a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2021/00623

Datum:

18-01-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de radiocommercial van Rabobank die luidt:

“Ga jij starten als zzp’er? Met de nieuwe Rabo ZZP Rekening heb je geen vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Open je rekening via rabobank.nl/starters of in de Rabo app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De Coöperatieve Rabobank.”

 

Samenvatting van de klacht

In de commercial, waarin Rabobank reclame maakt voor een product, wordt gezegd dat zij een coöperatieve bank is. Dat is Rabobank slechts voor een specifiek deel. Het aangeprezen product is van Rabobank N.V. De commercial wekt de indruk en de verwachting dat het product waarvoor reclame wordt gemaakt (gunstige) eigenschappen heeft die behoren bij een coöperatie, zoals bijvoorbeeld collectieve-inkoopkortingen en invloed op de organisatie. Het product heeft echter geen coöperatieve kenmerken. Het is eenzelfde soort product als van een bank die geen coöperatie is. Rabobank geeft in de commercial verkeerde informatie.

 

Samenvatting van het verweer

De Coöperatieve Rabobank U.A. is de officiële naam van de Rabobank. Dit is haar statutaire naam, haar handelsnaam en de naam waaronder de gemiddelde consument haar kent. Onder deze naam vinden ook haar activiteiten plaats. Concreet houdt dit in dat ook alle reclame-campagnes die door de bank naar buiten worden gebracht steeds worden afgesloten met haar naam: “De Coöperatieve Rabobank”, om duidelijk te maken dat de campagne van haar afkomstig is. In tegenstelling tot wat klager zegt, is Rabobank niet slechts voor een specifiek deel coöperatief. Rabobank is één bank onder één handelsnaam en daarmee in haar geheel een coöperatie in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. “Rabobank NV”, waarnaar klager verwijst, is geen bestaande entiteit. Adverteerder noemt voorbeelden van verschillende manieren waarop het coöperatieve karakter van de bank wordt gewaarborgd. Het feit dat Rabobank een coöperatieve bank is, wil niet zeggen dat zij geen commerciële producten mag aanbieden, zoals in dit geval de Rabo ZZP Rekening. In de betreffende radiocommercial wekt zij bovendien niet de indruk dat het product waarvoor reclame wordt gemaakt een specifiek coöperatief karakter dan wel oogmerk heeft. Volgens adverteerder is geen sprake van het verstrekken van verkeerde informatie of van misleiding.

 

Het oordeel van de voorzitter

Kern van de klacht is dat volgens klager door de vermelding “De Coöperatieve Rabobank” aan het einde van de radiocommercial de indruk wordt gewekt dat het aangeprezen product, de Rabo ZZP Rekening, “coöperatieve kenmerken” heeft, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.

Deze klacht kan niet slagen. Adverteerder heeft aannemelijk gemaakt dat De Coöperatieve Rabobank haar officiële (statutaire) naam en handelsnaam is en dat zij in haar geheel een coöperatie is. De vermelding van haar naam als afzender van de radiocommercial kan niet onjuist worden geacht. Verder wordt in de commercial op geen enkele wijze gesuggereerd dat het aangeprezen product een bepaald coöperatief karakter heeft.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken