a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2021/00584

Datum:

01-02-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radioreclame van BTC Direct, waarin wordt gezegd:

“BTC Direct wake-up call.

Het rendement op onze spaarrekening is vaak lager dan 1% per jaar Bitcoin kent over de afgelopen 5 jaar een gemiddeld rendement van 339,4%. Wat doe jij met je spaargeld? Start vandaag op het meest eenvoudige handelsplatform van Nederland. Open een gratis account op BTC Direct.nl. Beleggen kent risico’s”.

 

Samenvatting van de klacht

 

Gesuggereerd wordt dat beleggen in bitcoins vergelijkbaar is met banksparen, waarbij beleggen in bitcoins een hoger rendement heeft. Die suggestie is onjuist, aldus klager. Beleggen in crypto currency heeft namelijk een bijzonder hoog risico, terwijl banksparen een van de veiligste vormen van sparen is.   

De reclame richt zich duidelijk op leken op het gebied van crypto currencies en wekt de indruk dat beleggen in crypto currency een alternatief is voor sparen. De (verplichte) disclaimer over risico’s, aan het eind van de reclame, is niet afdoende om de onjuiste suggestie weg te nemen.

 

Samenvatting van het verweer

 

Naar de mening van adverteerder wordt in de radiocommercial niet de suggestie gewekt dat beleggen in bitcoin een “vergelijkbaar alternatief zou zijn aan banksparen, alleen met een hoger rendement”. In de commercial wordt een alternatieve belegging geschetst.  
Een groot deel van de Nederlandse bevolking onderzoekt de mogelijkheden om het geld dat men
niet nodig heeft voor dagelijks levensonderhoud te beleggen, om zo rendement te behalen
op het betreffende vermogen. Daarbij wordt vaak gekozen voor het plaatsen van geld op een
spaarrekening of het investeren in obligaties, aandelen of grondstoffen.
Met de komst van de cryptocurrency wordt door steeds meer mensen een deel van het vermogen belegd in cryptocurrency’s. Bitcoin is daarvan de bekendste. Het betreft een asset die de afgelopen jaren heeft bewezen flink rendement te kunnen behalen, aldus adverteerder.
Alle hiervoor genoemde investeringen kennen verschillende risico’s en rendementen. De risicobereidheid van de persoon is bepalend voor welk product gekozen wordt.
De bestreden radiocommercial betreft één versie van drie uitingen waarin een objectieve vergelijking wordt gemaakt van het historische rendement van bitcoin, goud, de AEX-index en de huidige spaarrente, teneinde een beeld te geven van de rendementen die met dergelijke beleggingen behaald worden.
Algemeen bekend is dat als een hoog rendement behaald kan worden, er ook kans is om een deel van je inleg kwijt te raken. In de bestreden uiting wordt een objectieve vergelijking gemaakt van het historische rendement van bitcoin en banksparen met de rendementen die daarvoor worden geboden. Het enkele feit dat een vergelijking wordt gemaakt van de rendementen wil niet zeggen dat de indruk wordt gewekt dat sprake is van gelijkwaardige producten met dezelfde risico’s. De risico disclaimer aan het einde van de commercial wijst klanten in algemeenheid ook op de risico’s die gelden bij het beleggen in bitcoin.
 
Gelet op het gebruikte medium en de beperkte ruimte om alle ins en outs van de verschillende producten te kunnen uitleggen, is aan het einde van de commercial een disclaimer opgenomen. Deze disclaimer is niet verplicht vanuit een toezichthouder.
Los van de disclaimer informeert adverteerder haar (aspirant) klanten uitvoerig over de risico’s die
beleggen in bitcoin of andere cryptocurrency met zich kunnen brengen. Dit gebeurt in nieuwsbrieven, op de website, bij het aanmaken van een (gratis) account bij BTC Direct en tijdens het handelen in cryptocurrency’s.  
 
Nog voordat klanten een euro in bitcoin kunnen beleggen of zelfs een account bij BTC Direct hebben aangemaakt, worden zij op verschillende wijzen geïnformeerd over de risico’s. Dat adverteerder haar verplichtingen richting haar klanten serieus neemt, blijkt ook uit het feit dat BTC Direct geregistreerd is bij De Nederlandsche Bank (DNB) voor het aanbieden van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en voor het aanbieden van bewaarportemonees.
 
Adverteerder betreurt het dat de onderhavige klacht is ingediend, maar is van mening dat de Nederlandse Reclame Code niet is overtreden.
Tot slot wijst zij erop dat dat zij van mening is dat algemeen bekend is dat als rendementen
variabel zijn en er zowel een (hoge) upside als downside kan zijn, er andere risico’s kleven aan
die investering dan als rendementen lager en vast zijn. Luisteraars zullen zich hier net als klager
van bewust zijn, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de voorzitter 

 

De voorzitter vat de klacht op in die zin dat beleggen in bitcoins in de radioreclame wordt aangeprezen als alternatief voor sparen, onder verwijzing naar een hoger rendement bij beleggen in bitcoins. Naar klagers mening is onvoldoende duidelijk dat beleggen in crypto currency, anders dan banksparen, een bijzonder hoog risico heeft. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

 

In de bestreden radioreclame vestigt adverteerder de aandacht op de mogelijkheid om spaargeld te beleggen in bitcoins en om daartoe een account te openen op haar platform, via BTC Direct.nl. De wijze waarop adverteerder dit doet, acht de voorzitter niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Dat in de uiting nadrukkelijk wordt gewezen op een verschil in rendement tussen banksparen enerzijds en beleggen in bitcoins anderzijds, en slechts in het algemeen wordt gesteld: “Beleggen kent risico’s”, betekent nog niet dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet over de mate waarin banksparen respectievelijk beleggen in bitcoins risico’s met zich brengt.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De voorzitter wijst de klacht af.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken