a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2019/00405

Datum:

29-07-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Maatschappelijk (on)verantwoord

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een brief gericht aan de dochter van klager met het aanbod om in aanmerking te komen voor een zakelijke lening.

Bovenaan de brief staat groot en vetgedrukt: “XXX (naam van de dochter van klager) komt in aanmerking voor een zakelijke lening”. De brief luidt verder:

“Beste XXX,

Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het volgende:

Op basis van uw bedrijfsgegevens verwachten wij XXX een financiering aan te kunnen bieden tot 100.000 euro.

Graag doen wij een vrijblijvende kredietbeoordeling om uw onderneming van een passend voorstel te voorzien.*

Vraag nu een lening aan via fundingcircle.nl onder vermelding van deze brief.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De dochter van klager is 23 jaar en werkt af en toe in de horeca en staat als zzp-er ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Door haar inschrijving wordt zij regelmatig benaderd voor allerlei ongevraagde producten en diensten. Zo ook deze brief van adverteerder. Men zou niet ongevraagd in een direct mailing een lening aangeboden mogen krijgen. En zo’n aanvraag zou binnen de context van de omvang van zo’n bedrijf beoordeeld moeten worden. Een lening van 100.000 euro is geheel buiten de proporties van het werk van de dochter van klager. Jongeren zouden niet op deze manier benaderd moeten worden.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder treedt op als tussenpersoon tussen investeerders (lening gevers) en ondernemingen (lening nemers) en richt zich daarbij niet op particulieren maar bedrijven. Adverteerder handelt in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen en de door AFM (Autoriteit Financiële Markten) opgelegde voorschriften en valt onder het toezicht van AFM. Zij benadrukt dat een eventuele kredietaanvraag zorgvuldig wordt gecheckt. Dit onderzoek bestaat onder meer uit uitgebreid telefonisch contact met de aanvrager die moet voldoen aan een aantal basisvereisten, waaronder dat de betreffende onderneming een minimale omzet moet hebben van 30.000 euro per jaar en beschikt over jaarrekeningen. Gezien alle waarborgen is in redelijkheid niet te verwachten dat zich een situatie zou voordoen die de aanvrager ontoelaatbare financiële schade berokkent. Voor zover onverhoopt sprake zou zijn van het aangaan van een overeenkomst zonder dat daar een rechtsgeldig wilsbesluit aan ten grondslag ligt, is die overeenkomst nietig.

Adverteerder wijst verder op het feit dat onderaan de brief wordt gewezen op de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor direct mail en dat zij het bedrijf van de dochter van klager inmiddels uit het mailingbestand heeft verwijderd. En verder is er geen sprake van regelgeving of zelfregulering waarbij een leeftijdsgrens geldt anders dan de wettelijke meerderjarigheid van 18 jaar.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat een lening van 100.000 euro via een direct mailing kan worden aangeboden aan jong volwassenen die staan ingeschreven met een eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel.

Hoewel de Commissie begrip heeft voor hetgeen klager stelt, wordt de klacht  afgewezen. De uiting is gericht aan de eenmanszaak van de dochter van klager. Zij is 23 jaar oud en haar eenmanszaak legt zich volgens haar inschrijving bij de KvK toe op ‘overige specialistische zakelijke dienstverlening’. Het staat adverteerder in beginsel vrij om bedrijven die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven een aanbod voor een geldlening te sturen. Dat in de uiting een hoog bedrag aan geldlening wordt genoemd, leidt niet tot het oordeel dat de uiting reeds om die reden in strijd met de Nederlandse Reclame Code is.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken