a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2019/00207

Datum:

22-05-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website automotiveimport.nl voor zover daarop een “gratis BPM berekening” wordt aangeboden. Hierbij staat onder meer: “Benieuwd hoeveel BPM je bij import ongeveer moet betalen? Wij berekenen de BPM op 7 methodes. Binnen 1 uur een gratis indicatie.” Verder staat in de uiting onder meer: “Snelle BPM schatting binnen 1 uur”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft aan adverteerder een bpm-prijsindicatie gevraagd. De indicatie bleek zonder reden substantieel af te wijken van het bedrag van de definitieve berekening. De prijsindicaties van andere bedrijven stemmen wel overeen met de bpm-prijs. Klager stelt dat adverteerder met opzet een te laag bpm-bedrag noemt teneinde haar de aangifte te laten verzorgen.

 

Het verweer

Adverteerder geeft indicatief aan hoeveel bpm voldaan moet worden. Dit is een gratis service waar verder geen rechten aan te ontlenen zijn.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager stelt dat het bedrag van de definitieve bpm-berekening zonder reden substantieel afweek van de bpm-prijsindicatie. Klager heeft geen bedragen genoemd, zodat de klacht in feite onvoldoende onderbouwd is. Voor zover de voorzitter evenwel uit de overgelegde stukken kan afleiden, geldt het volgende. Blijkens de ingevulde ‘Aangifte/melding/opgaaf Bpm’ bedraagt de door klager betaalde bpm € 3.076,- (post 8e), terwijl de bpm-indicatie € 2.898,- vermeldt. In de bestreden reclame-uiting wordt duidelijk over ‘indicatie’ en ‘schatting’ gesproken, zodat de gemiddelde consument met enige afwijking rekening dient te houden. Klager suggereert dat adverteerder met opzet een veel te lage indicatie geeft. Dit is onvoldoende onderbouwd. Op basis van de stukken in het dossier kan niet worden gezegd dat de bpm-indicaties die adverteerder noemt structureel zodanig afwijken van de uiteindelijk te betalen bpm, dat de reclame-uiting misleidend dient te worden geacht, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken