a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2020/00265

Datum:

29-07-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden uiting

Het betreft een reclamefolder van Albert Heijn voor zover daarin op pagina 29 de “Google Nest Hub”, een tablet met speaker, met korting wordt aangeprezen. Linksboven in de uiting staat “OP=OP”.

De samenvatting van de klacht

Er is hier sprake van een “lokkertje” omdat bij veel vestigingen een beperkt aantal exemplaren was geleverd, namelijk 1, 2 en bij een enkele grotere vestiging 5, of geen exemplaren waren geleverd.

De samenvatting van het verweer

De aangeboden Google Nest Hub was van 8 t/m 14 juni 2020 beperkt beschikbaar, wat duidelijk in de folder kenbaar is gemaakt door de OP=OP-aanduiding. Het product was op zeer korte termijn uitverkocht.
Adverteerder betreurt het dat klager achter het net heeft gevist maar stelt dat er geen sprake is van een lokkertje. Het aantal ingekochte exemplaren is gebaseerd op twee eerdere acties in 2019 die in beide gevallen niet zijn uitverkocht. Voor de huidige actie heeft Adverteerder ruim het dubbele ingekocht ten opzichte van een eerdere actie in 2019 en dacht hiermee ruimschoots te kunnen voldoen aan de verwachte vraag.
De ingekochte exemplaren zijn verdeeld over twee derde van het aantal fysieke winkels en online. Dat niet alle winkels meededen met de actie is kenbaar gemaakt in de bonusvoorwaarden met de melding “De meeste Bonusaanbiedingen zijn verkrijgbaar bij alle AH winkels in Nederland.” Via de website zijn er 161 stuks verkocht. Het is mogelijk dat de aanbieding om middernacht (van 7 op 8 juni 2020) nog niet besteld kon worden maar pas later op de dag.
Een mogelijk verklaring voor het (onverwachte) succes van de aanbieding, is dat Google vlak voor het in druk gaan van de bonusfolder de inkoop- en adviesprijzen van de Google Nest Hub heeft aangepast, waardoor adverteerder een (nog) scherpere aanbieding kon geven en er een ‘run’ is ontstaan op de aanbieding.
Adverteerder meent vooraf een realistische inschatting te hebben gemaakt van het aantal ingekochte stuks en heeft zij niet kunnen voorzien dat de aanbieding onverwacht succesvoller is gebleken. Adverteerder zal dit bij mogelijke toekomstige acties mee laten wegen.

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat bij veel vestigingen een beperkt aantal exemplaren is geleverd of geen exemplaren waren geleverd en stelt dat sprake is van een lokkertje.

2)  Adverteerder heeft toegelicht hoe zij de voorraad actieproducten heeft berekend, te weten het dubbele aantal actieproducten vergeleken met een eerdere actie, toen de voorraad niet geheel is uitverkocht. Uitgaande hiervan oordeelt de voorzitter dat er een voldoende voorraad actieproducten was. De beperkte voorraad actieproducten per winkel is afgestemd op de eerdere ervaringen van adverteerder met een soortgelijke actie en dient in dit geval toereikend te worden geacht.
Adverteerder heeft aannemelijk gemaakt dat zij door een samenloop van omstandigheden niet kon voorzien dat deze voorraad ontoereikend zou zijn. Verder heeft adverteerder in de uiting tot uitdrukking gebracht dat deze voorraad beperkt was middels de OP=OP-aanduiding, waarmee de gemiddelde consument voldoende duidelijk is gewezen op de mogelijkheid dat de voorraad op kan zijn, voordat de duur van de actie is verstreken. De voorzitter ziet op grond van het voorgaande geen aanleiding om te oordelen dat sprake is geweest van een ‘lokkertje’.

3)  In de uiting wordt niet gezegd dat niet alle Albert Heijn-winkels aan de actie deelnemen. Deze beperking wordt volgens adverteerder wel kenbaar gemaakt in de bonusvoorwaarden met de melding “De meeste Bonusaanbiedingen zijn verkrijgbaar bij alle AH winkels in Nederland.” De voorzitter acht dit onvoldoende duidelijk voor de gemiddelde consument. Deze consument zal daardoor kunnen menen dat sprake is van een actie die door alle Albert Heijn-winkels wordt onderschreven en waaraan alle winkels deelnemen. Naar het oordeel van de voorzitter is in zoverre sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Door het ontbreken van informatie in de uiting over mogelijke uitzonderingen zal de gemiddelde consument in de onjuiste veronderstelling verkeren dat elke winkel deelneemt aan de desbetreffende actie. Hierdoor is niet voldaan aan de Algemene Aanbeveling sub h (reclame voor filiaalbedrijven). Ingevolge deze aanbeveling dient een adverteerder bij een landelijke actie ervoor in te staan dat alle vestigingen aan de actie deelnemen of duidelijk dienen te communiceren dat er uitzonderingen zijn. Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument door het voorgaande ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op de onderdelen 2 en 3 acht de voorzitter de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt Albert Heijn aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst hij de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken