a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2020/00597

Datum:

08-12-2020

Uitspraak:

dVAF (directe Voorzitters Afwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website nn.nl voor zover hierop over de Zorgverzekering 2021 van Nationale Nederlanden wordt gezegd: “Inclusief vrije zorgkeuze, waarmee je zelf bepaalt waar en door wie je geholpen wordt.”

 

Samenvatting van de klacht en de nadere toelichting door klager

Er is geen vrije zorgkeuze, nu men bij geplande zorg in het buitenland een formulier moet invullen met de onmogelijke eisen van medische onderbouwing en een kostenoverzicht. Klager verwijst hierbij naar het “Aanvraagformulier zorg in het buitenland”. Klager acht het onjuist dat men bij dergelijke zorg verplicht is dit formulier in te vullen. Volgens klager is het misleidend in deze situatie over ‘vrije zorgkeuze’ te spreken. Klager noemt Europese jurisprudentie waaruit blijkt dat zorgkeuze in het buitenland ook zonder voorafgaande toestemming plaats mag vinden.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de bestreden reclame-uiting gaat het om de vrije zorgkeuze in de zorgverzekering 2021 van adverteerder. Nu het om een toekomstige polis gaat en niet duidelijk is of daarin de door klager genoemde eisen zullen worden gesteld, kan de klacht reeds daarom niet slagen. Overigens is de voorzitter van oordeel dat de informatie in de bestreden reclame-uiting slechts globaal van aard is en niet het vertrouwen wekt dat de informatie ook is bedoeld voor de situatie dat men zich direct tot een buitenlandse zorgverlener wil wenden. Indien adverteerder in die situatie een toelichting zal vragen via een aanvraagformulier, maakt dit de uiting niet misleidend. Tot slot merkt de voorzitter op dat een procedure als deze zich niet ertoe leent om een conflict over een aanvraagformulier te beslechten. Uit de klacht blijkt immers dat klager eigenlijk bezwaar maakt tegen dat formulier.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken