a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00235

Datum:

14-06-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het gaat om de website van adverteerder, waarop onder meer staat “30 dagen niet-goed-geld-terug” en “30 dagen bedenktermijn”.

 

Samenvatting van de klacht 

Op de website van adverteerder staat “30 dagen niet-goed-geld-terug” en “30 dagen bedenktermijn”. Hiermee wordt de indruk gewekt dat een product binnen 30 dagen geretourneerd kan worden om welke reden dan ook en dus niet alleen in het geval van defecten of garanties. De teksten zijn echter misleidend voor zakelijke klanten. Alleen consumenten komen voor de “niet-goed-geld-terug” en de “30 dagen bedenktermijn” in aanmerking. Door adverteerder wordt dit uitgelegd als zijnde het wettelijke herroepingsrecht. Er staat echter nergens dat de “niet-goed-geld-terug”-garantie en de “30 dagen bedenktermijn” enkel een uitbreiding vormen op de wettelijke regeling, of dat zakelijke klanten daar geen gebruik van kunnen maken. Omdat het hier gaat om een langere termijn (30 dagen) dan de wettelijk verplichte 14 dagen, wordt de indruk gewekt dat het om een extra zekerheid gaat die adverteerder aan alle klanten aanbiedt.

Een “niet-goed-geld-terug”-garantie en een bedenktermijn zijn belangrijke factoren in het beslissingsproces van een potentiële koper. Er worden beloftes gedaan over service en risico’s die de koper op afstand aangaat, en een dergelijk aanbod kan een koper bewegen een aankoop te doen.

Hierbij is ook van belang dat op de website geen enkel verschil wordt gemaakt tussen een particuliere en een zakelijke aankoop. Productaankoop, prijzen, verkoop/ levering van de bestelling zijn volstrekt identiek. Het enige zichtbare verschil is dat een zakelijke klant een bedrijfsnaam invult tijdens het plaatsen van de bestelling, die op de factuur wordt vermeld. Dat desondanks een cruciale service die uitgebreid en consequent als reclame-uiting op de website wordt vermeld niet voor zakelijke klanten beschikbaar is, wordt als misleidend ervaren.

 

Samenvatting van het verweer

De melding op de website “30 dagen niet-goed-geld-terug” is in tegenstelling tot wat klager aangeeft, niet alleen geldig op defecten of garanties. Het is een verlengstuk van het wettelijke 14 dagen retourrecht. Deze regeling is, net als de wettelijke 14 dagen retourrecht alleen van toepassing op consumenten. Het is immers consumentenrecht. Op andere websites, zoals die van concurrenten, heeft de “14 dagen niet-goed-geld-terug”-garantie, ook alleen betrekking op consumentenkoop.

De vraag is in dit geval of de aankoop van klager onder het consumentenrecht valt of dat het een zakelijke aankoop betreft. De retourafdeling heeft gekeken of er bij het bestellen is aangegeven of de klant zakelijk of als consument wenst te kopen. Klager heeft er in dit geval voor gekozen een zakelijke aanschaf te doen. Er wordt dus wel degelijk onderscheid gemaakt tussen consumentenkoop en zakelijke aanschaf. In de algemene voorwaarden waar klager mee heeft ingestemd bij het bestellen, wordt dit ook aangegeven.

 

Het oordeel van de voorzitter 

De vraag is in dit geval of de mededelingen op de website van adverteerder “30 dagen niet-goed-geld-terug” en “30 dagen bedenktermijn” misleidend zijn voor zakelijke klanten. Op de website staan deze garanties op meerdere plekken genoemd, waaronder op de startpagina en de specifieke productpagina’s. Vaststaat dat deze garanties niet voor zakelijke klanten gelden. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

De website bevat een aanbod dat op gewone consumenten gericht is. Prijzen worden immers steeds inclusief btw genoemd en er staan geen zakelijke aanbiedingen op de website. De uitingen zijn dus op een gewone consument afgestemd. De bepalingen over het herroepingsrecht dienen onmiskenbaar in dat kader te worden gezien. Een gemiddelde zakelijke consument zal er onder deze omstandigheden niet op vertrouwen dat ook hij aanspraak kan maken op de bepalingen die zien op deze bescherming bij aankoop. Daarbij mag van zakelijke consumenten worden verwacht dat deze herkennen dat het hier specifiek om bepalingen gaat die verband houden met de bescherming van een gewone consument en die daarop een aanvulling vormen. Adverteerder kon op grond van het voorgaande volstaan de informatie over de uitsluiting van zakelijke consumenten van de genoemde bescherming uitsluitend in de algemene voorwaarden te vermelden. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken