a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2020/00195

Datum:

30-07-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden uiting

Het betreft een advertentie van “Mr R. van der Linden Fiscaal juridisch Advieskantoor in De Noordwijker van 15 april 2020. Daarin staat onder meer:

“Wij kunnen bij de

belastingdienst voor u gratis*
uitstel aanvragen tot mei
volgend jaar.

 

De klacht

De klacht wordt, mede gelet op hetgeen klager bij repliek heeft gesteld, als volgt samengevat.

De asterisk achter “gratis” suggereert iets anders dan dat de dienst echt gratis is. Indien, zoals bij verweer is meegedeeld, bedoeld is dat adverteerder gratis uitstel kan vragen voor huidige en toekomstige klanten, dan had de toelichting op de asterisk moeten luiden: “alleen voor huidige of toekomstige klanten”.

Omdat uit de advertentie niet blijkt wat bedoeld wordt met het de asterisk achter “gratis”, is  onduidelijk wat de belofte van adverteerder is en is de uiting misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt, mede gelet op hetgeen adverteerder bij repliek heeft aangevoerd, als volgt samengevat.

De onderhavige dienst is echt gratis en is beschikbaar voor alle huidige en toekomstige klanten van adverteerder. Klager is uitgenodigd om daarover telefonisch contact op te nemen met adverteerder, maar dit heeft klager niet gedaan. Adverteerder is niet duidelijk waaruit de benadeling voor klager bestaat. Overigens is de advertentie, die is geplaatst in een krant die alleen in Noordwijk verschijnt en die diensten van een belastingadviseur betreft, niet gericht op de gemiddelde consument.

Het sterretje is bedoeld om de aandacht te richten op het woord gratis.  

 

Het oordeel van de voorzitter 

Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd, begrijpt de voorzitter dat adverteerder daarin zowel aan bestaande als potentiële klanten het aanbod doet om gratis uitstel (tot mei 2021) te vragen, voor het doen van belastingaangifte. In reactie op de klacht heeft adverteerder meegedeeld dat de asterisk achter “gratis” bedoeld is om de aandacht op het woord gratis te richten.

Ervan uitgaande dat de in de uiting aangeboden dienst gratis is zoals hierboven bedoeld, krijgt de consument datgene wat adverteerder belooft. Dat de asterisk niet op een gangbare wijze wordt gebruikt, doet daaraan niet af. Nu aldus niet is gebleken van het bestaan van één of meer beperkende voorwaarden, wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.  

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken