a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00165

Datum:

09-04-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial waarin onder meer wordt gezegd: “€ 25,- voor een bril. Inclusief glazen op sterkte”. De prijs van € 25,- verschijnt ook in beeld.

 

De klacht

Volgens de reclame kosten alle brillen op sterkte € 25,-. Als men een sterkte boven de -6,25 heeft, dient men echter € 35,- extra te betalen. Dit blijkt niet uit de reclame. Er wordt ook niet naar voorwaarden op de website verwezen.

 

Het verweer

Adverteerder maakt geen reclame met “alle brillen op sterkte voor maar € 25,-“. Het woord “alle” wordt immers niet gebruikt en dat maakt een wezenlijk verschil. Adverteerder maakt reclame met de slogan “bril, 25 euro, inclusief glazen op sterkte”. Deze slogan is geheel correct. Er is een royale keuze uit brillen voor deze prijs. Adverteerder verkoopt trouwens brillen op sterkte vanaf € 9,99. De prijs van € 25,- is dus een representatief voorbeeld. Een meerprijs voor bijzondere glazen is de norm in de markt. De meerderheid van klanten heeft een lage sterkte maar bij zeer hoge sterktes levert adverteerder alleen glazen met hogere index (extra dun) omdat deze anders te dik worden. Dit is de normale gang van zaken bij opticiens en hiervoor geldt een meerprijs. De reden daarvoor ligt voor de hand. Bijzondere glazen zijn duurder om in te kopen dan standaard glazen. Adverteerder rekent deze hogere prijs door aan de klant, net zoals opticiens dat doen. Klanten worden tijdens het bestelproces duidelijk over de meerprijs geïnformeerd, te weten tijdens het configureren van de bril, direct bij de stap waar een hoge sterkte of cilinder wordt ingevuld.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de televisiecommercial wordt zonder voorbehoud gezegd dat men bij adverteerder voor € 25,- een bril koopt inclusief glazen op sterkte. Weliswaar wordt, zoals adverteerder terecht opmerkt, niet gezegd dat ‘alle’ brillen € 25,- kosten, maar dat neemt niet weg dat de mededeling over de prijs wel een absolute strekking heeft doordat enkel wordt gezegd “€ 25,- voor een bril”. De toevoeging “inclusief glazen op sterkte” versterkt dit. De gemiddelde consument zal daardoor verwachten dat hij voor dit bedrag een bril kan bestellen, ongeacht de sterkte van de glazen. Voor hogere sterktes is evenwel een meerprijs verschuldigd.

2)  Het had op grond van het voorgaande op de weg van adverteerder gekregen om in de televisiecommercial duidelijk te maken dat in bepaalde gevallen een meerprijs verschuldigd is, teneinde te voorkomen dat onjuiste verwachtingen over de prijs worden gewekt. Ook indien zou gelden dat de gemiddelde consument weet dat opticiens voor bepaalde glasopties een meerprijs rekenen, kan de televisiecommercial door deze consument zo worden begrepen dat adverteerder een standaardprijs voor een bril op sterkte heeft, ongeacht de sterkte van de glazen. Nu adverteerder heeft nagelaten te wijzen op de mogelijkheid van een meerprijs, oordeelt de voorzitter dat sprake is van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de televisiecommercial misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken