a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2021/00461

Datum:

18-11-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding van een “Refurbished Apple iPad Air” in de webshop van De Telegraaf. Hierbij wordt onder meer meegedeeld: “Incl. gratis headset t.w.v. € 25,-“

 

Samenvatting van de klacht (inclusief de repliek)

Er wordt reclame gemaakt voor een gratis headset terwijl adverteerder blijkens hetgeen zij aan klager heeft meegedeeld weet dat deze niet geleverd kan worden. Er is niet gezegd dat de headset tijdelijk niet op voorraad was.

 

Samenvatting van het verweer (inclusief de dupliek)

De klantenservice van adverteerder heeft na een bericht van klager over het ontbreken van de headset laten weten dat het niet mogelijk was de headset aan hem toe te sturen, omdat deze niet meer leverbaar was. Dit betreft een misverstand. Nadat klager de iPad had besteld, bleek deze niet op voorraad en is deze daarom niet direct aan klager gestuurd. De headset was echter slechts tijdelijk niet op voorraad. Inmiddels is de headset weer op voorraad en is aan klager bericht dat hij deze alsnog spoedig zal ontvangen, hetgeen volgens adverteerder eind oktober 2021 is gebeurd.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager heeft blijkens de overgelegde stukken op 26 september 2021 naar aanleiding van de bestreden reclame-uiting een iPad met “gratis headset” besteld. Aangezien de gratis headset bij de levering ontbrak, heeft klager bij adverteerder geïnformeerd naar de reden waarom hij deze niet heeft ontvangen. Namens adverteerder is daarbij aan klager meegedeeld dat de headsets niet zijn aangeleverd en dat klager daarom een vergoeding kon krijgen ter hoogte van de waarde van de gratis headset. Nadat klager tegen dit voorstel bezwaar had gemaakt en hij had verlangd dat hij alsnog de gratis headset zou ontvangen, heeft adverteerder bij e-mail van 30 september 2021 het volgende aan klager meegedeeld: “Het is niet mogelijk u de headset toe te sturen aangezien deze niet leverbaar zijn. Hiernaast is het zo dat u deze er gratis bij zou krijgen en ze een waarde hebben van € 24,99. Deze waarde heeft u niet betaald gezien het een gratis extra zou zijn en zullen dus ook niet worden gecrediteerd.”

2)  De voorzitter leidt uit voorgaande mededelingen van adverteerder af dat ten tijde van de actie de headset niet voorradig was en dat adverteerder toen ervan uitging dat deze ook niet meer geleverd zou (kunnen) worden. Volgens adverteerder heeft klager eind oktober 2021 evenwel alsnog de bewuste headset ontvangen. Dat neemt niet weg dat aanvankelijk een aanbieding werd gedaan met een gratis item terwijl toen ervan werd uitgegaan dat dit item niet meer zou worden geleverd. Adverteerder heeft hierdoor gehandeld in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Het moet immers in strijd met deze vereisten worden beschouwd om een gratis product bij een aankoop aan te bieden indien niet gewaarborgd is dat het gratis product ook leverbaar is. Juist met het oog op het gratis item kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een bestelling te plaatsen. Van een kortdurende onmogelijkheid waarover de consument tijdig en ook verder adequaat is geïnformeerd, is blijkens het voorgaande geen sprake. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken