a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00136

Datum:

09-04-2019

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een televisiecommercial, een billboard bij winkels, de websites jumbo.com en hallo.jumbo.com en folders van Jumbo telkens voor zover daarin wordt gesproken over “Jumbo’s 7 Zekerheden”. Onderdeel hiervan is de versgarantie die onder meer een houdbaarheidsgarantie bevat die onder meer het volgende inhoudt: “Vind je ondanks onze zorg in de winkel toch: een product met de datum van vandaag, dan krijg je het gratis mee als dank voor je melding (…)”.

 

De klacht

Klager stelt, samengevat, dat adverteerder doorlopend reclame maakt met ‘De 7 zekerheden’, waaronder de versgarantie. Ingevolge deze garantie krijgt men, met uitzondering van bepaalde categorieën, een product op de uiterste verkoopdatum gratis. Een lokale Jumbo supermarkt te Ypenburg houdt zich niet daaraan. Vaak worden de producten al de dag vóór de uiterste verkoopdatum afgeprijsd. In dat geval geldt de versgarantie niet. Ook worden andere redenen genoemd om zich niet aan deze garantie te hoeven houden. Adverteerder hanteert evenwel in reclame de houdbaarheidsgarantie en dient zich daaraan te houden.

 

Het verweer

De 7 zekerheden maken onderdeel uit van de Jumbo-formule. Een van deze zekerheden is de versgarantie die onder meer voorziet in een houdbaarheidsgarantie. De houdbaarheidsgarantie betekent dat als de klant een product met ‘de datum van vandaag’ in de winkel vindt, hij dat gratis meekrijgt. De winkel waarop klager doelt, is een franchisenemer. Het klopt dat deze zelfstandige ondernemer de houdbaarheidsgarantie tijdelijk anders heeft toegepast dan de Jumbo-formule voorschrijft, namelijk door kortingsstickers te plakken. De ondernemer wilde hiermee voedselverspilling tegengaan en afgeprijsde producten toegankelijker maken voor een breder publiek. De ondernemer had deze afwijking duidelijk gecommuniceerd op bordjes in de winkel. De ondernemer is inmiddels met de afwijking gestopt na gesprekken met de operationeel manager van adverteerder. De ondernemer volgt nu weer de Jumbo-formule. Van misleidende reclame is op grond van het voorgaande geen sprake (meer).

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen ‘De 7 zekerheden’ waarmee adverteerder haar winkelketen in de bestreden uitingen aanprijst. Hierbij gaat het in het bijzonder om de houdbaarheidsgarantie die onderdeel is van de versgarantie van ‘De 7 zekerheden’. De houdbaarheidsgarantie houdt, kort gezegd, in dat als een klant een product in de winkel vindt dat tot die dag houdbaar is (‘de datum van vandaag’), hij dat product gratis meekrijgt. Niet in geschil is dat de lokale franchisenemer de houdbaarheidsgarantie heeft doorkruist door kortingsstickers te plakken op producten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna was verstreken. Door deze sticker vervalt de houdbaarheidsgarantie. Het gevolg hiervan is geweest dat ‘De 7 zekerheden’ landelijk niet uniform zijn toegepast hoewel deze voor alle winkels (inclusief franchisenemers) zijn bedoeld en uitzonderingen volgens adverteerder niet zijn toegestaan.

2)  Blijkbaar heeft adverteerder haar franchisenemers onvoldoende duidelijk gemaakt dat afwijking van ‘De 7 zekerheden’ niet is toegestaan. Daarnaast heeft zij onvoldoende erop toegezien dat alle winkels de zekerheden correct toepassen. Als gevolg hiervan is het aanbod niet in alle winkels gelijk geweest en kon klager in de desbetreffende winkel geen beroep doen op de houdbaarheidsgarantie. In plaats van dat klager, zoals hij mocht verwachten, producten met ‘de datum van vandaag’ gratis ontving, diende hij deze nu (met korting) te kopen. Met welk doel de betrokken franchisenemer van de houdbaarheidsgarantie afweek, is voor de beoordeling van de klacht niet relevant. De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande dat de bestreden reclame-uitingen in strijd zijn met algemene aanbeveling sub h en mede daardoor niet voldoen aan het vereiste in artikel 7 Nederlandse Reclame Code (NRC) dat reclame in overeenstemming dient te zijn met de vereisten van professionele toewijding.

3)  Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de lokale ondernemer inmiddels weer op juiste wijze uitvoering geeft aan de houdbaarheidsgarantie. Nu geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat andere ondernemers de houdbaarheidsgarantie onjuist toepassen, zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken