a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00052

Datum:

21-03-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een (ongedateerd) bericht op Facebook, afkomstig van “Aware Pet Products”. Bij een afbeelding van een hond die op een kluif kauwt, staat: “Abby kauwt met volle overtuiging op haar handgeknoopte kauwbot. Deze is gemaakt van 100% gedroogde huid van free range runderen.

Het welzijn van de dieren staat voor ons op de eerste plaats, daarom halen we onze ingrediënten uit Mexico. Hier zijn runderen beschermde dieren en worden ze altijd goed behandeld. En dit merk je in de kwaliteit van onze producten!”

 

De klacht

De klacht, zoals klager deze in het klachtenformulier heeft verwoord, heeft aangevuld en bij repliek nader heeft toegelicht, wordt als volgt samengevat.

Volgens klager komen de grondstoffen voor de kauwbotten niet uit Mexico, maar uit de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is er volgens klager geen wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Volgens klager wordt de consument die denkt dat hij bijdraagt aan een verantwoord bedrijf met deze uiting misleid.

Klager heeft de volgende bewijzen overgelegd.

1. Een screenshot (d.d. 8-3-2021) van een aanprijzing van “Canine Chews Rawhide Retrievers Rolls for Dogs, 20-count, 2-pack”, op de website costco.ca. In de tekst bij de aanprijzing staat onder andere: “Canine chews premium American rawhide retrievers for dogs are handmade from the finest American beef hides.” 

2. Twee screenshots (d.d. 8-3-2021) van een pagina op amazon.com, met onder het kopje “Top reviews from the United States”, vier reviews, kennelijk over het product “Premium American  Natural Rawhide inches”.

3. Twee screenshots (d.d. 8-3-2021) van een vraag-en-antwoord pagina op de website samsclub.com. Daarin staat, in een antwoord van Summa op de vraag (“10 months ago”) “Are these made in America?” het volgende: “All Canine chews products are produced in our GFSI-certified facility in Mexico. The hides themselves come from a mixture of cattle from the United States and Mexico.”  Volgens klager geeft adverteerder in dit laatste screenshot zelf aan dat de producten gemaakt zijn van een mix van huiden uit de VS en Mexico.  

 

Het verweer

Volgens adverteerder treffen de bewijzen die klager heeft overgelegd geen doel. De door hem ingebrachte stukken hebben betrekking op in de Verenigde Staten verkochte producten van het merk ‘Canine Chews’, terwijl de klacht over producten van het label ‘Aware’ gaat.  

Uit de reviews volgt bovendien niet dat de producten uit de VS komen. In de reviews wordt juist geklaagd dat de producten uit Mexico komen. Adverteerder wijst er tevens op dat alle reviews uit de Verenigde Staten komen, terwijl de klacht zich richt op de Nederlandse consument. Adverteerder heeft zelf een aantal positieve reviews met betrekking tot haar producten overgelegd, die zijn geplaats op www.webwinkelkeur.nl.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat de grondstoffen van het daarin aangeprezen kauwbot (en eventuele andere producten) van het merk ‘Aware Pet Products’ niet uit Mexico maar uit de Verenigde Staten zouden komen, hetgeen volgens hem verschil maakt voor wat betreft de leefomstandigheden van de dieren waarvan adverteerder haar producten maakt. Hij heeft zijn stelling onderbouwd aan de hand van een aantal (screenshots van) websites, waaronder een aanprijzing van “Canine Chews rawhide Retrievers Rolls” op de website costco.ca, waarin onder andere staat: “Canine chews premium American rawhide retrievers for dogs are handmade from the finest American beef hides.” Verder heeft klager screenprints van een aantal reviews van gebruikers, en een vraag-en-antwoord rubriek op de website samsclub.com overgelegd. Op de screenprint die klager van deze laatstgenoemde website heeft overgelegd, valt uit het antwoord van adverteerder Summa af te leiden dat de dierenhuiden die zij voor haar product ‘Canine Chews’ gebruikt, afkomstig zijn uit de Verenigde Staten en Mexico.

De voorzitter is van oordeel dat op grond van de door klager overgelegde documenten niet kan worden vastgesteld dat de producten van Aware Pet Products niet uit Mexico komen, om de volgende redenen.

De klacht heeft betrekking op een product, dan wel de producten van het merk ‘Aware Pet Products’. De klacht is gemotiveerd aan de hand van (alle kennelijk Amerikaanse en enigszins gedateerde) documenten die over producten van het merk ‘Canine Chews’ gaan.

Naar het oordeel van de voorzitter is op basis van de overgelegde stukken niet vast komen te staan dat het hier hetzelfde product betreft als het ‘handgeknoopte kauwbot’ van het merk ‘Aware Pet Products’, dan wel dat de producten van beide voornoemde merken van dezelfde grondstoffen zijn vervaardigd. Hieruit voortvloeiend kan op basis van de door klager overgelegde documenten evenmin worden vastgesteld dat adverteerders producten van het merk ‘Aware’ niet uit Mexico komen. De klacht mist dan ook feitelijke grondslag.

Wat verder van de door klager overgelegde klantbeoordelingen ook zij, deze leiden niet tot de conclusie dat de producten niet uit Mexico komen, zoals klager stelt.

Gelet op het voorgaande oordeelt de voorzitter als volgt.

 

De beslissing

De klacht wordt afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken