a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2020/00132

Datum:

17-04-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een uiting op www.coolblue.nl. Daarin staat bij het aanbod van de opvouwbare hometrainer “Tunturi Cardio fit B20 X-Bike onder meer:

“165,-    v Morgen in huis

V  Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd

V (…….)”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager bestelde de in de uiting bedoelde hometrainer op 3 maart 2020 om 14.00 uur, maar deze werd niet op 4 maart 2020 bezorgd. Volgens Coolblue lag dit aan vertraging bij PostNL. Dit is geen uitzondering, aldus klager; hij deed meer bestellingen bij Coolblue, die niet conform de aanprijzing de volgende dag werden bezorgd.

Verder gaat de toevoeging “gratis thuis bezorgd” ook niet op. In geval van bezorging op een andere dag is de kans groot dat klager niet thuis is en de bestelling bij een PostNL-locatie wordt bezorgd.

 

Het verweer  

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De aankondiging “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis” bevat geen enkel aanprijzend element en is daarom geen reclame als bedoeld in artikel 1 van de  Nederlandse Reclame Code (NRC). Voor zover de Reclame Code Commissie hier anders over mocht oordelen, is er geen sprake van misleiding. Coolblue ontvangt gemiddeld 15.000 bestellingen per dag en haar processen zijn zo ingericht, dat alle producten de volgende dag geleverd kunnen worden.

In de algemene voorwaarden op de website van Coolblue staat onder meer (onder, naar de voorzitter begrijpt, een verkorte versie van de algemene voorwaarden):

“13. Bezorging en uitvoering

We doen er alles, maar dan ook écht alles aan om jou blij te maken. Daar zijn we zelfs een beeteje obsessief in.
Als je voor 23.59 bestelt, dan heb je jouw aankoop de volgende dag al in huis. Tenzij we iets anders hebben afgesproken. Duurt het onverhoopt toch langer dan dat we beloofd hebben? Dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. (….)
(…)
(…)”.  

In artikel 13 van de (naar de voorzitter begrijpt, originele versie van de) algemene voorwaarden staat onder meer: 

“Artikel 13 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldgheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten (…)
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de algemene voorwaarden is bepaald, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk bnnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorgng vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. (…)
(…)
(…)”.

Gelet op het bovenstaande is er sprake van een inspanningsverplichting van Coolblue.

Helaas komt het een enkele keer voor dat de bezorging van een pakket vertraging oploopt door omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Coolblue zijn toe te rekenen. Coolblue is voor tijdige bezorging afhankelijk van haar externe vervoerder PostNL. Dit blijkt ook uit het door klager ontvangen bericht van Coolblue, waarin onder meer staat:

“Beste (naam klager),

 Beloofd is beloofd. Daar staan we voor bij Coolblue. Met alle Coolblue’ers werken we elke dag keihard om onze beloftes waar te maken. 

Niet vandaag, maar donderdag in huis

Vandaag moeten we je teleurstellen. Door grote drukte bij PostNL is het niet gelukt om je bestelling met ordernummer (….) op tijd te verwerken. Jouw bestelling wordt daarom niet vandaag, maar morgen bezorgd.

(….)”.

Ondanks goede afspraken met PostNL kan het, om diverse redenen, incidenteel voorkomen dat levering op de volgende dag niet wordt gehaald. In dit geval was de reden enorme drukte bij PostNL. ‘Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis’ wordt nergens door Coolblue voor 100% gegarandeerd. De gemiddelde consument zal begrijpen dat levering in een enkel geval vertraging zal oplopen door overmacht. ‘Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis’ is een realistische uiting, overmachtssituaties daargelaten, aldus Coolblue.

 

Het oordeel van de voorzitter  

1.

De voorzitter stelt het volgende voorop.

a.

Uit de bij de klacht overgelegde afdruk van de bestreden uiting blijkt niet dat in die uiting (letterlijk) staat: “gratis thuis bezorgd”, zoals in de klacht vermeld. Wel wordt gesproken over “Morgen in huis” en “morgen gratis bezorgd”.

b.

De bestreden uiting moet worden aangemerkt als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 NRC, nu de mededeling ‘Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd” een  aanprijzend karakter heeft voor de diensten van Coolblue.  

2.

In de bestreden uiting wordt ten aanzien van de levering van het product dat klager heeft gekocht zonder voorbehoud gezegd: “Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd”. Als erkend is komen vast te staan dat in sommige gevallen de beloofde levertijd van één dag niet wordt gehaald, zoals in het geval van klagers bestelling, waarbij de levering één dag vertraagd was. Gelet hierop acht de voorzitter de mededeling “Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd” te absoluut.

Coolblue beroept zich op overmacht: door grote drukte kon haar externe vervoerder PostNL de levering niet op tijd uitvoeren. Dit verweer kan niet slagen. Coolblue adverteert met “Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd”, ondanks haar afhankelijkheid bij de levering van een derde partij. Door deze afhankelijkheid kan zij niet garanderen dat de levering binnen één dag plaatsvindt, hetgeen niet valt te verenigen met de voorbehoudsloze bewoordingen van de uiting.

Voor wat betreft het verweer dat er blijkens de algemene voorwaarden sprake is van een inspanningsverplichting merkt de voorzitter het volgende op. De gemiddelde consument zal de absolute en voorbehoudsloze mededeling “Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd” aldus opvatten dat de bestelling daadwerkelijk binnen één dag geleverd wordt, en niet slechts in die zin dat Coolblue zich zal inspannen om   bezorging binnen één dag te bewerkstelligen, maar dat het “onverhoopt toch langer dan (…) beloofd” kan duren.

Gelet op het bovenstaande gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de levering van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.   

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Hij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken