a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2022/00518

Datum:

22-12-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de op een website van een specialist in vloeren aangeboden “Vochtwerende MDF plint Modern 18x120mm wit Gelakt RAL9010 – 16034”.

 

Samenvatting van de klacht

In de webshop van adverteerder worden de bewuste MDF plinten aangeprezen als ‘vochtwerend’. Een vochtwerende houtsoort heeft een speciale behandeling ondergaan en is te herkennen aan de groene kleur. Bij levering van de plinten bleek echter dat het om gewoon MDF gaat. Volgens de klantenservice van adverteerder zijn de plinten aan de voorzijde beschermd tegen vocht. Dweilen is geen probleem, maar zodra de plinten langer in vocht staan, bestaat de kans dat ze krom trekken. Klager acht om die reden de beschrijving van het product als “Vochtwerend MDF” misleidend. Hij legt foto’s over van het geleverde product waarop onder meer de code V313 is te zien.

 

Samenvatting van het verweer

De vochtwerende MDF plinten zijn van hoge kwaliteit en zijn standaard voorzien van het V313-bruine-eco certificaat. Het is niet correct dat vochtwerend hout altijd een groene kleur heeft. Het ‘groen’ is niets meer of minder dan een kleurstof die toegevoegd wordt om visueel zichtbaar te maken dat het MDF vochtwerend is. De fabrikant print op elke plint een code, in dit geval het V313 kenmerk. Hierdoor weet elke consument dat hij V313 kwaliteit ontvangt.

 

Het oordeel van de voorzitter

Kern van de klacht is dat de desbetreffende MDF plinten ten onrechte worden aangeprezen als ‘vochtwerend’. Volgens klager zijn het in feite gewone plinten die, blijkens de informatie die de klantenservice van adverteerder volgens hem heeft verstrekt, deels zijn behandeld om ze te beschermen tegen vocht, hetgeen hij onvoldoende acht om te kunnen spreken van ‘vochtwerend’. Adverteerder stelt dat de plinten terecht ‘vochtwerend’ worden genoemd, mede gelet op de door de fabrikant aangebrachte code V313. Deze code duidt, zoals de voorzitter begrijpt, een bepaalde kwaliteit aan voor wat betreft de watervastheid van het product. Over de mate waarin het product bestand is tegen vocht, worden in de overgelegde reclame-uiting overigens geen andere mededelingen gedaan dan dat het product ‘vochtwerend’ is. Nu ook uit de eigen stellingen van klager volgt dat dit in ieder geval in enige mate het geval is, en uit het verweer volgt dat het product in dat opzicht van hoge kwaliteit is, kan de klacht niet slagen en beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken