a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2018/00715

Datum:

14-11-2018

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.rabobank.nl.

Daarin staat onder het kopje:

“Annuïteiten-

 hypotheek en

 lineaire

 hypotheek

 Bekijk de rentes”

onder meer:

“Hypotheekrente Annuïteiten- en Lineaire met Basisvoorwaarden

 De Basisvoorwaarden zijn eenvoudige hypotheekvoorwaarden met een scherpere,

 lagere rente”.

Hieronder staan, onder meer onder het kopje:

“Met NHG of tot en met

 67,5% van de marktwaarde*”

diverse rentepercentages, al naar gelang een rentevaste periode van 1, 5, 10, 15 of 20 jaar. Achter “20 jaar” staat: “2,40% (was 2,70%)”.

Op de bij de klacht overgelegde afdruk van de uiting is geen toelichting te zien op de  asterisk achter “marktwaarde”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager heeft op de website van de Rabobank gezien dat in geval van een rentevaste periode van 20 jaar tijdelijk een korting wordt verleend van 0,30%. Voor hypotheken met NHG bijvoorbeeld geldt in dit verband een rentepercentage van 2,40%, aldus klager.

In de bestreden uiting claimt de Rabobank dat de rente tot voor kort 2,70% was. Volgens klager gold tot voor kort echter juist een lager tarief, namelijk 2,35%. Klager verwijst naar de rentelijsten op http/rabobank.financieeldossier.nl/. Met ingang van onderstaande data golden respectievelijk de volgende NHG tarieven:

per 21 juni 2018:              2,70%;

per 2 juli 2018:                 2,65%;

per 3 september 2018:    2,35% en

per 8 oktober 2018:         2,40%.

Anders dan in de bestreden uiting is vermeld, “was” het tarief niet “2,70%”, maar 2,35%. De rente is dus niet verlaagd, maar verhoogd, aldus klager. Hij vindt de uiting misleidend. 

 

Het verweer

De klacht betreft de (tijdelijke) actie ’20 jaar korting op uw hypotheek’, gestart op 3 september 2018. Daarbij geeft Rabobank bij een rentevaste periode van 20 jaar 0,3%  korting op de geldende hypotheekrente. De actuele rentetarieven zijn vermeld op: www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/hypotheekrente.

Voor hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar is op deze pagina het tarief vermeld, waarin voornoemd kortingspercentage is verwerkt. Daarachter stond tussen haakjes wat op dat moment het tarief zonder korting was. Vanaf 22 oktober 2018 toont Rabobank overigens alleen het tarief waarin de korting is verwerkt.

Rabobank bepaalt elke week opnieuw het hypotheekrentetarief. Vanaf de ingangsdatum van de actie heeft Rabobank van de hypotheekrentes voor 20 jaar vast 0,3% van het op dat moment geldende tarief afgetrokken.

Aangezien het hypotheekrentetarief kan wijzigen, kan ook het tarief met en zonder korting wijzigen. Dat is eenmaal gebeurd, toen Rabobank het tarief algeheel met 0,05% heeft verhoogd op annuïtaire en lineaire leningen. Dit verklaart de stijging van het tarief in het overzicht, opgenomen in de klacht, van 2,35% naar 2,4% bij NHG.

Uitgangspunt van de actie is dat het absolute verschil tussen het normaliter geldende tarief en het tarief met korting gedurende de actie gelijk blijft (te weten -0,3%) ten opzichte van de reguliere verschillen tussen de rentevaste periodes.

In de periode waarop de bij de klacht overgelegde schermprint betrekking heeft, was het rentetarief zonder actiekorting voor hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar bij NHG of tot en met 67,5% van de marktwaarde 2,7%. Dit percentage staat in de schermprint tussen haakjes. Na aftrek van de actiekorting van 0,3% resulteert dit in het (actie)tarief van 2,4%. Er is dus wel degelijk sprake van een korting op de hypotheekrente, aldus Rabobank. In het overzicht van klager zijn vanaf 3 september 2018 de percentages met daarin de korting verwerkt opgenomen. 

Van strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) is volgens Rabobank geen sprake. 

 

Het oordeel van de Commissie

Tussen partijen is niet in geschil dat de klacht verband houdt met de actie ’20 jaar korting op uw hypotheek’. Volgens het verweer houdt de onderhavige actie in dat bij een rentevaste periode van 20 jaar, 0,3% korting op de geldende hypotheekrente wordt gegeven. Klager bestrijdt dat deze korting werkelijk wordt gegeven; naar zijn mening klopt de mededeling “2,40% (was 2,70%)” niet, omdat de rente in de periode ervoor geen 2,70%, maar 2,35% was. Ter onderbouwing hiervan is in de klacht een overzicht opgenomen. Volgens dit overzicht bedroeg de rente in geval van NHG per 3 september 2018 2,35%, en per 8 oktober 2,40%.

Naar het oordeel van de Commissie heeft Rabobank voldoende duidelijk gemaakt dat een tarief voor een hypotheekrente per week kan verschillen en dus ook tussen een tarief met korting wekelijks verschillen kunnen zitten. 

Uit het verweer begrijpt de Commissie dat de vermelding “was 2,70%”, anders dan klager heeft aangenomen, geen betrekking heeft op een eerdere periode, maar op het rentetarief zonder voornoemde 0,3% actiekorting. Nu dit niet uitdrukkelijk in de bestreden uiting is vermeld, en “was 2,70%” gemakkelijk kan worden opgevat als verwijzing naar een voorgaande periode, acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken