a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00234

Datum:

28-07-2022

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.bol.com. Daarin staat: “Met Select Geen verzendkosten meer”, waarbij de woorden “Geen verzendkosten” vet gedrukt zijn. 

De bij de klacht overgelegde afdruk van de uiting is in kopie aan deze beslissing gehecht.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Via het abonnement ‘Select’ betaal je geen verzendkosten meer. Via de website bol.com kunnen echter ook externe verkopers producten aanbieden en deze externe verkopers zijn verplicht verzendkosten reeds in de prijs per product te verwerken. Dit is niet op de site vermeld.

Bij afname van 2 producten van dezelfde externe verkoper moeten zelfs 2 keer verzendkosten  worden betaald, terwijl men 1 pakket ontvangt.
De site zou duidelijker moeten zijn over verzendkosten, aldus klager.

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Via haar website biedt bol.com een online handels-/verkoopplatform aan dat derde partijen (hierna: “Verkoper(s)”) in staat stelt om (via de bol.com website) producten aan te bieden en te verkopen onder hun eigen naam en voor hun eigen rekening en risico (hierna: het “Platform”). De Verkopers bepalen zelf welke artikelen zij aanbieden en voor welke prijs zij dit doen.

Bol.com hanteert het beleid dat Verkopers geen verzendkosten in rekening mogen brengen bij klanten. Nu Verkopers hun eigen prijsstelling bepalen, staat het hen wel vrij om bij de prijsstelling rekening te houden met extra kosten zoals kosten voor verzending, dit zolang de op de productpagina gecommuniceerde prijs hetzelfde is als de totaalprijs die de klant uiteindelijk betaalt.
 
Verkopers worden, anders dan klager stelt, door bol.com niet verplicht om kosten die zij maken,
zoals verzendkosten, door te berekenen in productprijzen. Dat een Verkoper bij het bepalen van de prijs rekening houdt met alle kosten die verband houden met de verkoop van een product is gebruikelijk en vanzelfsprekend. Het gaat erom of de communicatie over de totale prijs volledig en duidelijk was op het moment dat een klant besluit om een product te kopen. Nu de prijzen die op het Platform vermeld staan en die in rekening worden gebracht bij Select klanten dezelfde zijn,
is dit het geval en weten klanten met welke prijs zij akkoord gaan. Verder wordt bij product aanbiedingen van Verkopers duidelijk aangegeven dat de prijs van het product ‘Inclusief verzendkosten’ is. Verwezen wordt naar bijlage 1 bij het verweer.
 
Bol.com rekent voor haar eigen assortiment geen verzendkosten bij aankopen boven € 20,-. Bij besteding van minder dan € 20,- worden wel verzendkosten in rekening gebracht. Bij haar
Select-programma communiceert bol.com als één van de voordelen van het lidmaatschap dat er geen verzendkosten gehanteerd worden. Verwezen wordt naar bijlage 2 bij het verweer.
De uiting ‘geen verzendkosten meer’ wil zeggen dat er aanvullend op de weergegeven prijs
geen kosten in rekening worden gebracht, ook niet bij een bestelwaarde onder de € 20,-.
Bij het afrekenen van producten met een winkelmandwaarde van minder dan € 20,-
uit het bol.com assortiment ziet een klant verzendkosten meegerekend in het totaal te betalen bedrag. Een klant met lidmaatschap van het Select-programma ziet direct hoeveel verzendkosten hij bespaart. Het totaalbedrag is voor beide klanten verschillend, waardoor het voordeel voor Select klanten ook in het winkelmandje te zien is. Verwezen wordt naar bijlage 3 bij het verweer.
 
Bol.com concludeert als volgt.
Dat Verkopers de keuze maken (verzend) kosten door te rekenen in verkoopprijzen maakt niet dat de Select-programma reclame-uiting ‘Geen verzendkosten meer’ incorrect of niet-transparant is. Op de productpagina’s van de Verkopers staat duidelijk dat vermelde prijzen inclusief verzendkosten zijn. De reclame uiting ‘Geen verzendkosten meer’ ziet op de verzendkosten die de klant aantoonbaar bespaart wanneer hij producten van het bol.com assortiment koopt.
Gezien het voorgaande dient de klacht te worden afgewezen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Uit het verweer begrijpt de Commissie dat met de mededeling “Met Select Geen verzendkosten meer” wordt bedoeld dat men, bij een lidmaatschap van Select, voor producten uit het assortiment van bol.com zelf, met een lagere prijs dan € 20,-, anders dan zonder dat lidmaatschap geen verzendkosten hoeft te betalen.

Naast producten uit het assortiment van bol.com zelf, worden op de website van bol.com ook producten van andere verkopers aangeboden. Voor deze producten worden op de website prijzen gecommuniceerd waarin mogelijk verzendkosten zijn verwerkt, namelijk indien de betreffende verkoper bij de prijsstelling rekening houdt met extra kosten, zoals verzendkosten, zo volgt uit het verweer. In geval dergelijke verzendkosten in de prijs zijn verwerkt, staat bij het aanbod van het product: ‘Inclusief verzendkosten”, zoals te zien in bijlage 1 bij het verweer.

2.

Naar het oordeel van de Commissie is voor de gemiddelde consument niet duidelijk dat de mededeling “Met Select Geen verzendkosten meer” bovenbedoelde beperkte betekenis heeft oftewel uitsluitend betrekking heeft op producten, goedkoper dan € 20,- uit het eigen assortiment van bol.com, terwijl in prijzen gehanteerd door andere verkopers op bol.com nog steeds verzendkosten kunnen zijn verwerkt. 

In zoverre is de bestreden uiting voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting  misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken