a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00311

Datum:

06-09-2021

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting in een reclamefolder van Boni. Daarin staat onder meer:

“Spaar voor gratis bowls & more” en

“Spaar mee voor bowls & more

 Spaar nu bij Boni voor unieke, handgemaakte kommen van Spaans aardewerk. (…)

Gebruik één spaarkaart per kom, vraag bij inlevering bij de kassa direct om een nieuwe spaarkaart. Je kunt zoveel kommen sparen als je wilt”.

Voor zover te lezen op de bij de klacht overgelegde afdrukken van de uiting, ontvangt men van “28 april t/m 22 juni 2021” een spaarzegel bij elke € 5,- aan boodschappen en kunnen spaarkaarten worden ingeleverd “t/m 6 juli 2021”.

Verder staan in de uiting de volgende, relatief klein gedrukte actievoorwaarden:

“Spaarkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld of Boni cadeaucheques. Losse spaarzegels zijn niet inwisselbaar. Boni-Markten B.V. behoudt zich het recht voor spaarkaarten die niet aan de aktievoorwaarden voldoen te weigeren, de aktievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de aktie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. Neem voor deelname aan deze spaaraktie de volledige aktievoorwaarden zorgvuldig door. Bij inlevering van de spaarkaart ga je akkoord
met de aktievoorwaarden en onze privacy policy (//bonisupermarkt.nl/privacy-policy). De volledige aktievoorwaarden zijn terug te vinden op //bonisupermarkt.nl/bowls of vraag er naar in de winkel. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de verkrijgbaarheid van (een) bepaalde kleur(en)”.

 

Samenvatting van de klacht

Toen klagers echtgenote de (bij de Boni in Baarn gespaarde) zegels op 18 juni 2021 wilde inleveren voor de 20 cm kom, bleek dit formaat niet meer leverbaar. De kommen van 14 cm waren op dat moment op, maar zouden over een week weer leverbaar zijn. Op 25 juni 2021 bleek echter dat er bij Boni in Baarn helemaal geen kommen meer zouden komen. Klager stelt dat mensen gelokt zijn met het sparen van zegels en dat er uiteindelijk niets gegeven wordt.    

 

Samenvatting van het verweer 

Het doel van een loyaliteitsactie is klanten loyaal maken aan de supermarktformule van Boni door het sparen en het daadwerkelijk kunnen verzilveren van een spaarkaart voor een item.
Voorafgaand aan een spaaractie berekent Boni wat de participatie zal zijn van de consument, hoeveel en met name welke items er gespaard zullen worden. In dit geval is hierbij zelfs een marktonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van “plussen” van de benodigde aantallen om het risico van niet verkrijgbaarheid uit te sluiten. In de eindperiode van de onderhavige actie is Boni in een aantal winkels “uit voorraad gegaan” voor wat betreft de spaaritems. Een nalevering was, onder andere vanwege de Coronapandemie, niet op korte termijn mogelijk.
Helaas heeft klager zijn spaarkaart niet kunnen verzilveren. Boni betreurt dit en verontschuldigt zich hiervoor. Als tegemoetkoming voor het feit dat volgespaarde kaarten niet meer ingewisseld konden worden, heeft Boni een tegoedbon van € 10,- aangeboden, met begeleidende brief en   chocoladereep.
Bij de klacht is de betreffende spaarkaart overgelegd. Op de achterzijde daarvan staan de
(in het verweer aangehaalde) actievoorwaarden. Hierin staat onder meer dat Boni het recht heeft de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. Verder wijst Boni op de in het verweer opgesomde “algemene actievoorwaarden”, zoals tijdens de actieperiode op de website vermeld.  
Ter voorkoming van herhaling zal Boni bij de volgende loyaliteitsactie duidelijk in al haar uitingen vermelden: “OP=OP”.
 

Het oordeel van de voorzitter 

In de bestreden uiting wordt de consument aangespoord om te sparen voor “gratis bowls”, en wel “unieke, handgemaakte kommen van Spaans aardewerk”, waarbij je “zoveel kommen” kunt sparen als je wilt en spaarkaarten kunnen worden ingeleverd “t/m 6 juli 2021”. In reactie op de klacht dat de 20 cm kom, althans in het Boni-filiaal in Baarn, op 18 juni 2021 niet meer leverbaar was en er op 25 juni 2021 in Baarn in het geheel geen kommen meer zouden komen, heeft adverteerder -samengevat- meegedeeld dat er in de eindperiode van de actie in een aantal winkels geen voorraad meer was van de spaaritems. De bestreden uiting bevat echter geen duidelijk voorbehoud wat betreft de beschikbaarheid van de “gratis bowls”. De in de uiting opgenomen actievoorwaarden geven wat dit betreft ook niet voldoende duidelijkheid. Gelet hierop acht de voorzitter de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de beschikbaarheid van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor in strijd met artikel 7 NRC.

De Commissie heeft nota genomen van de mededeling bij verweer dat Boni bij de volgende loyaliteitsactie duidelijk in haar uitingen zal vermelden: “OP=OP”. Gelet hierop zal de voorzitter een aanbeveling voor zover nog nodig doen.

Op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken