a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00383

Datum:

22-02-2021

Uitspraak:

RCC toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen op https://gadero.nl.
1. Het aanbod van “Red Class wood 1.1-2.2 x 19,5 cm Zweeds rabat plank in Lariks Douglas kleur”,  “Vanaf € 7,25 per stuk”, waarbij staat (volgens de door klager overgelegde afdruk):
“Ruim op voorraad (11200 stuks)
Vaste bezorgdag per postcode”. 
2. Het aanbod van “Red Class balk 4.5 x 14.5 x 300 cm in Lariks Douglas kleur”, van € 15,95 per stuk”, waarbij staat (volgens de door klager overgelegde afdruk):
“Ruim op voorraad (1502 stuks)
Vaste bezorgdag per postcode”. 

Samenvatting van de klacht

Klager bestelde de in de uitingen aangeprezen producten op 17 juli 2020 met als afspraak dat deze op 1 augustus 2020 zouden worden geleverd. Op deze leverdatum werd slechts 1/3 van de goederen geleverd, terwijl in de uitingen staat: “Ruim op voorraad”. Bij mondeling overleg met adverteerder werd aan klager meegedeeld dat het niet zeker was wanneer de resterende goederen konden worden geleverd. Hetgeen klager had betaald voor de niet-geleverde goederen is op zijn rekening teruggestort.

Samenvatting van de beslissing van de voorzitter

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft de klacht op 27 oktober 2020 gegrond verklaard, omdat klager de juistheid van de mededeling “Ruim op voorraad” gemotiveerd heeft weersproken door te verwijzen naar zijn ervaring dat de door hem bestelde producten niet geheel voorradig bleken te zijn. Omdat adverteerder de juistheid van voornoemde mededeling niet aannemelijk heeft gemaakt, heeft de voorzitter geoordeeld dat elk van de bestreden uitingen gepaard gaat met onjuiste informatie over de beschikbaarheid van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden heeft de voorzitter de uitingen misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC geacht.

Samenvatting van het bezwaar tegen de voorzitterstoewijzing

Bij binnenkomst van de in de uitingen aangeprezen producten zijn deze verkeerd opgeslagen. Nadat adverteerder dit ontdekte, is het voorraadprobleem aangepast en heeft klager zijn geld teruggekregen. Helaas vinden dit soort incidenten een paar keer per jaar plaats.
Adverteerder gaat om die reden over op een nieuw systeem dat meermaals per jaar aangeeft welke vakken “gebalanced” moeten worden. Daarbij is adverteerder bezig om de weergave van de voorraadinformatie op de website te optimaliseren, waardoor deze niet iedere 20 minuten wordt ververst maar elke minuut.
Tot slot kan het voorkomen dat er voorraadproblemen ontstaan doordat een product uit een verkeerd vak wordt gehaald. Daarom zal adverteerder het komende seizoen meer controles uitvoeren op zowel binnenkomende als uitgaande goederen.

Het oordeel van de Commissie

1)  Niet in geschil is dat in de bestreden uitingen op het moment dat klager zijn bestelling deed, onjuiste informatie stond over de beschikbaarheid van de in de uitingen aangeprezen producten, zonder dat daarbij enig voorbehoud werd gemaakt. Dat dit wellicht het gevolg was van een incidentele fout, neemt niet weg dat daarmee onjuiste informatie over de beschikbaarheid van de aangeboden producten wordt gegeven, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
2)  Adverteerder heeft aannemelijk gemaakt dat zij maatregelen heeft getroffen en zij zich verder zal inspannen om herhaling van het incident te voorkomen. Hierin ziet de Commissie aanleiding om een aanbeveling achterwege te laten, zodat volstaan wordt met te oordelen als volgt.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken