a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2019/00763

Datum:

13-01-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden uiting

Het betreft een billboard-affiche. Daarop staat, boven de afbeelding van een zogenaamde ‘Green Card’:

“You spend.

Forests grow.

Everyone’s a

     winner”

en, relatief kleiner gedrukt:

“Get your Green Card now

         at bunq.com.”

Rechts onderaan de uiting staat:
‘bunq

 BANK OF THE FREE”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de bestreden uiting wordt de indruk gewekt dat meer consumeren goed is voor het milieu. Adverteerder claimt, aldus klaagster, dat zij voor elke aankoop met creditcard een boom plant en “framed” dit als ‘everyone’s a winner’.

Omdat veel consumeren niet bijdraagt aan een beter milieu, vindt klaagster de claim ‘everybody’s a winner’ zeer misleidend. In dit verband wijst zij op de grondstoffen die nodig zijn voor veel consumeren, de fabrieksarbeiders die ervoor moeten werken, vaak in erbarmelijke omstandigheden en voor lage lonen en de wereldwijde distributiestromen die veel consumeren met zich brengt.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De uiting betreft de door adverteerder (hierna: “bunq”) aangeboden ‘Green Card’. Dit is een van metaal vervaardigde MasterCard. bunq zorgt ervoor dat er een boom wordt geplant voor elke €100 die een klant met zijn/haar Green Card uitgeeft. Deze bomen worden namens bunq geplant door Eden Reforestation Projects. Deze organisatie richt zich op het wereldwijd herstellen van ecosystemen. Sinds haar oprichting in 2004 heeft Eden Reforestation Projects 205 miljoen bomen geplant, onder andere in Madagaskar, Haïiti en lndonesië. Verder tracht Eden Reforestation Projects armoede te bestrijden door op eerlijke voorwaarden lokale werknemers aan te nemen.

In de bestreden uiting staat: “You spend. Forests grow.” Hiermee legt bunq kernachtig het concept van het product uit. Een Green Card houder geeft geld uit met zijn kaart en bunq zet  dit om in een aantal bomen die worden geplant. In de uiting staat “You spend” en niet “Spend more” of “Go spend more”. Er is dus geen sprake van een aanmoediging om meer te gaan spenderen/consumeren. De uiting is erop gericht om consumenten te bewegen om een Green Card aan te schaffen en hun reguliere uitgaven te betalen met deze kaart, in plaats van met een andere betaalkaart.

Met de tekst “Everybody is a winner” doelt bunq op het feit dat iedereen ‘wint’ als een betaling wordt uitgevoerd met een Green Card, in vergelijking met een betaalkaart waarbij geen bomen worden gepland. Het planten van bomen door Eden Reforestation Projects heeft verschillende positieve effecten, waaronder het herstellen van lokale ecosystemen, armoedebestrijding en het opslaan van CO2. Van het opslaan van CO2 profiteert iedereen op aarde, waardoor gesteld kan worden dat iedereen hiermee ‘wint’, aldus bunq.

De tekst “Everybody is a winner” dient ook bezien te worden binnen de “legitieme reclamepraktijk waarbij overdreven uitspraken worden gedaan of uitspraken die niet letterlijk dienen te worden genomen”.

De afgelopen jaren is er in de maatschappij veel aandacht geweest voor de negatieve gevolgen van (over)consumptie. Al zou de Commissie aannemen dat de bestreden uiting de suggestie zou wekken dat meer consumeren goed voor het milieu zou zijn, dan staat hiermee nog niet vast dat dit het economische gedrag van een gemiddelde consument zou verstoren. Deze zou immers op basis van zijn/haar algemene kennis deze suggestie naast zich neerleggen. Met haar product richt bunq zich bovendien op consumenten die in ieder geval enig milieubewustzijn hebben, waardoor het nog onwaarschijnlijker is dat zij zich door de vermeende suggestie zouden laten beïnvloeden, aldus bunq. 

 

Het oordeel van de voorzitter

Klaagster maakt bezwaar tegen de bestreden uiting, meer in het bijzonder tegen de zinsnede “Everyone’s a winner”. Zij voert hiertoe aan dat de indruk wordt gewekt dat “meer consumeren” goed is voor het milieu, dit, terwijl “veel consumeren” niet bijdraagt aan een beter milieu, aldus klaagster. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

Klaagsters standpunt dat in de uiting wordt gesuggereerd dat “meer consumeren” goed is voor het milieu deelt de voorzitter niet. Naar zijn oordeel zal de gemiddelde consument de uiting opvatten in die zin dat daarin de “Green Card” wordt aangeprezen, blijkens de afgebeelde kaart een “mastercard” ofwel creditcard. In dit kader wordt een verband gelegd tussen financiële uitgaven door de consument met deze kaart (“You spend”) en de woorden “Forests grow”, zonder dat de consument wordt aangemoedigd om “meer” uit te geven dan hij normaliter zou doen.  

Bij verweer heeft bunq meegedeeld en voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ervoor zorgt dat er een boom wordt geplant voor elke €100 die een klant met zijn/haar Green Card uitgeeft. Verder heeft bunq aangevoerd dat het planten van bomen onder meer als positief effect heeft het opslaan van CO2 , dat iedereen op aarde hiervan profiteert en dat hierdoor kan wordt gesteld “Everyone’s a winner”.

Gelet op het bovenstaande is van misleiding, zoals door klaagster betoogd, geen sprake en wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken