverteerd dat meedoen aan het spel “Kraak de koffer” gratis is.

3) Uit het verweer leidt de Commissie af dat de bestreden uiting een uitnodiging is om te gaan meespelen met de Postcode Loterij als nieuwe deelnemer dan wel als bestaande deelnemer met één of twee extra loten. Wie daartoe vóór 13 oktober 12.00 uur de in de uiting opgenomen ‘koffer-code’ activeert, speelt de maand oktober gratis mee (met de nieuwe loten) in de loterij en met Miljoenennacht en maakt tevens gratis kans op een bedrag tot € 5 miljoen in de laatste aflevering van Miljoenenjacht. Na de trekking van oktober gaat men automatisch tot wederopzegging betaald verder spelen (met de nieuwe loten) in de Postcode Loterij.

4) De Commissie acht voldoende aannemelijk geworden dat door het (tijdig) activeren van de koffer-code daadwerkelijk geen inleggeld voor de loterijtrekking van oktober wordt afgeschreven en gratis kans wordt gemaakt op een geldbedrag bij Miljoenenjacht en Miljoenennacht. Naar het oordeel van de Commissie wordt echter in de bestreden uiting onvoldoende (direct in het oog springend) duidelijk gemaakt dat het reclame betreft om (met een extra lot) te gaan deelnemen aan de Postcode Loterij. De uiting kan gemakkelijk zo worden begrepen dat sprake is van een los van deelname aan de loterij gratis mee te spelen spel “Kraak de koffer”. Zowel in de onderwerpregel van de e-mail, die luidt: “Laatste kans: activeer uw gratis koffer-code” als in de tekst van de e-mail in het witte kader wordt niet duidelijk gemaakt dat men loten moet kopen om gratis te mogen “meespelen” in het spel “Kraak de koffer”. Dit betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen en die daarom duidelijk in de uiting moet zijn opgenomen. Dat is in de bestreden uiting niet het geval. Weliswaar zou de bedoelde betekenis van ‘meespelen’ kunnen worden afgeleid uit de onder in de uiting, onder het witte kader staande mededeling “U speelt de maand oktober gratis mee, daarna speelt u automatisch betaald verder voor € 14,50 per lot per trekking. Er zijn 14 trekkingen per jaar. (…)”, maar deze mededeling neemt de indruk over een apart te spelen spel ‘Kraak de koffer’, die in de voorafgaande hoofdtekst van de e-mail wordt gewekt, niet – althans niet voldoende – weg. In de hoofdtekst wordt niet over deelname aan de Postcode Loterij gesproken en evenmin wordt daarin verwezen naar de onder in de uiting staande mededelingen.

5) Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat in de bestreden uiting op onduidelijke wijze essentiële informatie wordt verstrekt die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Omdat dit de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6) Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht klager niet-ontvankelijk in de klacht tegen de met “A” aangeduide reclame-uiting. De Commissie acht de met “B” aangeduide reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken