a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2018/00840

Datum:

18-12-2018

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een huis-aan-huis verspreide flyer van adverteerder. Op de voorzijde van de folder staat :

“Best Life Church
Worship & Genezingsdienst”.

Daaronder staan de tijd en plaats van de dienst en het internetadres van adverteerder.

Op de achterzijde van de flyer staat:

“Worship en Genezingsdienst.

Tijdens deze avonden met prachtige Worshipliederen gebeuren er altijd veel genezingswonderen. Zo werden mensen genezen van depressies, angsten en paniekstoornissen, ziekmakende stress, slaapproblemen en vele andere problemen. Ook lichamelijke aandoeningen zoals darmklachten, astma, kanker, oogaandoeningen, longproblemen en onvruchtbaarheid verdwenen door gebed.

God wil ook voor jou een wonder doen! 

We zien uit naar je komst.”

Op de achterzijde staan nogmaals plaats, datum en aanvangstijd van de dienst en de mededeling “toegang gratis”.

 

De klacht

Er is geen bewijs dat gebed deze ziekten geneest, aldus klager. Er zijn veel voorbeelden van mensen die medicatie en behandeling uitstellen, omdat zij geloven in gebedsgenezing. Dit kan volgens klager levensgevaarlijk zijn.

 

Het verweer

De folders zijn bedoeld om mensen te informeren over de persoonlijke ervaringen van mensen met godsdienst. In de folder staat niet dat men medicatie of behandeling moet weigeren of uitstellen: dit moedigt de folder in het geheel niet aan. De folder moedigt mensen alleen aan om naar een bijeenkomst te komen en somt genezingswonderen op die mensen ervaren hebben tijdens een worship- en genezingsdienst. Adverteerder heeft screenprints van haar website overgelegd, met daarin persoonlijke verhalen over genezing na gebed.

 

Het oordeel van de Commissie

Gelet op de inhoud van de advertentie moet het, naar het oordeel van de Commissie, voor de gemiddelde lezer voldoende duidelijk zijn geweest dat het gaat om een aankondiging van een bijeenkomst die door Best Life Church als kerkgenootschap wordt georganiseerd. De teksten “worship- en genezingsdienst” en “Zo werden mensen genezen van depressies, angsten en paniekstoornissen, ziekmakende stress, slaapproblemen en vele andere problemen. Ook lichamelijke aandoeningen zoals darmklachten, astma, kanker, oogaandoeningen, longproblemen en onvruchtbaarheid verdwenen door gebed” geven daar blijk van en moeten in dat licht worden bezien.

Deze zinsneden hebben dus een kenbaar religieuze betekenis en context. De teksten doen veronderstellen dat de genezing of het plaatsvinden van genezingswonderen samenhangen met, of afhankelijk zijn van de godsdienstige geloofsovertuiging van diegenen die de bijeenkomsten bijwonen. De teksten wekken, mede gelet op de omstandigheid dat in de advertentie aan het begrip “genezen” geen nadere invulling wordt gegeven die in een andere richting wijst, niet de indruk of suggestie dat iedere bezoeker zonder meer – met of zonder de geloofsovertuiging – zal genezen van zijn kwalen. Daarbij wordt, anders dan in de klacht wordt verondersteld, het bijwonen van de dienst niet aangeprezen als alternatief voor reguliere geneeskundige behandeling.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken