a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2019/00145

Datum:

23-04-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Herkenbaarheid reclame

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op www.ad.nl. Daarin staat onder de foto van een oplader met daaronder de vermelding” © Shutterstock”:

“Fors meer woningbranden in Nederland door goedkope telefoonladers

Er zijn de afgelopen jaren in Nederland fors meer woningbranden ontstaan door goedkope, onoriginele opladers en accu’s. In 2018 waren dat zelfs meer dan honderd branden, tegenover twintig incidenten in 2011. De populariteit van producten van goedkope Chinese webshops draagt bij aan die stijging.”

Christian Born 28-02-19, 09:00 Laatste update: 09:30

Dat concludeert webshop Phonegigant op basis van cijfers van Stichting Salvage. Die cijfers zijn exclusief kleine brandjes. Het exacte aantal branden kan dus hoger zijn. ,,Volgens de brandweer kunnen batterijen van smartphones (lithium-ion batterijen) brandgevaar opleveren als ze overladen worden, of als er een kortsluiting ontstaat”, zegt een woordvoerder van Phonegigant.

(…)

Slecht geproduceerde opladers kunnen zorgen voor problemen en dat ligt niet alleen aan de bedrading. ,,Ook de stekker verschilt bij sommige goedkope varianten. Het ontbreken van isolatie, veiligheidscomponenten en robuustere materialen zorgt er zelfs voor dat de goedkoopste variant van de onderzochte opladers 31 procent lichter is dan de originele oplader”, aldus het onderzoek.

AliExpress

De opmars van de onofficiële kabels ligt voor een deel bij de populariteit van Chinese webshops, zoals AliExpress. Daar vind je kabels die soms wel 25 keer goedkoper zijn dan de originele merkexemplaren. Die prijs ligt dus niet alleen aan de merknaam, maar deels ook aan de kwaliteit van het bouwwerk. Daarnaast lever je bij de goedkopere kabels vaak in op de laadsnelheid. Wanneer je kabels open zou maken zie je verschil in de binnenkant. Het is raadzaam om te letten op hoeveel ampère stroom door de lader kan en van welk materiaal de laders zijn gemaakt”.

Onder deze tekst staat, voorzien van desbetreffende afbeeldingen, een vergelijking van drie verschillende kabels, aangeduid als “Goedkoop”, “Mid-range” en “Apple”.

Onder “Goedkoop” staat onder meer:

“Binnenkant kabel:

 Simpele folie” en

“1.2 Ampere stroom”.

Onder “Mid-range” staat onder meer:

“Binnenkant kabel:

 Gevlochten en steviger” en

“1.5 Ampere stroom” en

oder “Apple” staat onder meer:

“Binnenkant kabel:

 Gevlochten en stevig! en

“2.0 Ampere stroom”. 

Onderaan de vergelijking staat

“Vergelijking tussen kabels © Phonegigant”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Volgens de onderhavige uiting geven de laders van AliExpress de laagste oplaadstroom en doen deze er het langst over om een lithium-batterij op te laden. Om die reden zijn ze dus het veiligst (en met afstand het goedkoopst).

Artikel 11.1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) luidt:

“Reclame dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd”.

Het onderhavige artikel in AD is niet aangemerkt als reclame of advertorial. Bovendien is het niet gebaseerd op onderzoek van Stichting Salvage.

 

Het verweer van verweerder sub 1

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Klager beweert ten onrechte dat PhoneGigant reclame maakt voor telefoonopladers, in het onderhavige nieuwsbericht van het AD. PhoneGigant heeft een informatief persbericht geschreven, dat is geplaatst door AD.nl. Het gaat dus niet om een reclameboodschap, en PhoneGigant heeft niet betaald voor plaatsing op AD.nl.

Verder beweert klager dat PhoneGigant het onderzoek niet heeft gebaseerd op cijfers van Stichting Salvage. Dit is echter wel het geval geweest, en Stichting Salvage kan dit bevestigen.

In antwoord op het verzoek van het secretariaat van de Stichting Reclame Code om “het originele persbericht en het onderzoeksrapport van Stichting Salvage” over te leggen, legt verweerder de volgende stukken over:

een persbericht getiteld “Goedkope opladers en slechte accu’s zorgen voor 2 branden per week”

en

een artikel uit Brand&Brandweer, april 2018, getiteld “Veel ontwikkelingen rondom bestrijden en voorkomen van batterijbranden”.

 

Het verweer van verweerder sub 2

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Het betreffende artikel in het AD is open consumentenjournalistiek. Er is geen sprake van verborgen reclame en zekerheidshalve wijst verweerder erop dat Phonegigant geen invloed heeft gehad op de totstandkoming van het artikel, noch inhoudelijk, noch financieel. Uiteraard is bij de totstandkoming van het artikel wel gebruik gemaakt van het persbericht van Phonegigant, maar dit wordt in het artikel vermeld. Dat een vergelijkende test tussen opladers zowel een winnaar als een verliezer oplevert, is logisch.

Het AD concludeert dat de NRC, meer in het bijzonder artikel 11.1 NRC niet overtreden is.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht komt erop neer dat klager vindt dat de bestreden uiting een reclame-uiting is in de zin van artikel 1 NRC, en dat deze niet duidelijk als zodanig herkenbaar is als bedoeld in artikel 11.1 NRC. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Volgens artikel 1 NRC wordt onder reclame verstaan: ”Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden”.

Van een zodanige aanprijzing is geen sprake; naar het oordeel van de Commissie betreft de uiting duidelijk een redactioneel artikel, geschreven door “Christian Born”. Daarin bericht de auteur over een stijging in Nederland van “woningbranden, ontstaan door goedkope, onoriginele opladers en accu’s”. Daarbij wordt meegedeeld dat het hier een conclusie betreft van Phonegigant, “op basis van cijfers van Stichting Salvage”.

Zoals verweerder sub 2 heeft meegedeeld, is bij de totstandkoming van het artikel gebruik gemaakt van een persbericht van Phonegigant. Kennelijk betreft dit het door verweerder sub 1 overgelegde persbericht getiteld: “Goedkope opladers en slechte accu’s zorgen voor 2 branden per week”, dat qua inhoud overigens grotendeels afwijkt van de inhoud van de bestreden uiting. Het enkele gebruik van dit persbericht betekent nog niet dat er sprake is van reclame. Ook volgens hetgeen verweerder sub 2 heeft gesteld, is er sprake van een redactioneel artikel en heeft Phonegigant geen invloed gehad op de totstandkoming hiervan.

Voor het overige bieden de inhoud en opmaak van de uiting ook onvoldoende aanknopings-punten voor de conclusie dat er sprake is van een aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden als bedoeld in artikel 1 NRC. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken