a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2020/00086

Datum:

21-04-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden uiting

Het betreft een televisiereclame, waarin gezegd wordt:

“BTW weg ermee.

 Vanaf 23 januari ga je voor de grootste actie van het jaar naar Mediamarkt en betaal je op 

 bijna alles geen rooie cent BTW”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In december 2019 werd de televisie Samsung QLED 4K 55Q64R door MediaMarkt aangeboden voor € 899,-. Ten tijde van de onderhavige reclame bedroeg de prijs van deze televisie echter € 1099,- en een week na de actie was de prijs weer € 899,-. In dit verband wijst klager op een bij de klacht overgelegde afdruk van de website van MediaMarkt.

Volgens klager blijkt uit bovengenoemde prijzen dat MediaMarkt haar prijzen voorafgaand aan de actie heeft verhoogd, om vervolgens “zogenaamd” korting te geven. Een BTW vrije prijs zou een korting van 21% betekenen, aldus klager. In geval van de prijs van € 1099,- betekent dat een korting van ongeveer € 230,- oftewel een uiteindelijk te betalen bedrag van € 869,-. Dit is een korting van slechts € 30,- ten opzichte van de eerder gehanteerde prijs van € 899,-, terwijl klager bij “geen btw” uitging van een korting van (afgerond) € 188,- ten opzichte van de prijs van € 899,-. Klager vindt de reclame misleidend.

 

Reactie adverteerder bij e-mail van 28 februari 2020

De afdeling Customer Care heeft contact opgenomen met klager teneinde de klacht naar tevredenheid af te handelen.

 

E-mail van 8 maart 2020 van klager

Klager stelt prijs op een uitspraak van de Commissie. Een gesprek tussen hem en Mediamarkt heeft geen invloed op toekomstige reclame van MediaMarkt, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Mediamarkt kijkt naar de markt in Nederland en stemt haar verkoopprijzen af op die van haar grootste concurrenten (hierna: “Volgconcurrenten”). Hierdoor kunnen de prijzen dagelijks  wijzigen, door middel van een verregaand geautomatiseerd systeem.

Ook in de aanloop naar de BTW-actie is dit prijsbeleid toegepast.

De prijs van de Samsung QLED 4K 55Q64R was in december 2019 tussen de € 1.399, en € 899,-. In januari 2020 schommelde de prijs, vóór de BTW-actie, tussen € 999,- en € 1.099,-. Op 21 januari 2020 is laatstgenoemde prijs via voornoemd systeem automatisch verlaagd naar € 1.088,-. Op deze hoogte is de prijs (twee dagen voor de start van de BTW-actie) vastgezet tot 27 januari 2020 om 2:03:02 uur, dit om prijswisseling tijdens de actie te voorkomen en op basis van deze prijs is de korting tijdens de BTW-actie berekend.

Ter illustratie van het bovenstaande wordt verwezen naar het in het verweer opgenomen overzicht van het prijsverloop bij MediaMarkt van het onderhavige product. Bij de prijzen in dit overzicht wordt onder meer het volgende opgemerkt.

De prijzen van 21 en 27 januari 2020 zijn de prijzen voor de fysieke winkels van MediaMarkt. In de winkel wordt de korting tijdens de BTW-actie bij de kassa doorgevoerd door middel van een ‘campagne module’. De webshop www.mediamarkt.nl heeft geen ‘campagne module’. Daarom wordt de prijs voor de webshop inclusief korting in het prijssysteem verwerkt; verwezen wordt naar de in het overzicht vermelde prijzen van 22 januari 2020. Op deze manier geldt tijdens de BTW-actie in de fysieke winkels en de webshop dezelfde prijs voor d Samsung QLED 4K 55Q64R.

Na de BTW-actie was de prijs van de onderhavige televisie € 1.099,- en vervolgens, vanwege een tweede actie van Mediamarkt € 899,-. Vanaf 4 februari 2020 is de prijs gestegen naar € 1.089,-.

Tijdens de BTW-actie is duidelijk gecommuniceerd welke korting werd gehanteerd en hoe deze werd berekend. Verwezen wordt naar de in het verweer opgenomen toelichting (inclusief rekenvoorbeeld) zoals die werd gegeven op www.mediamarkt.nl, in een flyer en in de actievoorwaarden.

Gegeven deze toelichting was de bij de Samsung QLED 4K 55Q64R weergegeven prijs als volgt opgebouwd:

“Prijs van het toestel inclusief BTW:                                    € 1.088,-

 Prijs tijdens BTW-actie volgens rekenvoorbeeld:               €  1.088 x 17,36% = € 889,12.

MediaMarkt concludeert dat de prijswijzigingen volgen uit het altijd geldende prijsbeleid en los staan van de BTW-actie.

 

Het oordeel van de voorzitter
1.

De voorzitter vat de klacht aldus op dat klager de bestreden televisiereclame misleidend acht, omdat vóór aanvang van de BTW-actie in het geval van de televisie Samsung QLED 4K 55Q64R een prijsverhoging heeft plaatsgevonden, waardoor het prijsvoordeel groter wordt voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is. Klager stelt daartoe -samengevat- dat MediaMarkt de prijs van voornoemde televisie vóór de actie heeft verhoogd van € 899,- naar € 1099,- en dat de prijs een week na de actie weer € 899,-. bedroeg.  

2

Uit het door MediaMarkt overgelegde overzicht van de prijzen in de periode van 24 november 2019 tot en met 14 februari 2020 blijkt dat de prijs voor het betreffende product op 24 november 2019 € 899,- bedroeg, in december 2019 varieerde tussen € 1.399, en € 899,-, op 5 januari 2020 € 1.099,- was en op 21 januari 2020 € 1.088,- bedroeg. Deze laatste prijs is gedurende BTW-actie gehanteerd als uitgangsprijs voor de BTW-korting, waardoor het product op 23 januari 2020 (met BTW-korting) € 889,12 kostte, zowel in de fysieke winkels als in de webshop, aldus het verweer. 

3.

De voorzitter acht het begrijpelijk dat klager het verschil tussen de twee door hem genoemde prijzen voor de onderhavige televisie in december 2019 en januari 2020, namelijk € 899,- respectievelijk € 1.099,- (prijs op 5 januari 2020), opvallend acht en een verband legt met de op die hogere prijs gevolgde BTW-actie. Daartegenover stelt Media Markt dat de hogere prijzen (€ 1.099,- op 5 januari 2020 en € 1.088, op 21 januari 2020) slechts het gevolg zijn van haar prijsbeleid, waarbij zij dagelijks haar verkoopprijzen ten opzichte van de prijzen van haar Volgconcurrenten controleert en waar nodig naar boven of naar beneden aanpast. Op basis van de hem thans ter beschikking staande informatie kan de voorzitter niet anders oordelen dan dat niet is komen vast te staan dat voor het product een hogere prijs is gehanteerd dan voorheen, met als doel tijdens de BTW-actie een lagere korting te geven, dan in de televisiereclame in het vooruitzicht wordt gesteld.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken