a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00151

Datum:

07-04-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een folder van PLUS voor zover daarin een aanbieding staat voor “Hak Appelmoes of groente. Alle potten à 330-370 gram, combineren mogelijk.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager wilde 14 potjes Hak-producten van de aanbieding kopen. Bij de kassa bleek dat men maximaal 10 potjes mag kopen. Dit staat op een andere pagina van de folder, maar klager vindt het niet duidelijk dat dit ook voor de Hak-producten geldt. Volgens klager is sprake van één aanbieding en gelden de soorten niet als afzonderlijke aanbieding. Doordat dit anders blijkt te zijn, stond klager voor gek en is de folder volgens hem misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Bij aanbiedingen voor levensmiddelen in een folder van een supermarkt dient het gebruikelijk, en bij de gemiddelde consument daarom bekend te worden geacht, dat men doorgaans niet onbeperkt van een aanbieding gebruik kan maken. De beperking in het aantal producten dat men als aanbieding kan kopen, dient ertoe om te voorkomen dat de voorraad actieproducten zeer snel uitverkocht raakt. De gemiddelde consument zal om die reden rekening houden met de mogelijkheid dat er een maximumaantal geldt bij de verpakkingen actieproducten die hij wil kopen. Deze regel wordt al geruime tijd in nagenoeg de gehele supermarktbranche gehanteerd en dient er ook voor om te zorgen dat een aanbieding niet volledig wordt opgekocht door wederverkopers. Adverteerder heeft voldoende informatie verschaft en de gemiddelde consument voldoende geïnformeerd over het maximumaantal actieproducten, namelijk door deze voorwaarde te vermelden middels de tekst “om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld)”. Dit staat ook op de desbetreffende schapkaart in de winkel, alsmede op het actieschap en op meerdere plaatsen op de website van adverteerder. Omdat het maximum van 5 aanbiedingen niet ongebruikelijk laag kan worden geacht, bestaat er bovendien geen aanleiding om de consument specifiek bij de aanbieding zelf op deze beperking te attenderen. Adverteerder verwijst in verband met het voorgaande naar de beslissing in dossier 2019/00421

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter verwijst naar het toetsingskader in dossier 2019/00421. Kort gezegd komt dit erop neer dat bij aanbiedingen voor levensmiddelen in een folder van een supermarkt het gebruikelijk, en bij de gemiddelde consument daarom bekend dient te worden geacht, dat men doorgaans niet onbeperkt gebruik kan maken van een aanbieding. De gemiddelde consument zal om die reden rekening houden met de mogelijkheid dat er een maximumaantal geldt bij de verpakkingen actieproducten die hij wil kopen. Het is toelaatbaar dat het maximumaantal niet direct bij de aanbieding wordt genoemd, maar elders in de folder indien het maximumaantal niet ongebruikelijk laag is.

2)  Om vergelijkbare redenen als in die eerdere beslissing is omschreven, kan ook de huidige klacht niet slagen. De gemiddelde consument zal rekening houden met de mogelijkheid dat er een maximumaantal geldt voor de actieproducten die hij wil kopen. De consument is ook in deze zaak voldoende over die beperking geïnformeerd. De voorzitter beslist om die reden als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken