a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2019/00691

Datum:

26-11-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van Belsimpel op www.marktplaats.nl waarin een “gratis” Nokia 2720 Flip Black wordt aangeboden in combinatie met een telefoonabonnement van € 10,50 per maand. In de advertentie staat verder onder meer: “(…) krijgt u de nieuwe Nokia 2720 Flip Back voor € 0!”.
 

Samenvatting van de klacht zoals deze na verdere toelichting luidt

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad mag geen reclame worden gemaakt voor een gratis telefoon als de kosten daarvan verkapt zitten in het abonnementsbedrag. Uit de website van Belsimpel blijkt dat men € 4,- per maand betaalt voor het toestel.

 

De reactie van Belsimpel

De klacht is terecht. Belsimpel wist niet dat Marktplaats.nl nog oude promoteksten gebruikt. Zij zal dit aanpassen.

 

De reacties van partijen

Klager wijst erop dat Belsimpel ongeveer een week na de toezegging in haar vorige reactie nog steeds op Martkplaats.nl veel reclame maakt met “gratis” telefoons. Belsimpel zegt in reactie hierop nogmaals toe in overleg met Marktplaats.nl de teksten van de advertenties te zullen aanpassen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Niet ter discussie staat dat Belsimpel op Marktplaats.nl ten onrechte “gratis” telefoons aanbiedt in combinatie met een abonnement. Daarbij wordt in de bestreden uiting benadrukt dat men € 0,- zou betalen voor de telefoon. Nu niet in geschil is dat de telefoon wordt betaald via het abonnement, heeft Belsimpel gehandeld in strijd met punt 19 van de bij artikel 8.5 Nederlandse Reclame Code (NRC) behorende bijlage 1 (“Onder alle omstandigheden misleidende reclame”). Hierdoor is de reclame oneerlijk en daardoor in strijd met artikel 7 NRC.

2)  Hetgeen Belsimpel stelt, kan niet als excuus dienen voor dit handelen. De overtreding is bovendien ernstig te achten, nu Belsimpel ten nadele van de consument het wettelijk stelsel van de kredietovereenkomst en de koop op afbetaling doorkruist (vgl. HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236). De voorzitter verwijst tevens naar de eisen die AFM stelt aan reclame voor de verkoop van mobiele telefoons op afbetaling. Het had op grond van het voorgaande op de weg van Belsimpel gelegen om na de klacht onmiddellijk effectieve maatregelen te nemen teneinde onjuiste reclame-uitingen te verwijderen. Zij heeft dit nagelaten. Ondanks haar herhaalde toezegging om de reclame-uitingen voor “gratis” telefoons aan te passen, heeft de voorzitter op 22 november 2019 ambtshalve geconstateerd dat Belsimpel op Marktplaats.nl nog steeds diverse “gratis” telefoons aanbiedt. De voorzitter noemt hierbij als voorbeeld een “Google Pixel 3a XL 64GB Black met abonnement: € 28.5 p/m” die in dit voorbeeld op vergelijkbare wijze als in de bestreden reclame-uiting “gratis” wordt genoemd. Uit de website van Belsimpel blijkt dat de consument voor dit toestel € 20,- betaalt (naast € 8,50 voor het abonnement). Het voorgaande rechtvaardigt de conclusie dat Belsimpel geen serieuze intentie heeft om de reclame-uitingen aan te passen, zodat de voorzitter geen gebruik zal maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Derhalve wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt Belsimpel aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken