a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2021/00079

Datum:

17-06-2021

Uitspraak:

dVAF bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de radiocommercial van Independer, waarin het volgende wordt gezegd:

“We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De één blijft happy single, bij de ander is er een kleintje op komst. Ook elke zorgverzekering is anders. Wij vinden er één die haarfijn bij jou past. Welkom bij Independer. Vergelijk nu alle nieuwe zorgpremies en bespaar. Kijk op independer.nl.”

 

De klacht

Adverteerder presenteert het zijn van single enerzijds en het in verwachting zijn anderzijds als een tegenstelling. Deze tegenstelling is vals en bovendien nodeloos kwetsend voor alleenstaanden die in verwachting willen raken en/of op zoek zijn naar een partner. Voor adverteerder was er geen enkele noodzaak om juist deze valse en mogelijk kwetsende tegenstelling te gebruiken.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht (direct) afgewezen en heeft daartoe het volgende overwogen. In de radiocommercial worden enkele voorbeelden genoemd van situaties waarin adverteerder helpt een passende zorgverzekering te vinden. Van een tegenstelling zoals klager die meent te horen, is geen sprake. Evenmin kan het feit dat een situatie waarin iemand in verwachting is als voorbeeld wordt genoemd tot het oordeel leiden dat de uiting reeds daardoor nodeloos kwetsend is voor degenen die geen kinderen krijgen.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Klager handhaaft zijn standpunt dat de radiocommercial nodeloos kwetsend is. Het maken van (impliciet) onderscheid tussen het zijn van single enerzijds en in verwachting zijn anderzijds doet afbreuk aan de inmiddels in brede kringen van de samenleving gewaardeerde emancipatie van de vrouw, die het voor een alleengaande vrouw mogelijk maakt om zelfstandig de vervulling van een kinderwens na te streven. Adverteerder had een minder gevoelig onderscheid dienen te hanteren, dat niet bevattelijk is voor persoonlijke, emotionerende interpretaties, maar het gevolg is van vrije individuele levenskeuzes.

 

Het verweer

Independer voert aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat in de radiocommercial twee voorbeelden van verschillende situaties worden beschreven waarbij doorgaans een ander soort zorgverzekering past. De zorgwensen van iemand die alleen voor zichzelf een zorgverzekering afsluit zijn over het algemeen anders dan die van iemand die een kindje verwacht. Er is geenszins geprobeerd een tegenstelling tussen deze situaties aan te geven, er worden slechts twee voorbeelden van situaties benoemd. De commercial kan ook niet als nodeloos kwetsend worden aangemerkt. Bij de beschrijving van de twee situaties wordt geen waardeoordeel gegeven noch een ander soort kwalificatie gegeven die als nodeloos kwetsend kan worden ervaren.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht stelt aan de orde dat de radiocommercial van Independer nodeloos kwetsend zou zijn, waarbij klager kennelijk doelt op overtreding van artikel 4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Naar het oordeel van de Commissie is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat Independer, die zorgverzekeringen vergelijkt, in de commercial twee voorbeelden van verschillende situaties beschrijft die bepalend kunnen zijn voor de soort zorgverzekering die daarbij past. Niet wordt gesteld of gesuggereerd dat ‘happy singles’ niet in verwachting kunnen zijn of een kinderwens kunnen koesteren. Van een – al dan niet nodeloos kwetsende – tegenstelling tussen alleengaand zijn enerzijds en in verwachting zijn anderzijds, die volgens klager in de commercial besloten ligt, is geen sprake.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken