a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2019/00641

Datum:

12-11-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Samsung (www.samsung.com) voor zover hierop de “Galaxy S10+ 10 Year Galaxy Edition” werd aangeboden met de volgende mededelingen: “Maak nu kans op de Galaxy Fold”, “Win jij de eerste foldable smartphone van Samsung, de Galaxy Fold?” en ‘Om het helemaal ultiem te maken, maak je bovendien exclusief kans op de allernieuwste Galaxy Fold”. Vergelijkbare mededelingen werden via andere websites gedaan.
 

Samenvatting van de klacht

Adverteerder maakt reclame dat men bij de aanschaf van de ‘Samsung S10+ 10 Year Galaxy Edition’ een Galaxy Fold zou kunnen winnen. De Galaxy Fold moet nog op de markt komen en zal dan € 2.000,- kosten. Mede door deze winactie heeft klager besloten de ‘Samsung S10+ 10 Year Galaxy Edition’ te kopen. Na de aankoop is het klager niet gelukt zich voor de actie aan te melden, ook niet na contact met onder meer medewerkers van adverteerder. Deze bleken niet op de hoogte te zijn van de actie. Klager vraagt zich af of het wel een echte winactie is of slechts een loze belofte. Hij wenst een compensatie te ontvangen.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder betreurt het dat het voor klager niet duidelijk was hoe hij zich moest aanmelden en dat haar medewerkers klager hierover onvoldoende hebben geïnformeerd. Klager is echter wel opgenomen in het bestand met deelnemers aan de actie. Ondanks het uitstel van de levering van de Galaxy Fold, is de winactie voortgezet. Klager is, evenals de andere deelnemers, meegenomen in de reguliere prijstrekking. Hij is niet één van de winnaars. Wel heeft klager een gratis item ontvangen in het kader van een andere promotie.

 

De reactie van klager

Klager handhaaft zijn standpunt dat het niet mogelijk was zich voor de actie aan te melden. Verder kan er geen sprake zijn van een trekking waarbij de Galaxy Fold is gewonnen, nu dit toestel nog steeds niet leverbaar is. Klager is ook niet over een trekking geïnformeerd.

 

De reactie van adverteerder

Adverteerder beschikt over een Excel bestand waarin alle deelnemers zijn opgenomen. De trekking heeft op 9 juli 2019 plaatsgevonden met behulp van “een randomizer functie van Excel”. Aldus zijn 10 winnaars aangewezen, waarbij zichtbaar is dat klager niet een van hen is. Het is juist dat de levering van de Galaxy Fold niet op het geplande tijdstip heeft plaatsgevonden. Aan de winnaars is daarom een alternatief, gelijkwaardig prijzenpakket aangeboden.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter acht op grond van hetgeen adverteerder heeft gesteld voldoende aannemelijk geworden dat zij een actie (blijkbaar een promotioneel kansspel) heeft georganiseerd met als te winnen prijs een Samsung Galaxy Fold. Niet duidelijk is geworden waarom klager, die voldeed aan alle voorwaarden om te kunnen meespelen, moeilijkheden heeft ondervonden bij het zich aanmelden voor deze actie. Dat neemt niet weg dat klager volgens adverteerder wel op de lijst van deelnemers stond alsmede dat hij naar de prijs heeft meegedongen maar niet als een van de tien winnaars is aangewezen. De voorzitter gaat daarom ervan uit dat het daadwerkelijk mogelijk was om deel te nemen aan de actie en dat er prijzen zijn uitgekeerd.

2)  Aannemelijk is dat degenen die, zoals klager, mede met het oog op het kunnen winnen van de Galaxy Fold aan de actie hebben deelgenomen door een Galaxy S10+ 10 Year Galaxy Edition te kopen, teleurgesteld zullen zijn doordat men niet deze prijs bleek te kunnen winnen omdat dit toestel (nog) niet leverbaar is. Adverteerder heeft dus een prijs (een eigen merkproduct) uitgeloofd zonder dat was gewaarborgd dat zij deze daadwerkelijk zou kunnen uitkeren. Ook indien zij de winnaars een gelijkwaardig alternatief heeft aangeboden (niet duidelijk is overigens waaruit dit bestaat), leidt het feit dat men niet de uitdrukkelijk beloofde prijs kan winnen tot het oordeel dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Het moet immers in strijd met deze vereisten worden beschouwd om in het kader van een promotioneel kansspel een specifieke prijs uit te loven die, naar later blijkt, niet gewonnen kan worden. Nu hierdoor de oproep om aan het promotioneel kansspel deel te nemen misleidend is en valse verwachtingen wekt bij de deelnemers, is gehandeld in strijd met artikel 5 lid 1 Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Nu niet is voldaan aan deze gedragscode, is de Wet op de kansspelen overtreden en is de reclame om die reden in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 Nederlandse Reclame Code (NRC). Tot slot merkt de voorzitter op dat hij niet kan bepalen dat klager een compensatie ontvangt. Het is aan adverteerder om te beslissen of zij klager compensatie zal geven.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken