a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2020/00158

Datum:

07-07-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Uiting 1, televisiecommercial van Budget Mobiel up Youtube, met aan het einde de geschreven en gesproken tekst:
“BUDGET THUIS
SIM ONLY, ONBEPERKT DATA, BELLEN & SMS
BUDGET WERKT MOBIEL GEWOON ; )
Ga naar budgetthuis.nl
€ 20,- per maand”

Uiting 2 betreft de aanbieding op de webpagina van Budget Mobiel, www.budgetthuis.nl/mobiel/. Op deze pagina staat een tekstblok met de volgende tekst:
“KIES NU JOUW SIM ONLY ABONNEMENT
(..)
BUDGET MOBIEL BASIS                           
7 GB Data,
Onbeperkt Bellen & Sms*
7 GB in NL en EU
€ 15,- p/m
€ 15,- aansluitkosten (eenmalig)
(..)
BUDGET MOBIEL ONBEPERKT
Onbeperkt Data,
Bellen & Sms*
Onbeperkt in NL en 12 GB in EU
€ 20,- p/m
€ 15,- aansluitkosten (eenmalig)
(..)
* Op onze abonnementen is een fair use policy van toepassing.”

Uiting 3 betreft de volgende zin, die zichtbaar is op de webpagina van Budget Mobiel, www.budgetthuis.nl/mobiel/:
“Nooit meer buiten je bundel met Budget Mobiel Onbeperkt”

Op de webpagina www.budgetthuis.nl/mobiel/sim-only zijn de uitingen 4, 5 en 6 geplaatst:

Uiting 4:
“BUDGET MOBIEL
Sim Only tegen een zo laag mogelijke prijs
Budget Mobiel, dé Sim Only aanbieder voor het gebruik van een onbeperkt aantal MB’s, sms’jes én minuten met het Budget Mobiel Onbeperkt abonnement. En dat via het KPN-netwerk. Betrouwbaar en stabiel. Onbeperkt internet voor jou niet nodig? Kies dan voor Budget Mobiel Basis. 7 GB internet en bellen en sms’en zoveel als je wilt.”

Uiting 5:
“ONBEPERKT AANTAL MB’S, SMS’JES ÉN MINUTEN?
Kies voor Budget Mobiel Onbeperkt
Bestel nu”

Uiting 6:
“KIES JE SIM ONLY ABONNEMENT
Basis of Onbeperkt
Bij Budget Mobiel houden we het graag eenvoudig: keuze uit twee abonnementen.
Budget Mobiel Onbeperkt
Onbeperkt bellen, sms’en én data
€ 20,- per maand
Budget Mobiel Basis
Onbeperkt bellen, sms’en 7GB internet
€ 15,- per maand
Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. Je zit dus nergens aan vast. En natuurlijk geldig in Nederland én andere EU-landen.”

De samenvatting van de klacht

Youfone maakt bezwaar tegen de reclame-uitingen van Budget Mobiel voor het sim only-abonnement “Budget Mobiel Onbeperkt”, omdat Budget Mobiel in haar uitingen herhaaldelijk spreekt over “onbeperkt”, te weten het sim only-abonnement “Budget Mobiel Onbeperkt”, “onbeperkt internet”, “onbeperkte MB’s” en/of “onbeperkt data”, zonder enig voorbehoud.
Op de abonnementen van Budget Mobiel is haar Fair Use Policy (FUP) van toepassing. Uit de FUP volgt dat na een verbruik van 40 GB in een maand, de internetsnelheid wordt verlaagd naar 0,8 Mbps voor de rest van de maand en bij een verbruik van 55 GB, de internetsnelheid wordt verlaagd naar 0,5 Mbps. Verder wordt in de FUP aangegeven dat de consument bij verlaging van de internetsnelheid bundels “Extra Internet NL” kan kopen, waarmee de consument weer gebruik kan maken van de volledige internetsnelheid.
Youfone vindt dat onduidelijke informatie is gegeven over de gebruiksmogelijkheden, nu Budget Mobiel het sim only-abonnement “Budget Mobiel Onbeperkt” aanprijst als een abonnement met onbeperkte data, terwijl de snelheid van het aantal MB’s wordt beperkt na het bereiken van een door Budget Mobiel gestelde grens. Youfone verwijst hierbij naar eerdere uitspraken van de Commissie, meer in het bijzonder naar de uitspraak in dossier 2017/00663A.
Uit deze uitspraak blijkt dat Budget Mobiel al eerder is aanbevolen te stoppen met het gebruik van reclame-uitingen waarin zij de aanduiding “onbeperkt” gebruikt indien na het bereiken van een bepaald aantal data de snelheid flink wordt verlaagd. Youfone handelde ten tijde van die uitspraak onder de naam “Robin Mobile”, aldus Youfone. Volgens de uitspraak in dossier 2017/00663A zal de gemiddelde consument de aanduiding “onbeperkt” niet alleen betrekken op de hoeveelheid data maar ook op de bruikbaarheid daarvan door voldoende datasnelheid. Hierdoor is er sprake is van een beperking van de omvang van de abonnementen met de absolute aanduiding “onbeperkt”. Voorts vormt het verwijzen naar een FUP geen rechtvaardiging voor de aanduiding “onbeperkt”.
Omdat Budget Mobiel in de hoedanigheid van Robin Mobile eerder door de Commissie is aanbevolen geen misleidende en oneerlijke reclame te maken, vindt Youfone dat Budget Mobiel met de bestreden uitingen in herhaling treedt.

De samenvatting van het verweer

Volgens Budget Mobiel wordt de consument duidelijk en transparant geïnformeerd over de abonnementen van Budget Mobiel, meer in het bijzonder over het abonnement Budget Mobiel Onbeperkt, zodat geen sprake is van misleiding. Zo wordt op de homepage duidelijk weergegeven wat het “Budget Mobiel Onbeperkt” abonnement inhoudt, namelijk een databundel met een onbeperkte verbruiksomvang (onbeperkt aantal MB’s) tegenover het basisabonnement dat bestaat uit een databundel met een vaste verbruiksomvang. Daarbij staat op de website duidelijk wat de internetsnelheid is, namelijk 5,0 Mbps down/1,0 Mbps up.
Budget Mobiel hanteert voor beide sim only-abonnementen een FUP, niet alleen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik en misbruik. Over deze FUP wordt de consument duidelijk geïnformeerd. Zo vindt de eerste verwijzing naar de FUP plaats op de homepage, een tweede op de pagina waar meer informatie wordt gegeven over het abonnement en is de derde verwijzing opgenomen in de algemene voorwaarden.
In de FUP zelf worden de voorwaarden voor het gebruik van de onbeperkte MB’s, belminuten en sms’jes in heldere bewoordingen toegelicht. De FUP informeert de klant dat hij/zij het onbeperkte aantal MB’s voor “eigen en redelijk gebruik (‘fair use’)” mag gebruiken. In de FUP wordt duidelijk aangegeven dat Budget Mobiel pas bij excessief en/of extreem gebruik van de MB’s de datasnelheid aanpast, alsmede wat Budget Mobiel als excessief en/of extreem gebruik beschouwt en welke datasnelheid de consument in die situatie wordt geboden. De consument wordt in de FUP dus duidelijk, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, geïnformeerd over het gebruik van het abonnement Budget Mobiel Onbeperkt. Anders dan Youfone stelt, wordt er door Budget Mobiel een duidelijk voorbehoud gemaakt ten opzichte van het gebruik van de onbeperkte MB’s. Daardoor meent Budget Mobiel dat geen onduidelijkheid voor de consument ontstaat ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van het abonnement (de onbeperkte MB’s).
De website informeert de consument dus duidelijk over het onbeperkte abonnement. Dit geldt ook voor de tv-commercial, waarin duidelijk in beeld wordt gebracht dat het gaat om een abonnement met onbeperkte data. Daarbij wordt er in de commercial verwezen naar de website waar zowel alle informatie over het aanbod is te vinden als welke beperkingen er gelden.
Het onbeperkte abonnement is daadwerkelijk onbeperkt wat betreft de hoeveelheid data. De eventuele verlaging van de datasnelheid bij excessief en/of extreem gebruik tast de bruikbaarheid niet wezenlijk aan en hierdoor blijft het abonnement Budget Mobiel Onbeperkt voldoende bruikbaar. Bovendien is het aanpassen van de datasnelheid niet in strijd met het aanbieden van een abonnement met een onbeperkte verbruiksomvang, aldus Budget Mobiel. Zij definieert excessief en/of extreem gebruik als een overschrijding van 40 GB per maand. Zij gaat hierbij uit van het gemiddelde mobiele dataverbruik van 3 GB in het eerste halfjaar van 2019 zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dit heeft vastgesteld en gepubliceerd in de Telecommonitor. De eerste grens van 40 GB ligt 13,33 maal hoger dan deze 3 GB en de tweede grens van 55 GB 18,33 maal hoger.
De FUP is volgens Budget Mobiel een ruime fair use policy, die past binnen het huidige dataverbruik, waarbij Budget Mobiel niet verwacht dat de gemiddelde consument deze grenzen zal overschrijden. Bij het excessief en/of extreem gebruik (40 GB), wordt de datasnelheid tijdelijk aangepast naar 0,8 Mbps voor de rest van de betaalde periode en naar 0,5 bij een verder verbruik met 55 GB als grens. Er is dus enkel sprake van eventuele verlaging van de datasnelheid. Er worden geen beperkingen gelegd op de hoeveelheid te verbruiken MB’s. Ook blijft het abonnement goed bruikbaar met de aangepaste datasnelheden. Bovendien is de wijziging ten opzichte van de ‘originele’ datasnelheid (5,0 Mbps down/1,0 Mbps up) geen buitenproportionele verlaging. Budget Mobiel biedt klanten voorts de mogelijkheid aanvullende snelheid te kopen. Ook hierover wordt de consument duidelijk geïnformeerd in de FUP. Het abonnement Budget Mobiel Onbeperkt biedt derhalve voldoende bruikbaarheid van de onbeperkte MB’s, doordat ook na overschrijding van de ruime datadrempels nog steeds voldoende datasnelheid overblijft. Anders dan Youfone stelt, kwalificeren de redelijke gebruiksvoorwaarden, die volgen uit de FUP dan ook niet als een (wezenlijke) beperking van het abonnement Budget Mobiel Onbeperkt. De vergelijking die Youfone maakt met eerdere uitspraken van de Commissie, met dossier 2017/00633A in het bijzonder, vindt Budget Mobiel onterecht, omdat zij meent dat in deze situatie zowel de grens voor excessief gebruik als de aangepaste snelheid aanmerkelijk hoger liggen.
Tot slot is de gelijktrekking van Budget Mobiel met Robin Mobile Nederland B.V. volgens Budget Mobiel onjuist. In 2019 is Budget Mobiel overgenomen door de Nuts Groep. Budget Mobiel is een andere onderneming, omdat zij beschikt over een ander bestuur, andere aandeelhouders en een andere propositie.

De samenvatting van de repliek

De stelling van Budget Mobiel dat de FUP algehele duidelijkheid verschaft over de beperkingen die aan het abonnement zijn verbonden, vindt Youfone onjuist. De aanduiding “onbeperkt” ten opzichte van het dataverbruik in Nederland is ondubbelzinnig, terwijl de FUP, ondanks de verwijzing hiernaar, onhelder is over de beperkingen die gelden voor het dataverbruik. Overigens heeft Budget Mobiel deze beperkingen als zodanig erkend.
Youfone stelt dat de conclusies van de ACM ongeschikt zijn ter onderbouwing van de stelling dat het “onbeperkte abonnement” voldoende bruikbaar blijft, omdat het gemiddelde verbruik van 3 GB gebaseerd is op alle aansluitingen en niet alleen op abonnementen met “onbeperkte data”. Ook gebruikers van beperkte abonnementen (met een maximum van 1 of 2 GB) zijn meegenomen in het onderzoek van de ACM. Los daarvan rapporteert de ACM dat het mobiele dataverbruik blijft stijgen. Juist nu dataverbruik excessief toeneemt, is het belangrijk voor de gebruiker dat eventuele beperkingen ten aanzien van de MB’s en de bruikbaarheid ondubbelzinnig kenbaar zijn.
Voorts merkt Youfone op dat in de FUP van Budget Mobiel staat dat het gemiddelde verbruik voor klanten, die kiezen voor Budget Mobiel Onbeperkt, hoger ligt. Dit betekent dat voor deze groep geen sprake is van een gemiddeld verbruik van 3 GB per maand.
Tot slot benadrukt Youfone dat de Commissie eerder heeft geoordeeld dat de aanduiding “onbeperkt” door de gemiddelde consument niet alleen zal worden betrokken op de hoeveelheid MB’s, maar ook op de “bruikbaarheid” daarvan door voldoende datasnelheid.
Ten aanzien van de identiteit van Budget Mobiel als onderneming houdt Youfone vast aan de stelling dat Budget Mobiel gelijk is aan Robin Mobile en overlegt ter onderbouwing hiervan een uittreksel uit het handelsregister.

De samenvatting van de dupliek

Budget Mobiel herhaalt haar eerdere standpunten uit het verweerschrift.
Ten aanzien van het tweede punt uit de repliek stelt Budget Mobiel dat onbeperkt data abonnementen een significant deel vormen van de mobiele markt, en niet slechts een nichemarkt. Alhoewel Budget Mobiel erkent dat het gemiddelde verbruik voor klanten, die Budget Mobiel Onbeperkt gebruiken, hoger ligt dan het gemiddelde dataverbruik, acht zij het door de ACM vastgestelde dataverbruik niet ongeschikt als startpunt voor de FUP. Wel geeft het Budget Mobiel aanleiding om de drempels, waarop excessief/extreem verbruik wordt aangenomen, hoger te leggen.
De stelling van Youfone dat het dataverbruik “juíst nu excessief toeneemt” vat Budget Mobiel op als een suggestie dat het mobiele dataverkeer ook explosief groeit als gevolg van de coronacrisis. Volgens Budget Mobiel wordt sinds de start van de crisis vooral veel meer vast internet afgenomen. Het gemiddelde verbruik van klanten van Budget Mobiel is in ieder geval niet excessief toegenomen.

De mondelinge behandeling

De standpunten van Youfone en Budget Mobiel zijn, mede aan de hand van overgelegde spreekaantekeningen, nader toegelicht. Voor zover relevant voor de beslissing wordt in het hierna volgende oordeel ingegaan op hetgeen ter zitting is aangevoerd.

Het oordeel van de Commissie

1) In de bestreden uitingen biedt Budget Mobiel een abonnement aan met de aanduiding “onbeperkt data, bellen & sms” terwijl zij ook op andere wijze in verband met dat abonnement spreekt over “onbeperkt”. Youfone maakt tegen deze uitingen bezwaar. Volgens haar kan niet van “onbeperkt” worden gesproken omdat, als de gebruiker de grens van 40 GB dataverbruik overschrijdt, de internetsnelheid aanzienlijk wordt teruggebracht. Volgens Budget Mobiel blijft dan nog voldoende datasnelheid over om te kunnen spreken van “onbeperkt”, mede omdat de consument hiervan op de hoogte wordt gesteld in de FUP die geldt voor het Budget Mobiel Onbeperkt abonnement, waardoor volgens haar van misleiding geen sprake is. De Commissie overweegt als volgt.

2) Vast staat dat de datasnelheid bij een verbruik van 40 GB tot het einde van de maand wordt aangepast naar 0,8 Mbps, en dat deze bij een verbruik van 55 GB automatisch verder verlaagd wordt naar 0,5 Mpbs. Volgens eerdere uitspraken van de Commissie geldt dat de aanprijzing van een abonnement als “onbeperkt” misleidend is, wanneer in feite sprake is van een abonnement met een vaste bundelgrootte (zie bijvoorbeeld de uitspraken in de dossiers 2017/00470, 2017/00493, 2017/00484 en 2017/00663). Daarbij is in dossier 2017/00470 bepaald dat het terugschroeven van de datasnelheid (speeddown) ook als een beperking wordt beschouwd, die niet verenigbaar is met de aanprijzing “onbeperkt”. De aanduiding “onbeperkt” zal door de gemiddelde consument immers niet alleen op de hoeveelheid te gebruiken MB’s betrokken worden, maar ook op de “bruikbaarheid” door voldoende datasnelheid. Nu deze snelheid na een verbruik van 40 GB wordt verlaagd naar 0,8 Mbps en na een verbruik van 55 GB naar 0,5 Mbps, is sprake van een forse verlaging aangezien 5 Mbps voor downloaden de oorspronkelijke datasnelheid is. Aangenomen moet worden dat de consument die hiermee wordt geconfronteerd belemmeringen in zijn gebruiksmogelijkheden van het abonnement ondervindt, in deze zin dat aanzienlijk afbreuk wordt gedaan aan de snelheid die hij op grond van het abonnement mocht verwachten. De Commissie acht het aannemelijk dat de consument dit als een beperking in het gebruik zal ervaren.

3) Het terugbrengen van de datasnelheid in het “onbeperkte” abonnement zal de gemiddelde consument niet verwachten, nu het bewuste abonnement uitdrukkelijk als “onbeperkt” wordt aangeprezen. Dit geldt temeer nu in de internetuiting het “onbeperkte” abonnement wordt aangeprezen naast een “basis abonnement” mét beperking, te weten 7 GB data. Juist de consument die verwacht dat hij veel GB’s zal gebruiken en voor wie de internetsnelheid van groot belang is, zal worden aangetrokken door het “onbeperkte” abonnement.

4) Zoals volgt uit dossier 2017/00470 hoeft de gemiddelde consument er niet op bedacht te zijn dat een als “onbeperkt” aangeprezen abonnement in feite, onder de noemer van een FUP, een bepaalde vaste bundelgrootte heeft voor een standaardsnelheid, gevolgd door een speeddown met beperking van de gebruiksmogelijkheden op het moment dat deze bundel wordt overschreden. Budget Mobiel heeft bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het méér dan 40 GB per maand gebruiken zodanig extreem is dat dit als abnormaal gebruik in de zin van misbruik van het abonnement kan worden beschouwd. Dat Budget Mobiel de consument in de FUP wel over de beperking informeert, neemt de misleiding niet weg nu de gemiddelde consument door de uitdrukkelijke aanprijzing van het abonnement als “onbeperkt” er niet op bedacht hoeft te zijn dat hier een belangrijke beperking van de gebruiksmogelijkheden van het abonnement staat. De suggestie wordt nog versterkt door de mededeling (uiting 3) luidende: “Nooit meer buiten je bundel met Budget Mobiel Onbeperkt”. Het begrip “nooit” heeft, net als de term “onbeperkt”, voor de gemiddelde consument de connotatie van een harde toezegging, zonder enige beperking of nuancering.

5) Gelet op het voorgaande gaat de aanprijzing van het betreffende abonnement gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de voornaamste kenmerken van het aangeprezen mobiele abonnement als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6) De Commissie is tot slot van oordeel dat Budget Mobiel voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij en Robin Mobile niet een en dezelfde onderneming zijn, zodat geen aanleiding bestaat voor een alert. De Commissie beslist als volgt.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met in artikel 7 NRC. Zij beveelt Budget Mobiel aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken