a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2020/00184 - CVB

Datum:

09-07-2020

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (met wijziging gronden) (= Aanbeveling)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [8 juli 2020]

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de beslissing van de Commissie

De klacht is gericht tegen de in het oordeel te omschrijven reclame-uiting van In Control.

De klacht wordt als volgt samengevat. Via Instagram maakt In Control reclame voor mysteryboxen van onder andere Samsung. Na de bestelling van een ‘Samsung Elite Box’ van € 79,95 op mysterybox.nl (de website van In Control), bleek deze box geen enkel artikel van het merk Samsung te bevatten. Inmiddels vermeldt In Control onderaan de website: “Let op! Niet altijd gegarandeerde Samsung producten.” Ten tijde van de bestelling ontbrak deze mededeling. Toen werd er een lijstje getoond met artikelen die de box zou kunnen bevatten, en stond op de website dat er mogelijk een artikel bij zat dat niet van Samsung is.

De Commissie heeft naar aanleiding van de door geïntimeerde overgelegde reclame-uiting geoordeeld dat op grond van de naam en de afbeelding van de betreffende mysterybox in die uiting, waarin nadrukkelijk het merk Samsung voorkomt (in de naam versterkt door de toevoeging “Elite”), de gemiddelde consument zal verwachten dat deze box producten van Samsung bevat. Dat de mogelijkheid bestaat dat de box geen enkel Samsung artikel bevat, blijkt niet uit de uiting waardoor deze misleidend is ten aanzien van de samenstelling als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Samenvatting van de grieven

Grief 1
Geïntimeerde verwijst naar een aankoop maar hij heeft zelf geen aankoop bij In Control gedaan. Onduidelijk is wie hij is en welk belang hij heeft bij het indienen van de klacht. Geïntimeerde dient daarom niet ontvankelijk te worden verklaard in de klacht.

Grief 2
Ten onrechte heeft de Commissie overwogen dat de bestreden uiting onduidelijk is voor de gemiddelde consument. Het idee achter de mysterybox is dat de klant een aankoop doet waarvan van tevoren niet bekend is wat hij exact zal ontvangen. Het is voor de bezoeker van de website van belang om in één oogopslag te kunnen zien of de mysterybox geschikt is voor zijn apparaten. De aanduiding ‘Samsung’ op de box heeft tot doel om de consument een juiste keuze te laten maken voor de geschiktheid voor het gebruik en bevordert daarmee het economisch gedrag van de gemiddelde consument.

Grief 3
De Commissie miskent dat In Control een uitgebreide productomschrijving vermeldt op de website én wijst op de mogelijkheid dat de box niet gegarandeerd Samsung-producten bevat. Deze informatie staat onder het kopje “beschrijving” op de pagina waarop de bestelling kan worden geplaatst. Het screenshot dat geïntimeerde bij de klacht voegde en waarop de Commissie de uitspraak baseerde, is onvolledig en geeft slechts een gedeelte van de pagina weer. Daarop ontbreekt de productomschrijving waaruit duidelijk valt af te leiden dat een groot deel van de inhoud van eerdere boxen niet van het merk Samsung was. In tegenstelling tot wat geïntimeerde stelt, heeft ook steeds de volgende tekst op de website gestaan: “Let op, niet altijd gegarandeerd Samsung producten!”. In Control legt een screenshot over van een back-up van de webpagina die is gemaakt op 10 februari 2020 (de dag voor de aankoop van de Samsung Elite Box waarop de klacht betrekking heeft). In Control wijst de bezoeker van de website daarmee actief op de kenmerkende en belangrijke informatie over de mysterybox op zodanige wijze dat de gemiddelde consument een weloverwogen keuze kan maken voor de box die past bij zijn apparaten of interesses.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van In Control is mondeling toegelicht. Daarbij is meegedeeld dat de door de Commissie beoordeelde uiting die als bijlage bij de klacht was gevoegd, niet een Instagram advertentie was, maar een pagina van de website van In Control. Op hetgeen verder ter zitting is verklaard, zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van het College

1. Met betrekking tot het ontvankelijkheidsverweer, dat is gebaseerd op de stelling dat geïntimeerde geen belang bij de klacht heeft, geldt dat het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep niet de eis stelt dat men een bepaald belang dient te hebben om bij de Stichting Reclame Code een klacht te mogen indienen. Dit brengt mee dat eenieder die meent dat een reclame in strijd is met de NRC, reeds om die reden een klacht kan indienen bij de Stichting Reclame Code. Grief 1 faalt derhalve.

2. De overige grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Deze komen in de kern erop neer dat de Commissie ten onrechte heeft geoordeeld dat de door haar beoordeelde reclame-uiting (dit betreft de door geïntimeerde bij de inleidende klacht overgelegde uiting) misleidend is. Anders dan de Commissie daarbij op grond van de klacht veronderstelde, gaat het hier, zoals In Control ter zitting heeft bevestigd, niet om een uiting op Instagram, maar betreft het de website van In Control (mysteryshop.nl) voor zover op een subpagina daarvan de Samsung Elite Box voor € 79,95 wordt aangeprezen en daar kan worden besteld. Ten aanzien van de wijze waarop dit gebeurt is het volgende van belang.

3. Op de bestreden webpagina is een doos afgebeeld waarop prominent het merk ‘Samsung’ is te zien. In deze doos zijn elektronische apparaten zichtbaar waaronder een apparaat waarop eveneens het merk Samsung staat. Hiernaast staat:
“Samsung Elite Box
€79.95
1. Minimaal 8 Items
2. Geen verzendkosten
3. Veilig betalen met iDeal
Levertijd: voor 17:00 besteld, morgen in huis
Minimale verkoopwaarde €79,95″.
Direct hieronder staat een link om het product via de winkelmand te bestellen.
Door vervolgens naar beneden te scrollen, ziet men “Items uit eerdere Mysteryboxen”. Het betreft een lijst van ruim 100 items met telkens een afbeelding en een beschrijving van het item. De eerste 12 items betreffen verschillende smartphones van het merk Samsung, gevolgd door onder meer een Samsung smartwatch en een Samsung televisie. Items 15 en 16 betreffen televisies van het merk LG, opnieuw gevolgd door enkele items van het merk Samsung. Daarna volgen elektronische producten van deels ook andere bekende merken. Verder naar beneden zijn enkele merkloze en niet-elektronische artikelen te zien.

4. In Control stelt dat op voormelde pagina ook steeds de tekst “*Let op, niet altijd gegarandeerd Samsung producten.” heeft gestaan. Zij onderbouwt dit aan de hand van een overgelegde print van de webpagina die volgens haar is gemaakt één dag voor de aankoop waarnaar in de klacht wordt verwezen. Gelet hierop en nu geïntimeerde niet op het beroep heeft gereageerd, dient de stelling in de klacht dat deze specifieke mededeling destijds ontbrak onjuist te worden geacht. Uitgaande hiervan heeft geïntimeerde deze vermelding blijkbaar bij de bestelling over het hoofd gezien. Het College begrijpt in dit licht de klacht zo dat de door In Control genoemde nuancering onvoldoende uit de uiting blijkt waardoor onjuiste verwachtingen worden gewekt over de inhoud van de Samsung Elite Box.  In Control stelt daarentegen dat zij de gemiddelde consument hierover steeds adequaat informeert.

5. Bij de vraag of reclame misleidend is, dient van de totale uiting te worden uitgegaan en de context waarin de mededelingen zijn gedaan, alsmede van de vermoedelijke verwachting van de gemiddelde consument. Aan de hand van deze maatstaf wordt geoordeeld als volgt.
Het woord ‘Samsung’ op de in de uiting afgebeelde doos (‘box’) is geschreven op de kenmerkende wijze van de gelijkluidende merknaam en refereert daardoor onmiskenbaar aan het merk Samsung in plaats van aan een producttype. Op een van de in de box afgebeelde producten is nogmaals het merk Samsung te lezen. De indruk dat de mysterybox (vooral) producten van het merk Samsung bevat, wordt ook gewekt door de naam Samsung Elite Box en doordat in de afgebeelde lijst met producten die in het pakket kunnen zitten in de eerste plaats Samsung producten zijn te zien. Als men door de zeer uitgebreide lijst scrolt, ziet men uiteindelijk ook producten van andere (vooral bekende) merken en enkele merkloze producten. Pas hieronder leest men dat het pakket “niet altijd gegarandeerd Samsung producten” bevat. Deze tekst zal de gemiddelde consument vermoedelijk ontgaan doordat zij niet opvalt en vrijwel geheel onderaan de pagina staat. De tekst kan ook verder de eerder door In Control gewekte schijn dat het pakket (vooral) Samsung producten bevat, niet wegnemen. Bovendien hoeft men deze informatie over de inhoud van de box, die het College essentieel acht voor de gemiddelde consument met het oog op het nemen van een geïnformeerd besluit over de transactie, niet te lezen voordat men de bestel­ling plaatst. Dit kan immers via de link bovenaan de pagina zonder naar beneden te scrollen.

6. Het voorgaande impliceert dat de gemiddelde consument, doordat de essentiële informatie over de inhoud van het pakket niet op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze is verstrekt, kan besluiten tot de aankoop van de Samsung Elite Box in de onjuiste veronderstelling dat deze box (vooral) producten van het merk Samsung zal bevatten. Het College komt derhalve, evenals de Commissie, tot de conclusie dat de bestreden uiting misleidend is, evenwel in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c NRC, en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu dit impliceert dat de grieven geen doel treffen, beslist het College als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing met enige wijziging van gronden.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [12 mei 2020]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie van adverteerder op Instagram voor de Samsung Elite Box, verkrijgbaar via de website www.mysterybox.nl.
In de uiting is een geopende box afgebeeld met op de zijkant de naam “Samsung”. In de box zijn verschillende artikelen te zien, waaronder – voor zover zichtbaar op de overgelegde uiting – een smartwatch, een mobiele telefoon, een (sport)horloge en een scherm.

Onder de afbeelding van de box staat:
“Samsung Elite Box
€ 79.95
Minimaal 8 items
Geen verzendkosten
Veilig betalen met iDeal
Levertijd: voor 17.00 besteld, morgen in huis.”

 

De klacht

Via Instagram zag klager een advertentie van mysterybox.nl voor verschillende boxen van onder andere Apple en Samsung. Klager heeft de Samsung box van € 79,95 besteld. Toen hij de box na ontvangst opende, bleek deze geen enkel artikel van Samsung te bevatten. Er zaten onder andere een lightning cable voor een iPhone, twee powerbanks, twee universele telefoonhouders en een oplaadkabel in de box. Klager heeft de box retour gestuurd, maar adverteerder weigert hem het geld terug te geven, omdat de box geopend is. De toezegging van adverteerder om de box vervolgens weer naar klager terug te sturen, is nog niet nagekomen.

Klager heeft gezien dat inmiddels op de website, onderaan de pagina met productbeschrijving van de Samsung Elite Box, wordt vermeld; “Let op! Niet altijd gegarandeerde Samsung producten.” Ten tijde van klagers bestelling stond deze mededeling er niet. Toen werd er een lijstje getoond met artikelen die de box zou kunnen bevatten, en werd vermeld dat er mogelijk een artikel bij zat dat niet van Samsung is.

 

Het verweer

Adverteerder stelt dat het volledige aankoopbedrag reeds aan klager is terugbetaald. Adverteerder zegt af te zien van verder verweer “gezien de geringe uitleg in de bijlage en het ontbreken van de desbetreffende advertentie”.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht zo op dat klager de bestreden uiting misleidend vindt ten aanzien van de inhoud van de aangeboden ‘Samsung Elite Box’, nu in de door hem bestelde box geen enkel Samsung product bleek te zitten.

Deze klacht treft doel. In de uiting komt in zowel de naam als de afbeelding van de betreffende mystery box nadrukkelijk het merk Samsung voor, in de naam nog versterkt door de toevoeging “Elite”. Op grond hiervan zal de gemiddelde consument verwachten dat de mystery box producten van Samsung bevat. Dat de mogelijkheid bestaat dat een Samsung Elite Box geen enkel Samsung artikel bevat, zoals bij klager kennelijk het geval was, is door adverteerder niet weersproken.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de bestreden uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de samenstelling van het aangeprezen product. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Op  grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken