a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Status:

Dossiernr:

2020/00547/B

Datum:

19-03-2021

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van Promovendum waarin wordt gezegd:

“Wat dit najaar ons brengt, weten we niet.
We weten wel, dat we nog steeds minder autorijden.
Dus blijft de kans op schade kleiner.
Daarom verlaagt Promovendum jouw huidige autopremie met 25%, als je naar ons overstapt.”

In de tag-on bij deze commercial wordt gezegd:

“Stap over naar Promovendum en verlaag jouw huidige autopremie met 25%.
Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden.
De overstap regelen wij voor je.”

Samenvatting van de klacht

De reclame belooft 25% korting. Dit is misleidend omdat bij een goedkope aanbieder de premie bij adverteerder hoger kan uitvallen. Adverteerder had moeten zeggen dat men bij haar mogelijk een premie krijgt die tot 25% goedkoper is.

Samenvatting van het verweer

Adverteerder verlaagt de huidige autopremie met 25% als de aanvrager voldoet aan de aanvraagvoorwaarden. Bij de klacht kunnen twee dingen aan de hand zijn. De aanvrager heeft mogelijk een premie in beeld gezien die niet lager is dan die van de huidige verzekering. In die situatie toont adverteerder de melding dat dan alsnog de huidige autopremie met 25% wordt verlaagd. Het kan daarnaast ook zo zijn dat klaagster een mbo-opleiding of een andere opleiding heeft waarbij het niet mogelijk is bij adverteerder een autoverzekering tegen een 25% lagere premie af te sluiten. Adverteerder vermeldt deze uitzondering expliciet in de voorwaarden. De aanvrager krijgt een andere premie in beeld wanneer hij ‘mbo’ of ‘overig’ invult als opleidingsniveau.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht toegewezen. Uitsluitend in de tag-on wordt naar de voorwaarden verwezen en -los daarvan- oordeelt de voorzitter dat adverteerder in dit geval niet met een enkele verwijzing naar de voorwaarden kan volstaan. Niet in geschil is immers dat slechts hoger opgeleiden voor het aanbod van de 25% korting in aanmerking komen. Gevolg hiervan is dat een zeer grote groep consumenten van het aanbod is uitgezonderd. Indien een dergelijke grote groep van een aanbod is uitgesloten, dient dat te worden beschouwd als essentiële informatie die reeds in de reclame-uiting zelf kenbaar dient te worden gemaakt. Nu die informatie ontbreekt, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c. van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Aangezien de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Het bezwaar van adverteerder wordt als volgt samengevat.

Ten eerste maakt adverteerder bezwaar tegen het oordeel van de voorzitter dat de hoofdspot en tag-on als twee afzonderlijke reclame-uitingen moeten worden gezien. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting misleidend is, dient te worden uitgegaan van de totale reclame-uiting en de context waarin de mededelingen worden gedaan. Promovendum is van oordeel dat ook in de onderhavige zaak de hoofdspot en de tag-on als één reclame-uiting moeten worden beoordeeld. De consument zal bij het horen van de hoofdspot ook acht slaan op de voorwaarden die in de tag-on genoemd worden.

Ten tweede maakt adverteerder bezwaar tegen het oordeel van de voorzitter dat niet met een enkele verwijzing naar de voorwaarden zou kunnen worden volstaan. Promovendum richt zich met de autoverzekering op hoger opgeleiden en stelt dat de gemiddelde consument er tegenwoordig van op de hoogte is dat zij zich primair richt op hoger opgeleiden. In voorgaande jaren heeft adverteerder dit in verschillende reclame-uitingen duidelijk gemaakt. Naar het oordeel van adverteerder is het feit dat alleen hoger opgeleiden voor het aanbod in aanmerking komen, geen essentiële informatie waarop de consument attent zou moeten worden gemaakt in de reclame-uiting. Mocht volgens de Commissie wel sprake zijn van essentiële informatie, dan is adverteerder van oordeel dat de enkele verwijzing naar de voorwaarden in de tag-on voldoende is om de consument te informeren.

Het oordeel van de Commissie

1)  De klacht is gericht tegen een radiocommercial van adverteerder, waarin een aanbod wordt gedaan voor een verlaging van de autopremie met 25%, zodra de consument besluit om naar adverteerder over te stappen. De radiocommercial is opgedeeld in een hoofdcommercial en een tag-on. De Commissie stelt voorop dat zij de bestreden uiting beoordeelt zoals deze luidde op het moment van het indienen van de klacht. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2)  Als onweersproken is komen vast te staan dat alleen hoger opgeleiden voor het aanbod van adverteerder in aanmerking komen. In de hoofdcommercial alsmede in de tag-on wordt deze specifieke voorwaarde niet genoemd. In plaats daarvan wordt alleen in de tag-on de mededeling gedaan: “Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden”.

3)  De Commissie deelt het standpunt van de voorzitter dat door de specifieke voorwaarde te stellen dat alleen hoger opgeleiden voor het aanbod in aanmerking komen, een zeer grote groep consumenten van het aanbod van adverteerder is uitgesloten. Adverteerders standpunt, dat de gemiddelde consument er tegenwoordig van op de hoogte is dat adverteerder zich primair richt op hoger opgeleiden en dat om die reden geen sprake is van essentiële informatie, waarop de consument attent zou moeten worden gemaakt in de reclame-uiting, deelt de Commissie niet. De Commissie overweegt daartoe dat adverteerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de gemiddelde consument op de hoogte is van deze specifieke voorwaarde van adverteerder. Bovendien merkt de Commissie op dat de doelgroep van adverteerder in de loop der tijd veranderd zou kunnen zijn.

4)  Nu de voorwaarde is gesteld dat alleen hoger opgeleiden voor het aanbod in aanmerking komen en hierdoor een grote groep van het aanbod is uitgesloten, dient dat te worden beschouwd als essentiële informatie die op duidelijke wijze in de reclame-uiting kenbaar gemaakt dient te worden. Dat is in dit geval niet gebeurd. Wat dit betreft kan niet worden volstaan met de enkele verwijzing in de tag-on naar de voorwaarden op de website van adverteerder. Overigens kan deze tag-on de luisteraar gemakkelijk ontgaan, voor zover deze niet direct in aansluiting op de hoofdcommercial wordt uitgezonden. Nu vorenbedoelde essentiële informatie niet (op duidelijke wijze) is vermeld in de bestreden reclame-uiting, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5)  Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de Commissie

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter dat de reclame-uiting in strijd is met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt]

Beslissing van de voorzitter van de Reclame Code Commissie [2 december 2020]


De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van Promovendum waarin wordt gezegd:
“Wat dit najaar ons brengt, weten we niet.
We weten wel, dat we nog steeds minder autorijden.
Dus blijft de kans op schade kleiner.
Daarom verlaagt Promovendum jouw huidige autopremie met 25%, als je naar ons overstapt.”

In de tag-on bij deze commercial wordt gezegd:

“Stap over naar Promovendum en verlaag jouw huidige autopremie met 25%.
Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden.
De overstap regelen wij voor je.”

 

Samenvatting van de klacht

De reclame belooft 25% korting. Dit is misleidend omdat bij een goedkope aanbieder de premie bij adverteerder hoger kan uitvallen. Adverteerder had moeten zeggen dat men bij haar mogelijk een premie krijgt die tot 25% goedkoper is.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder verlaagt de huidige autopremie met 25% als de aanvrager voldoet aan de aanvraagvoorwaarden. Bij de klacht kunnen twee dingen aan de hand zijn. De aanvrager heeft mogelijk een premie in beeld gezien die niet lager is dan die van de huidige verzekering. In die situatie toont adverteerder de melding dat dan alsnog de huidige autopremie met 25% wordt verlaagd. Het kan daarnaast ook zo zijn dat klaagster een mbo-opleiding of een andere opleiding heeft waarbij het niet mogelijk is bij adverteerder een autoverzekering tegen een 25% lagere premie af te sluiten. Adverteerder vermeldt deze uitzondering expliciet in de voorwaarden. De aanvrager krijgt een andere premie in beeld wanneer hij ‘mbo’ of ‘overig’ invult als opleidingsniveau.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt dat klaagster niet voor het aanbod van de 25% korting in aanmerking kwam. Voor dit aanbod geldt een specifieke voorwaarde die niet uit de radiocommercial blijkt, te weten dat slechts hoger opgeleiden voor het aanbod van de 25% korting in aanmerking komen. Gevolg van deze voorwaarde is dat een zeer grote groep consumenten van het aanbod is uitgezonderd. Indien een dergelijke grote groep van een aanbod is uitgesloten, dient dat als essentiële informatie te worden beschouwd die reeds in de reclame-uiting zelf kenbaar dient te worden gemaakt. Nu die informatie ontbreekt, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c. van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen, te weten het besluit om naar de website van adverteerder te gaan teneinde daar een andere autoverzekering af te sluiten. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken