a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00112

Datum:

12-04-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft een reclame-uiting op de website van Gereedschapcentrum.nl voor een elektrische schuurmachine, in de vorm van een afbeelding met de volgende tekst:
“Ryobi R18ROS-O 18V ONE+ Li-ION Accu
Excentrische schuurmachine body – 125 mm –
5133002471
95,59
62,19
Excl. BTW: 51,40.”

Samenvatting van de klacht

Klager zocht naar een Ryobi schuurmachine met lader en accu. Op de foto is de schuurmachine te zien inclusief lader en accu. De uiting wekt de indruk dat het om een schuurmachine met bijbehorende accu gaat. Adverteerder levert echter geen accu bij het apparaat.
Klager heeft, voordat hij zijn klacht heeft ingediend, met adverteerder contact gehad via Messenger. Adverteerder heeft de bestreden reclame-uiting weggehaald en een nieuwe uiting op de website gezet. De uiting die bij de klacht was gevoegd, is de uiting die hij heeft gezien. De andere uiting is de aangepaste uiting.

Samenvatting van het verweer

Op de website staat duidelijk dat het gaat om een losse ‘body’. De “+” in de omschrijving staat voor “ONE+”. Dit is een van de verschillende lijnen van Ryobi. Voluit staat er “Ryobi R18ROS-O 18V ONE+ Li-Ion Accu excentrische schuurmachine body – 125 mm – 5133002471”.
Er wordt nergens aangegeven dat de accu standaard meegeleverd wordt. Sterker nog, er staat “Let op! Standaard geleverd zonder accu’s en oplader!”. Er is niets veranderd op de productpagina. Ook is eerder duidelijk aangegeven dat klager het verkeerd heeft gelezen. Voor een bedrag van € 69,49 kan niet verwacht worden dat het om een complete set gaat.

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de uiting die klager heeft meegestuurd is een afbeelding te zien van een schuurmachine inclusief accu. In de omschrijving van het product staat “+ Li-ION Accu”. Klager heeft dit zo opgevat dat bij de schuurmachine een accu wordt meegeleverd. Vaststaat dat de accu niet wordt meegeleverd. Volgens adverteerder staat duidelijk in de uiting dat er geen accu wordt meegeleverd en dat “+ Li-Ion Accu” onderdeel is van de totale omschrijving van het product, te weten “Ryobi R18ROS-O 18V ONE+ Li-Ion Accu excentrische schuurmachine body – 125 mm – 513300247” en dat hieruit volgt dat “+” ziet op ONE+ een specifieke productlijn is en uit de omschrijving volgt dat het gaat om (alleen) een ‘body’. Dit verweer slaagt niet.
2)  Door in de uiting te vermelden “+Li-ION Accu” en de afbeelding bij de schuurmachine te voorzien van een accu zal de gemiddelde consument aannemen dat de schuurmachine wordt geleverd met een accu. De bestreden uiting brengt de consument in verwarring over wat hij bij de bestelling ontvangt, nu deze een afbeelding bevat van een accu en lijkt te refereren aan het meeleveren van een accu en er geen duidelijke c.q. direct zichtbare uitzondering is opgenomen. Ook indien de prijs voor een complete set (body en accu) laag is, acht de voorzitter het aannemelijk dat de uiting de gemiddelde consument in verwarring brengt over het aanbod.
3) Dat er zich in het dossier ook een uiting bevindt voorzien van de tekst “Let op! Standaard geleverd zonder accu’s en oplader!! Standaard meegeleverd” maakt dit niet anders. De uiting die klager heeft gezien en overgelegd bij zijn klacht bevat deze mededeling niet. Daarbij geldt dat de uiting die klager heeft overgelegd bij zijn klacht een afgeprijsde prijs noemt van € 62,19 en is in de uiting met de ‘uitzondering’ een afgeprijsde prijs te zien van € 60,19. Hierdoor is aannemelijk  dat het om twee verschillende uitingen gaat.
4) Gelet op het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat in de reclame-uiting dubbelzinnige informatie is verstrekt over de uitvoering van het product, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken